Clicks565
adan1
18

Rabini: Zawieście rozmowy z lefebrystami

Konferencja Rabinów Europejskich (CER) zaapelowała od Stolicy Apostolskiej, by zawiesiła rozmowy z Bractwem Kapłańskim św. Piusa X na temat pełnego pojednania z Kościołem katolickim. Zdaniem rabinów z CER, lefebryści powinni najpierw zadeklarować, że będą walczyć z przejawami antysemityzmu w swoich szeregach – donosi agencja Reutera.
PD Rabin Pinchas Goldschmitd
W specjalnym oświadczenie żydowska organizacja, do której należą rabini z całej Europy, podkreśliła, że biskup lefebrysta Richard Williamson, który publicznie negował zagładę Żydów w czasie II wojny światowej, oraz francuski przełożony regionalny Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, ks. Regis de Cacqueray, ostatnio ponownie podnieśli oskarżenie, że to Żydzi zabili Jezusa.
Zdaniem szefa CER, rabina Pinchasa Goldschmidta, nie powinno dojść do zbliżenia w obrębie Kościoła katolickiego z grupą, „która głosi nienawiść”. Główny rabin Moskwy wezwał do zawieszenia negocjacji z tymi, którzy reprezentują „ekstremalne katolickie tendencje”.
Na początku roku 2009 Benedykt XVI zdjął karę ekskomuniki z biskupów-lefebrystów, wyświęconych bez zgody papieża przez abp Marcela Lefebvre’a 30 czerwca 1988, a od października 2009 do kwietnia 2011 toczyły się rozmowy komisji mieszanej. W trakcie ośmiu jej spotkań wskazano i zgłębiano istotne trudności doktrynalne. Rozmowy pozwoliły na wyjaśnienie stanowisk i ich motywacji.
Kongregacja Nauki Wiary uważa za podstawę pełnego pojednania Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X ze Stolicą Apostolską akceptację preambuły doktrynalnej, która wyraża niektóre zasady doktrynalne oraz kryteria interpretacji nauki katolickiej niezbędne, by zapewnić wierność Magisterium Kościoła i sentire cum Ecclesia (odczuwania z Kościołem), pozostawiając jednocześnie otwartymi do uprawnionej dyskusji studium i wyjaśnienie teologiczne szczegółowych wyrażeń czy sformułowań obecnych w tekstach II Soboru Watykańskiego i w Magisterium posoborowym”. Podczas spotkania kard. Levady z bp. Fellay'em 14 września br. zaproponowano pewne elementy rozwiązania sytuacji kanonicznej Bractwa po ewentualnym pojednaniu.
Quas Primas
No proszę.... jak zwykle Żydzi naciskają na Watykan!
Co to oznacza?
Ano to, że "lefebryści" są jak najbardziej katolickim Bractwem.
Żydzi "kochają" wszystkich tych, którzy wykonują robotę po ich myśli. Jak ktoś im nie "pasi", to nawalanka na całego!
To tak, jak z Konfederacją!
Boją się ich, więc kłamią na ich temat...
Hmmm, a może Żydzi również stoją za tym, by Konfederacja nie ujrzała światła …More
No proszę.... jak zwykle Żydzi naciskają na Watykan!
Co to oznacza?
Ano to, że "lefebryści" są jak najbardziej katolickim Bractwem.
Żydzi "kochają" wszystkich tych, którzy wykonują robotę po ich myśli. Jak ktoś im nie "pasi", to nawalanka na całego!
To tak, jak z Konfederacją!
Boją się ich, więc kłamią na ich temat...
Hmmm, a może Żydzi również stoją za tym, by Konfederacja nie ujrzała światła dziennego?
Acheron shares this
Artykuły.

artykuły
gloriaDei
Rabin niech się zajmie swoją wspólnotą a my swoją ok
tahamata
Żydzi kochają Franciszka, żydzi nie kochają lefebrystów.
Która opcja jest bardziej katolicka?
danutadubiel
Rabini, to niech wymagają i apelują do swoich, a nie włażą z buciorami do Kościoła Katolickiego.
Od 2000 lat nienawidzą chrześcijan i to się nie zmienia.
Jak się nawrócą na katolicyzm, to mogą apelować.
A żeby się nawrócić na katolicyzm - muszą przyjąć te prawdy !

„Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14, 6).

„Ja jestem bramą” (J 10, 7).

„Ja jestem dobrym pasterzem” (J 10, 14).

„Ja jestem …
More
Rabini, to niech wymagają i apelują do swoich, a nie włażą z buciorami do Kościoła Katolickiego.
Od 2000 lat nienawidzą chrześcijan i to się nie zmienia.
Jak się nawrócą na katolicyzm, to mogą apelować.
A żeby się nawrócić na katolicyzm - muszą przyjąć te prawdy !

„Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14, 6).

„Ja jestem bramą” (J 10, 7).

„Ja jestem dobrym pasterzem” (J 10, 14).

„Ja jestem światłością świata” (J 8, 12).

„Ten, kto wierzy w Syna, nie umrze, ale ma życie wieczne” (J 3, 16).

„Jeśli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych” (J 8, 24).

„Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał” (J 5, 23).

„Kto nie jest ze mną, przeciwko mnie jest” (Mt 12, 30).

„Ponieważ nie dano pod niebem ludziom żadnego innego imienia, w którym mogliby być zbawieni” (Dz 4, 12).

„Kto nie ma Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca” (1 J 2, 23).
Inquisitor
Możemy tylko domniemywać, co się dzieje z danym człowiekiem po śmierci. Domniemywam, że Żydy, jeśli się nie nawracają, tylko trwają w swoim satanizmie i w swojej przeogromnej pysze, to zajmują najniższe rejony piekła.
adan1
VRS
żydostwo to zawsze manipulacje a jeśli ktoś zaneguje ich boga holokaust ,to tego nigdy nie darują
Królowanie Chrystusa na wieki
Rabini = satanisci !
adan1
dość stary artykuł bo z 2011 r ,niemniej wart przypomnienia