Vyrúbme drevo z našich lesov a nahradne nim drahý plyn

V Slovenských lesoch sa nachádza 484,5 miliona m3 dreva bez dreviny. Ročná zásoba dreva sa pritom každoročne zvyšuje v priemere o 3,7 miliona m3 dreva a to aj napriek tomu že sa na Slovensku ročne vyťaží okolo 10 milionov m3 dreva (1). Dovod prečo sa zásoby dreva na Slovensku zvyšujú je ten, že stromy v lese každým rokom až do svojej dospelosti 120 rokov, rastú do výšky aj do hrúbky a tým sa množstvo m3 dreva pochopiteľne zvyšuje. Rastu zásob dreva prispieva aj to, že lesníci každoročne vysadia okolo 12 milionov nových stromčekov (2).

Každopádne, ak by sme povolili obyvatelstvu vyrúbať ročne pre svoje vlastné použitie (na vykurovanie) 3,7 miliona m3 dreva, zásoby dreva by sa nezmenšili, zostali by na rovnakej úrovni 484 miliona m3. Drevo má výhrevnosť v priemere 13,5 MJ/Kg, pričom 1m3 dreva váži v priemere 600 kg, čo je 600 x 13,5 = 8100 MJ = 2250 Kwh na m3 dreva.
3,7 mil m3 dreva = 8325000000 Kwh !
Pokiaľ je priemerná spotreba plynu na domácnosť 2500 Kwh mesačne, a teda 30000 Kwh ročne, potom by ročný prebytok dreva 3,7 mil m3 vykúril 8325000000 : 30000 = 277500 domácnosti
! Ak má domácnosť v priemere 3 ľudí, je to teplo pre 832 tisíc ľudí !

Osobne by som navrhoval možnosť rúbania dreva nad rámec ročného prebytku dreva s tým, že by dochádzalo k postupnému znižovaniu zásob dreva na Slovensku. Nebolo by to nejako veľmi výrazne, iba o 1% ročne by sa zásoba dreva znižovala. To by teda teda znamenalo že k 3,7 mil m3 dreva by sa ročne pridalo 4,84 mil m3 dreva, čo by bolo dokopy 8,54 mil m3 dreva, a to by bolo drevo na kúrenie a nahradenie plynu pre 640500 domácnosti, respektíve až 1,92 miliona Slovákov ! Tým by sa počet dreva znížil za 50 rokov o polovicu, respektíve lesnatosť by klesla z 41% na 20,5 %. Po 50 rokoch by sa množstvo dreva ťažilo už len v pomeru k ročnému prírastku. Každopádne za 50 rokov tu budú zrejme zcela nové energetické riešenia a drevo sa na energie využívať už nebude. Dokiaľ však nové energetické lacné riešenia neprídu, kúrme drevom, respektíve umožnime čo najviac Slovákov a to prevažne tým s nízkymi prijmami mocť kúriť drevom a nahradiť plyn drevom z našich lesov.