Beatus 1
Rozważaniami o egzegezie pan Hildebrand zakończył rozdział o błędnych reakcjach. Celem mojej publikacji było przypomnienie, że Sobór został zwołany z bardzo ważnych powodów. Oczywiście głównym zadaniem Soboru miało być potępienie komunizmu, ale (jak tu czytaliśmy) również problemy wewnętrzne w Kościele nurtowały wielu. Postępowi katolicy, o których wspomina pan Hildebrand, nie uaktywnili się z …More
Rozważaniami o egzegezie pan Hildebrand zakończył rozdział o błędnych reakcjach. Celem mojej publikacji było przypomnienie, że Sobór został zwołany z bardzo ważnych powodów. Oczywiście głównym zadaniem Soboru miało być potępienie komunizmu, ale (jak tu czytaliśmy) również problemy wewnętrzne w Kościele nurtowały wielu. Postępowi katolicy, o których wspomina pan Hildebrand, nie uaktywnili się z chwilą zwołania Soboru, byli znani w swoich środowiskach. Prądy myślowe, które nimi kierowały wykluły się wiele dekad wcześniej. Rewolucja nigdy nie wybucha spontanicznie. Zawsze jest pieczołowicie przygotowywana przez kilka pokoleń. W Polsce w latach pięćdziesiątych XX wieku odprawiano Msze twarzą do ludu oraz w języku ojczystym. Wierzono, że to będzie dobra zmiana. Pamiętajmy, że nagminne było modlenie się katolików na różańcu podczas całej Mszy Świętej. Papież Leon XIII pozwolił wiernym klęczeć podczas całej Mszy. Wynikało to nie ze wzrostu pobożności, ale z niewiedzy ludu jak powinni się zachowywać i po co odprawiana jest Msza. Tylko czas mógł pokazać jakie będą owoce zmian wprowadzonych po Soborze. Spustoszenie jest ogromne, ale wykasowanie Soboru, moim zdaniem, nie załatwiłoby sprawy! Rewolucyjne idee były w Kościele i ludzie chcieli te idee wprowadzić w życie za wszelką cenę, nawet tylnymi drzwiami.
V.R.S.
Celem mojej publikacji było przypomnienie, że Sobór został zwołany z bardzo ważnych powodów.

---

Oj zapewne, zapewne tam były "bardzo ważne powody" np.:

Sami ludzie Kościoła i to ci bardzo doświadczeni w prawie i zaangażowani w duszpasterstwo, podsuwają pewne sugestie na temat duchownych, którzy pogwałcili prawo celibatu (…) Otóż często stawia się pytanie czy takim całkowicie przeniesionym …More
Celem mojej publikacji było przypomnienie, że Sobór został zwołany z bardzo ważnych powodów.

---

Oj zapewne, zapewne tam były "bardzo ważne powody" np.:

Sami ludzie Kościoła i to ci bardzo doświadczeni w prawie i zaangażowani w duszpasterstwo, podsuwają pewne sugestie na temat duchownych, którzy pogwałcili prawo celibatu (…) Otóż często stawia się pytanie czy takim całkowicie przeniesionym przez Kościół do stanu świeckiego nie pozostawiać jakiejś nadziei na przywrócenie do stanu duchownego z dyspensą od pogwałconego prawa celibatu, a tym samym przeszkody do wyższych święceń, czyli małżeństwa.

Z jakich przesłanek wynika ta propozycja? 1) Chodzi o zbawienie wieczne takiego upadłego kapłana, gdyż prawo do zbawienia każdego człowieka wynika z prawa Bożego, podczas gdy celibat pochodzi raczej z prawa kościelnego. Co więcej, żyjąc w związku cywilnym, taki upadły kapłan pozbawiony jest nadprzyrodzonych środków zaradczych, zatem on, a z nim jego żona i ewentualne potomstwo, wystawieni są na duchowe niebezpieczeństwo. 2) Często stąd wywodzą się wrogowie Kościoła, którzy prześladują go z najwyższą nienawiścią. Po zmianie prawa mogliby oni prowadzić godniejsze życie, dokonując zadośćuczynienia za wywołane przez siebie zgorszenie. 3) Byłoby również łatwiej ordynariuszom działać wobec tych duchownych, którzy z powodu ułomności natury lub życia wewnętrznego nie dopełniają prawa celibatu.”
V.R.S.
" Oczywiście głównym zadaniem Soboru miało być potępienie komunizmu"
---
Zapewne dlatego Roncalli dogadywał się przed otwarciem VII za pośrednictwem Tisseranta w Metzu z komuchami czy też, jakkto woli, "braćmi odłączonymi" z KGB.
Beatus 1
W najnowszym pisemku "Zawsze wierni" od strony 30-ej możesz o tym poczytać. Napisałam miało być, bo niestety do tego nie doszło, ale możesz tam właśnie przeczytać szkice dokumentów dotyczących komunizmu.
Beatus 1
Ojciec Dolindo pisał w swoim liście z Rzymu w 1921 roku: "O, dlaczego Jezus w Najświętszym Sakramencie jest tak mało znany?
Dzień po dniu ciągle przekonuję się, że jedynie On jest odrodzeniem świata! Proszę Go, by uformował swoje gołębice - adoratorki Eucharystii - by zwielokrotnił liczbę Mszy św. i dał wiernym Komunię nieszporną, czyli wieczorną.
O, noce byłyby czystsze, gdyby kończyło się dzień…More
Ojciec Dolindo pisał w swoim liście z Rzymu w 1921 roku: "O, dlaczego Jezus w Najświętszym Sakramencie jest tak mało znany?
Dzień po dniu ciągle przekonuję się, że jedynie On jest odrodzeniem świata! Proszę Go, by uformował swoje gołębice - adoratorki Eucharystii - by zwielokrotnił liczbę Mszy św. i dał wiernym Komunię nieszporną, czyli wieczorną.
O, noce byłyby czystsze, gdyby kończyło się dzień Komunią Świętą! Kiedy na ulicy via Giusti odprawiane jest w ciągu dnia błogosławieństwo (eucharystyczne) i widzę kościół pełen białych sióstr zakonnych, myślę z bólem, że nie otrzymają one eucharystycznego pokarmu. O, czuję, że Jezus z Tabernakulum pała pragnieniem oddania się im i że Komunia św. udzielona wieczorem, oczywiście za zezwoleniem Kościoła, zaszczepiłaby nowe życie w klasztorze.
Demon rano ma małe żniwa, ponieważ składa się Jezusa w ofierze i wiele dusz przyjmuje wtedy Komunię św. Kiedyż nadejdzie ten błogosławiony dzień wieczornej Komunii w Kościele Boga?"
Nadszedł ten dzień, a my go nie doceniamy.
V.R.S.
@Beatus 1
"O, noce byłyby czystsze, gdyby kończyło się dzień Komunią Świętą (...) Demon rano ma małe żniwa, ponieważ składa się Jezusa w ofierze i wiele dusz przyjmuje wtedy Komunię św. Kiedyż nadejdzie ten błogosławiony dzień wieczornej Komunii w Kościele Boga"
---
Albo to złe tłumaczenie albo to jakieś bzdury. W czym Komunia św. wieczorna ma być lepsza od porannej? Poranna np. otwiera dzień z …More
@Beatus 1
"O, noce byłyby czystsze, gdyby kończyło się dzień Komunią Świętą (...) Demon rano ma małe żniwa, ponieważ składa się Jezusa w ofierze i wiele dusz przyjmuje wtedy Komunię św. Kiedyż nadejdzie ten błogosławiony dzień wieczornej Komunii w Kościele Boga"
---
Albo to złe tłumaczenie albo to jakieś bzdury. W czym Komunia św. wieczorna ma być lepsza od porannej? Poranna np. otwiera dzień z Panem Bogiem.
Beatus 1
W 1921 roku nie było Mszy wieczornych, dlatego wieczorem nie można było przyjąć Komunii Świętej. Papież Pius XII warunkowo zgodził się na odprawianie Mszy wieczornej bodajże w 1948 roku. Naiwnie zakładamy, że coś w Kościele katolickim było od zawsze, a okazuje się, że się mijamy z prawdą.
V.R.S.
@beatus 1
Pani komentarz ma się nijak do mojego. Powtarzam pytanie: w czym, według o. Dolindo, Komunia św. wieczorna ma być lepsza od porannej?
Bo mi się od razu przypominają tacy czescy rozwalacze chrześcijańskiej Europy w XV w., którzy sobie wymyślili że ma być Komunia pod dwiema postaciami. Dlaczego miałaby być lepsza od jednej - nie wiadomo było ale wystarczyło to by utopić we krwi znaczną …More
@beatus 1
Pani komentarz ma się nijak do mojego. Powtarzam pytanie: w czym, według o. Dolindo, Komunia św. wieczorna ma być lepsza od porannej?
Bo mi się od razu przypominają tacy czescy rozwalacze chrześcijańskiej Europy w XV w., którzy sobie wymyślili że ma być Komunia pod dwiema postaciami. Dlaczego miałaby być lepsza od jednej - nie wiadomo było ale wystarczyło to by utopić we krwi znaczną część środkowej Europy (nota bene poza tym postulatem kielicha różne sekty husyckie praktycznie nic nie łączyło, nie licząc nienawiści do Kościoła)
Beatus 1
To Ci się źle kojarzy. Chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby można było przystępować wieczorem do Komunii Świętej, bo wtedy tak samo jak rano byłyby mniejsze żniwa szatana. Można zaczynać dzień z Panem Bogiem lub go kończyć z Panem Bogiem. Każda opcja jest tak samo optymistyczna.