Clicks47

SARLÓS BOLDOGASSZONY

Ralfi
SARLÓS BOLDOGASSZONY már aranylott a búza a júliusi fényben a sarlók már készültek a parasztok kezében s mikor az angyal elment bizonyság lobbant Benned a hiteddel már tudtad ÉLET fogant méhed…More
SARLÓS BOLDOGASSZONY
már aranylott a búza
a júliusi fényben
a sarlók már készültek
a parasztok kezében
s mikor az angyal elment
bizonyság lobbant Benned
a hiteddel már tudtad
ÉLET fogant méhedben
LÉLEK dobbant szívedben
még senkinek sem mondtad
Jézus újra megmoccant
szeplőtelen méhedben
és így tudatta Veled
valóban megérkezett
öröm dalolt lelkedben
méhed eltelt örömmel
ajkad ujjongva szavalt
kobold ijedten szaladt
beste félve elszelelt
tested szinte remegett
betöltött a Szentlélek
bizonyság élt benned
az IGÉT jól ismerted
hogy a király titkairól
bölcsen mindig hallgatni kell
ám az Isten nagy tetteit
hangos szóval hirdetni kell
így indultál Erzsébethez
hogy örömöd megoszd vele
és amikor megérkeztél
négyszeresre nőtt az öröm
mert kiáradt a Szentlélek
mindenki betöltekezett
János táncolt Erzsébetben
a magzatok integettek
és Lélekben beszélgettek
ujjongott a Magnificat
Mária hosszan prófétált
angyal hárfázott a csendben
sófár dalolt a mennyben
kobold osont a kertben
LÉLEK fénylett a SZENTEKBEN
Abba örült Máriának
a Szentlélek mátkájának
vessél IGÉT lelkedbe
segítsed a szenteket
sarlózni fogsz jövőre!