05:36
Clicks1.6K
Stano Kobella
11
BOŽÍ Veľký reset - 3. decembra 2021 Takže dnes som velebila Pána a Duch Svätý mi povedal: "Choď si vziať svoj zápisník a potom ti prednesiem slová, ktoré napíšeš." Takže dnes je to trochu odlišné, …More
BOŽÍ Veľký reset - 3. decembra 2021

Takže dnes som velebila Pána a Duch Svätý mi povedal: "Choď si vziať svoj zápisník a potom ti prednesiem slová, ktoré napíšeš."

Takže dnes je to trochu odlišné, budem čítať priamo z môjho zápisníka, pretože chcem dostať toto slovo von k Jeho ľuďom čo najrýchlejšie. A toto slovo som práve obdržala pred necelými 2 hodinami. Takže vám prečítam presne, čo mi Pán rozprával. Povedal toto:

"Veľký reset sa začal, vraví Pán. Tento reset sa deje v nebesiach i na zemi.

Reset sa deje v nebesiach, keď Moji anjeli rúcajú starodávne opevnenia, ktoré zvádzali národy. Tieto starodávne opevnenia sú démonské nútenia, ktoré boli založené starými. Určujú to, ako národ bude žiť, konať a myslieť. Rúcam ich, vraví Pán.

Jedno zo starodávnych opevnení, ktoré rúcam, je obetovanie bábätok Molochovi. Roe vs Wade sa preklopí a Ja zastavím vraždenie nenarodených bábätok, vraví Pán.

Ďalšie starodávne opevnenie, ktoré rúcam, je oddanosť vláde. Vlády budú zvrhnuté a ľudia budú sľubovať svoju oddanosť Mne, Bohu Abraháma, Izáka a Jakoba. Je tu Veľký Reset vo svetových vládach. Povšimni si to, terajšia vláda Spojených Štátov Amerických, pretože vás zosadzujem a prinášam sem Veľký Reset. Preto v tomto Resete mnohí opustia a už opúšťajú vládne pozície, na ktoré boli zvolení a dosadení. Teda vedzte, že stále prichádzam za skazenými vo vládnych pozíciach a nezáleží na tom, či odídete z vášho miesta, alebo odstúpite, alebo utečiete, vraví Pán. Moja ruka je veľká a nájdem vás.

Prichádza sem Veľký reset i teraz je už tu vo falošných médiách a falošných mediálnych magnátov. Lavínu správ, ktoré budú prinášané, nebudú už schopní ďalej skrývať. Tých, ktorí pravdivo oznamujú to, čo sa deje, ušetrím, - vraví Pán. Nielen že vás ušetrím, ale i povýšim a dám vám platformu, aby ste rozprávali svetu tak, ako ste to dosiaľ nepoznali.

Zosadzujem mocnárov, ktorí sú za bohatstvom skazených. Moji anjeli i teraz zápasia v nebesiach, aby uvoľnili tento veľký presun bohatstva k mojim ľuďom. Zlato bývalo spútané a moji anjeli rozlamujú reťaze pút a uvoľnujú ho mojim ľuďom.

Prebieha tu veľký reset vo finančnom systéme, ktorý oslobodí mojich ľudí, vraví Pán. Biznisy, domy, bankové účty, továrenská výrobná technológia, vozidlá a pozemky, sú teraz všetky uvoľňované mojim ľuďom, vraví Pán.

Je tu veľký reset pre tých, ktorí najprv hľadajú moje kráľovstvo a moju spravodlivosť. Lebo ja teraz uvoľňujem tieto veci, vraví Pán. Sú tu tí, ktorí povedia: "ako môže Boh robiť všetky tieto veci uprostred tohto svetového virvaru?"

Ale ja vám vravím: Ja som Boh a so mnou sú možné všetky veci pre tých, ktorí veria. Ak si vyberiete veriť, potom prijmete veci, o ktorých som rozprával, vraví Pán. Ak máte prístup, že počkám a uvidím, či sa tie veci stanú a potom uverím, potom ste už stratili ten prísľub. Lebo vravím vám - Jakub 1:7: Lebo nech sa žiadny muž nedomieva, že prijme čokoľvek od Pána.

Tým z vás, ktorí sa posmievajú prorokom a nazývajú mojich prorokov falošnými: Hľa, moja ruka je proti vám. Dávam vám toto varovanie iba raz: kajajte sa z vášho zla. Z preplnenosti vášho srdca rozprávajú vaše ústa. Vaše srdce je zlé. Máte formu náboženstva, ale nepoznáte Ma, vraví Pán. Lebo keby ste Ma pravdivo poznali, súhlasili by ste s Mojimi plánmi pre svet.

Prichádza ten deň, vraví Pán, keď moja sláva pokryje zem ako vody pokrývajú more.

Toto naplní, čo Habakuk prorokoval pred stáročiami. (A to sa nachádza v Habakukovi 2:14.)


Pán povedal: Nie som povoľný ani oneskorený pri plnení Mojich slov cez mojich prorokov.

Potom Pán povedal toto: Radujte sa, radujte sa, radujte sa. Toto je čas radosti, pre uvítanie môjho veľkého resetu, vraví Pán.

A potom mi dal tento odkaz, povedal: Teraz chcem, aby ste spravili tieto deklarácie u vášho oltára a vyslali ich k môjmu ľudu.

A toto robím, posielam vám tento odkaz, ktorý som práve prijala pred 2 hodinami. Takže sa všetci len radujme.

youtube.com/channel/UCH0ix-cNuK6swK3s9-b3BBg
Public domain
Sv.Prokop
‚A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. (Sk, 2,17)

však mimochodem: a každá žena, která se modlí nebo prorocky mluví s nezahalenou hlavou, zneuctívá toho, kdo je jí hlavou; je to jedno a totéž, jako kdyby byla ostříhaná. Jestliže si žena …More
‚A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. (Sk, 2,17)

však mimochodem: a každá žena, která se modlí nebo prorocky mluví s nezahalenou hlavou, zneuctívá toho, kdo je jí hlavou; je to jedno a totéž, jako kdyby byla ostříhaná. Jestliže si žena nezahaluje hlavu, ať se už také ostříhá. Je-li však pro ženu potupné dát se ostříhat nebo oholit, ať se zahaluje. (1 Kor 11, 5,6)
Mira393
jsem skeptický k těmto zprávám, většinou jsou blankovní a vyšumí nebo někoho tak uhranou že se k nim upne a i 10 nebo více let stále je opakuje dokola (poselsví potrhlé Irky)...a zabírá místo normálním lidem.
Sv.Prokop
Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. (1 J 4,4)
Sv.Prokop
‚A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. (Sk, 2,17)
One more comment from Sv.Prokop
Sv.Prokop
Držte se lásky a usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké řeči. (1. Kor 14,1)
Stylita
Aspoň si člověk procvičí anglický jazyk, jinak jsou to rádoby osobní zbožné úvahy maskované za Ducha svatého. Ty datace z Písma , myslím tím jejich adresy , myslíte , že takto Bůh promlouvá?
Bohužel "boží" zjevenkáři mě většinou nakonec zablokují, Terezka, Coburg, Varovanie a další. Jako bych byl takovýmto podobným komentováním nebezpečný jejich pravdě, co jim kdo nakuká. Rád se budu mýlit, když …More
Aspoň si člověk procvičí anglický jazyk, jinak jsou to rádoby osobní zbožné úvahy maskované za Ducha svatého. Ty datace z Písma , myslím tím jejich adresy , myslíte , že takto Bůh promlouvá?
Bohužel "boží" zjevenkáři mě většinou nakonec zablokují, Terezka, Coburg, Varovanie a další. Jako bych byl takovýmto podobným komentováním nebezpečný jejich pravdě, co jim kdo nakuká. Rád se budu mýlit, když nebudu opět zablokován.
Sv.Prokop
Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.“ Nikodém se ho otázal: „Jak se to může stát?“ Ježíš mu řekl: „Ty jsi učitel Izraele, a tohle nevíš? Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem k vám mluvil o …More
Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.“ Nikodém se ho otázal: „Jak se to může stát?“ Ježíš mu řekl: „Ty jsi učitel Izraele, a tohle nevíš? Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem k vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských? (J 3,8-12)
Sv.Prokop
Také zástupům řekl: „Když pozorujete, že na západě vystupuje mrak, hned říkáte: ‚Přijde déšť‘ – a bývá tak; a vane-li jižní vítr, říkáte: ‚Bude vedro‘ – a bývá. Pokrytci, umíte posoudit to, co vidíte na zemi i na obloze; jak to, že nedovedete rozpoznat tento čas? (Lk 12, 54-56)
didimos
Přesně tak!! Ikdyž máme horší období", i duchovní krize, tak pro nás se tato naděje už změnila na jistotu. Pro mě je to prostě danost. Jen se modlím a všechno obětuji, aby tato danost v srdci zůstala, a nepodlehla otřesům vnějšího života. Protože ještě přijdou velké zkoušky, budeme svědky zmaru dnešních hodnot...bude to náročné na psychiku a víru. Musíme být silní. Sv. Terezička z Lis. byla tak …More
Přesně tak!! Ikdyž máme horší období", i duchovní krize, tak pro nás se tato naděje už změnila na jistotu. Pro mě je to prostě danost. Jen se modlím a všechno obětuji, aby tato danost v srdci zůstala, a nepodlehla otřesům vnějšího života. Protože ještě přijdou velké zkoušky, budeme svědky zmaru dnešních hodnot...bude to náročné na psychiku a víru. Musíme být silní. Sv. Terezička z Lis. byla tak slabá, že nevěděla jestli dojde na konec ulice !!! A podívejme co Bůh v Ní udělal !!!
Sv.Prokop
Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. (Ž 10,23) A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán. (Ř 5,5) Jsme spaseni v naději; naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? (Ř 8,24)