olek19801
32.7K

Katowicki magistrat wstrzymuje wypłaty świadczeń dla osób, które przyjęły pod swój dach „uchodźców” z Ukrainy

Katowice wstrzymują wypłata świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w zdecydowanej większości dla obywateli z zachodniej części Ukrainy, którzy w związku z eskalacją konfliktu na wschodzie najechały nasz kraj. Miasto nie ma pieniędzy – nie dostaje ich z urzędu wojewódzkiego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach realizuje wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w zdecydowanej większości dla obywateli z zachodniej części Ukrainy, którzy z pewności nawet nigdy nie widzieli wschodu, na jakim trwa konflikt zbrojny od ponad ośmiu lat a jego eskalacja, nastąpiła z dniem 24 lutego. Wypłata świadczeń następuje z opóźnieniem, mimo iż wnioski są rozpatrywane w ustawowo określonym terminie. Są bowiem opóźnienia w przekazywaniu przez Śląski Urząd Wojewódzki środków na wypłatę tych świadczeń.

Obecnie w Katowicach, osoby które przyjęły obywateli Ukrainy, złożyły 5 079 wniosków o przyznanie niniejszego świadczenia, z czego 4 520 wniosków zostało rozpatrzonych, natomiast świadczenie z 3 871 wniosków zostało wypłacone. Obecnie wypłacono świadczenia za prawidłowo złożone wnioski do dnia 24 czerwca 2022 roku.


Dalsze wypłaty ruszą po przekazaniu kolejnych transzy ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiej. W przypadku Katowic zgłoszone zapotrzebowanie na podstawie 450 złożonych wniosków to ponad 2 mln zł.

Rzecznik wojewody odpiera zarzuty miasta.

Do komunikatu miasta odniosła się rzecznik prasowa wojewody śląskiego, Alina Kucharzewska, nie kryjąc zdziwienia zarzutami katowickiego UM. Rzecznik zapewniła, że od początku obowiązywania ustawy, w ramach której samorządom przyznaje się dofinansowanie na pomoc Ukraińcom, wszystkie pieniądze należne Katowicom zostały wypłacone.

Odnosząc się do komunikatu prasowego miasta Katowice dotyczącego opóźnień w przekazywaniu środków w ramach art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, ze zdumieniem przyjmujemy tłumaczenia miasta. Wszystkie wnioski złożone przez katowicki samorząd w miesiącach od momentu obowiązywania wspomnianej ustawy do dnia 31 sierpnia br., zostały wypłacone. Jednocześnie informujemy, że obecnie procedujemy wnioski złożone przez miasto Katowice we wrześniu. Opiewają one łącznie na sumę 2 mln zł i zostaną wypłacone w najbliższych dniach – przekazała Alina Kucharzewska.

Katowicki magistrat wstrzymuje wypłaty świadczeń dla osób, które przyjęły pod swój dach "uchodźców" z Ukrainy
sługa Boży
Mało tego, że nie jest mi ich żal...
Uważam że kiedy przyjdzie - a daj Boże by przyszedł taki czas
- powinni być sądzeni najsurowszą karą za zdradę Narodu Polskiego
i przyjmowanie wroga pod nasz Polski dach.
olek19801
Z obserwacji własnych dochodzę do wniosku, że ci którzy przyjęli pod własne dachy przybyszów, są ludźmi szukającymi osobistych korzyści.
A co gorsza mam też tragiczne przykłady we własnej miejscowości tych, co potrafili pozbyć się członków rodziny, a przyjąć obcych.
sługa Boży
No drugi wariant który opisujesz jest dla mnie nie do pojęcia...
Wolałbym to odprzeczytać...
Nie da się tego nazwać...