Moderní pelágianisti na gloria.tv (detailný článok)

(Heretici pod nickmi julius7, Maria Maria, Hermenegild, Olívia zelená, a iní odmietajú katolícke učenie.) Úvod: Mnoho ľudí v súčastnosti, ktorí sa nazývajú katolíkmi a ktorí bojujú proti potratom …More
(Heretici pod nickmi julius7, Maria Maria, Hermenegild, Olívia zelená, a iní odmietajú katolícke učenie.)
Úvod: Mnoho ľudí v súčastnosti, ktorí sa nazývajú katolíkmi a ktorí bojujú proti potratom, odmietajú katolícke učenie o dedičnom hriechu a tvrdia, že potratené deti, bez toho aby obdržali sviatostný krst, sa môžu dostať do neba; sú to svojim spôsobom moderní pelágianisti.
Títo tvrdia: že aj keď je potrat vražda, tak potratené deti nekončia v pekle a mnohokrát prichádzajú s argumentom, že tieto deti sú martýrmi a že obdržiavajú "krst krvi". Toto je však očividná heréza; a viac ohľadom tohto vysvetlím nižšie.
V tomto článku sa najskôr zameriam na ukázanie neomylného katolíckeho učenia (teda ukážem, čo Cirkev oficiálne učí) a potom ukážem niektoré príklady zlomyselných a štvavých heretikov tu na gloria.tv.
Takže, čo Cirkev oficiálne učí:
Najprv však, pre pochopenie kľúčových pojmov, napr. čo je to dogma, kto je heretikom, čo je učenie ex cathedra a pod., pozrite si tento mimoriadne …More
Sedevakantistický kanál
Doplním, že pelagiánovskí heretici sú i @Peter(skala) a @dominikguzman - odkaz.
Skala zdielal úplnú herézu a totálne odporuje dogmám Katolíckej Cirkvi.
Skala: "Napokon treba dodať, že sa treba vyhýbať protichodným extremom: tvrdeniu, že žiadne nepokrstené dieťa sa do Neba nedostane a že všetky nepokrstené deti sa do Neba dostanu.
Pravda je uprostred, kde je Nádej pre spasenie, ale nie ISTOTA. …More
Doplním, že pelagiánovskí heretici sú i @Peter(skala) a @dominikguzman - odkaz.

Skala zdielal úplnú herézu a totálne odporuje dogmám Katolíckej Cirkvi.

Skala: "Napokon treba dodať, že sa treba vyhýbať protichodným extremom: tvrdeniu, že žiadne nepokrstené dieťa sa do Neba nedostane a že všetky nepokrstené deti sa do Neba dostanu.

Pravda je uprostred, kde je Nádej pre spasenie, ale nie ISTOTA.
To znamená, že niektoré sa dostanu a niektoré sa nedostanu."


Tento nekresťan a protestant popiera dogmy Cirkvi, s ktorými sa mal možnosť oboznámiť. Je to heretik.

Guzman písal: "Ono to je presne o tom, že Boh si neželá, aby bol niekto zatratený, a nemáme o tomto presné učenie, [úplné klamstvo] takže sa môžeme len domnievať a mať nádej. Krst je pre spásu potrebný, to je tiež pravda. Boh je však spravodlivý sudca, ale tiež milosrdný, a toto milosrdenstvo sa v našich časoch obzvlášť zdôrazňuje. My nepoznáme plný rozsah tohto milosrdenstva, ale nepochybne je ohromné. Žiaľ, dá sa len hovoriť o nádeji, nie o tom, že sú určite v nebi, lebo to je jednoducho tajomstvo, ktoré sa tu nemáme ako dozvedieť. Hlavne by som si dával pozor na jazyk, koho odsúdim do pekla. Osobne by som nemal túto odvahu o niekom povedať, že skončí v pekle, pretože to je ako keby som si sadol namiesto Boha na súdnu stolicu, čo strašne smrdí pýchou, a Písmo nám hovorí, že nemáme súdiť, toto nie je na nás, ale to nie je pre teba, ale dobrá rada pre niekoho tu."

Takže tuto to máte. Úplne popretie dogiem a protestantizmus. Toto sú skutočne nepriatelia Boha a miništrujúci Lucifera.