V.R.S.
To taki "korona-interdykt" - tam gdzie nie czci się korona-reżymu nie ma Sakramentów. Jak wiele wymysłów ostatnich dekad jest parodią insytucji Kościoła Świętego.
Quas Primas
Biskup???
Ten ktoś nie ma Wiary!
W żadnym razie nie można nazwać tego typa biskupem!
Czeka go Boża Sprawiedliwość.