Clicks2K
m.rekinek
1

Nauka Najświętszej Królowej niebios skierowana do czcigodnej Marii z Agredy.

„Moja córko! Wszyscy ludzie już w momencie urodzenia przeznaczeni są śmierci, nikt nie wie jednak, kiedy nadejdzie kres jego życia. Ludzie wiedzą, że życie ich jest krótkie wobec wieczności, która jest bez końca. I wiedzą też, iż w wieczności tyle tylko zbiorą, ile w życiu doczesnym zła lub dobra zasiali. Aby więc człowiek osiągnął cel wieczysty. Bóg udziela mu światła wewnętrznego i darowuje mu głos, odwodzący od złego ku cnocie. Głos ten uczy duszę odróżniać dobro od zła, bowiem pochwala pierwsze, a gani drugie. Oprócz tego Bóg pobudza duszę przez święte natchnienia, sakramenty, prawdy wiary i przykazania; mówi przez usta aniołów, kaznodziei, spowiedników, rodziców i nauczycieli. Bóg nawołując dusze używa ku temu dobrodziejstw, ale i cierpień; ostrzega przez przykłady wypadków nieszczęśliwych, śmierci i innych wydarzeń; wszystkim tym kieruje Boska Opatrzność, bowiem Pan pragnie, by wszyscy ludzie byli zbawieni i wszystkich chce ku sobie pociągnąć. To wszystko stanowi łańcuch łask, danych człowiekowi ku pomocy. Tym działaniom Bożym przeciwstawia się niska i zmysłowa część natury człowieka. Powaby grzechu nakłaniają człowieka do schlebiania swym zmysłom i oddawania się złym skłonnościom. To mąci rozum i budzi chęć oddawania się próżnej rozkoszy. Szatan zaciemnia światło wewnętrzne próżnością i czczymi złudzeniami i równocześnie ukrywa przed człowiekiem trucicielską moc owej przemijającej rozkoszy. Jednak Bóg nie opuszcza swych stworzeń. Ponawia akty zmiłowania i nowymi myślami pobudza dusze. Jeżeli zbłąkane dusze przyjmą upomnienia, wówczas Pan, wielki w swej sprawiedliwości, pomnaża i powiększa swe łaski. Gdy więc dusza zwycięży samą siebie, w nagrodę pozbywa się złych skłonności i namiętności; wówczas duch staje się wolny, wzbija się ku niebu i zdolny jest zapanować nad złem. Jeżeli natomiast człowiek pozwoli opanować się rozkoszy, lekkomyślności i nieprzyjacielowi Boga (a ten jest przecież i jego nieprzyjacielem), wtedy staje się niegodny łaski i natchnienia niebiańskiego, przez co bezpowrotnie oddala się od dobroci Boga. Szatan i namiętności zyskują taką przewagę nad rozumem człowieka, że staje się on prawie niedostępnym łasce Boskiej. Te postawy i decyzje rozstrzygają o zbawieniu lub potępieniu duszy. Ostateczny wynik zależy od woli człowieka, od tego, czy od razu przyjmie środki łaski, czy też je odrzuci. Nie zapominaj, o duszo, nigdy tej nauki, działaj w myśl natchnień, udzielonych ci przez Najwyższego. Bądź silną w walce z twymi nieprzyjaciółmi. Bądź sumienna i czynna w spełnianiu tego, czego Bóg wymaga od ciebie."
MementoMori+++
Chciałbym tylko dodać że gdyby ludzie mieli świadomość że Bóg wszystkim kieruję i że zezwala na zło, gdyby posiedli bojazn Bożą, to by nie mówili głupot że masoneria i szatan wszystkim rządzą, nie bali by się żadnej pandemi, a tylko by się cieszyli ze choćby mieli umrzeć to trafia w ręce Boga pierwszego i ostatniego którego żadne zło światowe Go nie tknie przed którym inni tracą wiare i wpadają …More
Chciałbym tylko dodać że gdyby ludzie mieli świadomość że Bóg wszystkim kieruję i że zezwala na zło, gdyby posiedli bojazn Bożą, to by nie mówili głupot że masoneria i szatan wszystkim rządzą, nie bali by się żadnej pandemi, a tylko by się cieszyli ze choćby mieli umrzeć to trafia w ręce Boga pierwszego i ostatniego którego żadne zło światowe Go nie tknie przed którym inni tracą wiare i wpadają w szaleństwo