Clicks15
vi.news

Giám mục qua đời ở tuổi 104

Giám mục danh dự Damian Iguacen, giám mục cao tuổi nhất thế giới, đã qua đời vào ngày 24 tháng 11 tại một dinh thự Công giáo ở Huesca, Tây Ban Nha, ở tuổi 104.

Ông được thụ phong linh mục vào năm 1941, 5 năm sau khi khủng bố đỏ Tây Ban Nha đã tra tấn và giết chết 13 giám mục, 30.000 linh mục và tu sĩ cùng 283 nữ tu.

Năm 1991, Iguacen nghỉ hưu khỏi chức Giám mục của Tenerife (Bắc Phi). Vào ngày sinh nhật thứ 104 vào tháng Hai, lần xuất hiện cuối cùng trước công chúng, ông ngồi trên xe lăn nhưng cho đến gần đây ông vẫn cử hành thánh lễ hàng ngày.

Iguacen đã xuất bản một số nghiên cứu và sách về di sản lịch sử và lòng sùng kính Đức Mẹ.

Hình ảnh: Emeritus Damian Iguacen, © wikicommons, CC BY-SA, #newsVfjrfyxcle