Clicks166

Grzech aborcji jest grzechem śmiertelnym, a ci, którzy ponoszą za niego odpowiedzialność, będą płonęli na wieczność w ogniu piekielnym

Kara ekskomuniki dla sprawcy aborcji według Kodeksu Prawa Kanonicznego (1983 r.)

W Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, promulgowanym przez św. Jana Pawła II, definicja kary za akt przerwania ciąży określona jest w kanonie 1398 następująco: „Kto powoduje przerwanie ciąży, po zaistnieniu skutku, podlega ekskomunice ’latae sententiae’”, czyli „mocą samego prawa”. Jest to kontynuacja wielowiekowych regulacji prawnych w Kościele Chrystusowym, zbudowanym na Św. Apostole Piotrze, zawarta m.in. w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku w kanonie 2350 par. 1: „Wszyscy, nie wyłączając matki, którzy spędzają płód, popadają tym samym, z chwilą, w której skutek nastąpił, w ekskomunikę wiążącą siłą faktu, zastrzeżoną ordynariuszowi; duchowni mają być nadto deponowani”.

„Ekskomunika obejmuje wszystkich, którzy dopuszczają się tego przestępstwa” przerywania ciąży, „wiedząc, jaką jest obłożone karą, a więc także tych współsprawców, bez których udziału to przestępstwo nie zostałoby popełnione” (Jan Paweł II, „Evangelium vitae”, 1995 r.)

Orędzie Jezusa

środa, 1 maja 2013 roku, godz. 20.25

Moja szczerze umiłowana córko, ta Moja Interwencja, Baranka Bożego, ujawniająca światu te Orędzia, została przepowiedziana.

Ci z was, którzy postępują według Słowa Boga, muszą zachować pokój, bo nie chcę, abyście się oddalili, ponieważ was kocham. Nigdy nie wolno wam się bać Mojej Miłości, nawet jeśli grzech oddziela was ode Mnie. Otwieram oczy wszystkim, którzy chcą widzieć, a Moje święte Słowo zamknie oczy tym, którzy nie chcą przyjąć Mojej Dłoni. Wyciągam do was Moją Dłoń, Moje ukochane dzieci, ponieważ mogę pociągnąć was w bezpieczne miejsce, z dala od sępów, które chcą pożreć wasze dusze.

Codziennie, od tego dnia, będziecie słyszeli wiele głosów domagających się krzykiem, abyście słuchali. Będą przedstawiać wam diabelskie kłamstwa i argumenty, dla zmylenia was przyprawione słodyczą miodu. Nie spoczną, dopóki nie zaakceptujecie tego, do przełknięcia czego chcą was zmusić, poddając was niekończącej się kanonadzie argumentów, abyście przyjęli ich rozumowanie tolerujące grzech w imię racji humanitarnych.


Aborcja, morderstwo w Oczach Boga, będzie wymuszana na wszystkich narodach jako wyraz buntu wobec Ojca Wszechmogącego, Boga Najwyższego. Jeśli akceptujecie tę niegodziwą obrzydliwość, jesteście winni straszliwego grzechu. Grzech aborcji jest grzechem śmiertelnym, a ci, którzy ponoszą za niego odpowiedzialność, będą płonęli na wieczność w ogniu piekielnym.

Wam, którzy odmawiacie przyjęcia tego za poważny błąd, pozostało mało czasu, aby osiągnąć zbawienie. Bo jeśli nie odwrócicie się od tego niegodziwego czynu, zanim ten Wielki Dzień nadejdzie, nigdy nie ujrzycie Oblicza Boga.

Morderstwo jest jednym z najpoważniejszych aktów nieposłuszeństwa Bogu i będzie karane usunięciem. Wielki podział rodzaju ludzkiego już się rozpoczął. Ci, którzy stoją po stronie bestii i akceptują wszystko, co przeciwstawia się Słowu Bożemu, zostaną oddzieleni od swoich braci i sióstr. Nie lekceważcie Mojego ostrzeżenia. Akceptując aborcję, akceptujecie świadome zabijanie dziecka Bożego. Jeśli nie znajdziecie w swoich duszach żalu, nigdy Mnie nie zobaczycie. Wyrzucę was na pustkowie.

Moja Miłość i Miłosierdzie mogą być wielkie. Wybaczę najbardziej sczerniałym duszom, ale gdy nie ma żalu, wtedy Moja Sprawiedliwość jest nieodwołalna. Moja kara jest wieczna. Kochajcie Mnie, a Ja będę was miłował. Gdy zniszczycie życie innej ludzkiej istoty stworzonej z Miłości Mojego Ojca, to i wy też stracicie życie.

Wasz Jezus

Fundacja Życie i Rodzina i Komitet Inicjatywy Ustawodawczej #Zatrzymaj Aborcję, oprócz cotygodniowej poniedziałkowej modlitwy, zapraszają również na wspólny Różaniec 15 października w Dzień Dziecka Utraconego. - Będziemy przypominać o wszystkich dzieciach, którym nie dane było się urodzić, a zwłaszcza o tych, którym w brutalny sposób odebrano życie, ponieważ ktoś stwierdził, że są gorsze – wyjaśnia proliferka. Podkreśla, że dziecko z zespołem Downa, bądź inną niepełnosprawnością nie jest gorsze, będzie miało inne możliwości i życie, jednak otoczone miłością będzie żyć szczęśliwie.

Jak dodała, spotkania pod Trybunałem Konstytucyjnym, oprócz wspólnej modlitwy, maja również na celu uświadomienie sędziom, że ich decyzja nie będzie niezauważona. - Na każdym zdrowym człowieku ciąży zobowiązanie by ująć się za chorymi i słabszymi. Chcemy pokazać sędziom, że patrzymy im na ręce, tak samo patrzymy na ręce politykom, którzy drugą kadencję z rzędu mrożą projekt „Zatrzymaj aborcje” i nie robią w tej sprawie nic. Sprawą dawno powinna się zająć komisja poseł Urszuli Ruseckiej i posła Tomasza Latosa – przypomniała.

Kaja Godek zapewniła również, że jeśli Trybunał Konstytucyjny nie wyda wyroku zgodnego z Konstytucją, rozpocznie się akcja informacyjna wobec posłów, którzy nie zajmowali się projektem #Zatrzymaj Aborcję, tłumacząc swoją bierność oczekiwaniem na decyzję Trybunału.

Z oficjalnych statystyk wynika, że w 2019r. w Polsce w majestacie prawa zabito 1116 dzieci nienarodzonych. Aż 1074 aborcje wykonano z powodu podejrzenia u dziecka ciężkiej choroby lub kalectwa, czyli właśnie z powodu przesłanki eugenicznej.

Włączmy się w Obronę życia dzieci poczętych. Każdy Katolik ma obowiązek walczyć i bronić wszelkiego życia, bo będziemy przed Bogiem z tego sądzeni. Katolik, który jest obojętny na tę straszną rzeź niewiniątek, też ma krew na rekach i będzie przed Bogiem odpowiadał za swoją znieczulicę i obojętność. Ratujmy dzieci poczęte, które same nie mogą się obronić i są skazywane w imię prawa na okrutne cierpienia, przez tych, którzy powinni być ich obrońcami, czyli rodziców, dziadków, lekarzy i polityków!


Każdy Katolik powinien odmawiać co dzień, minimum 1 dziesiątkę Różańca Świętego w tej intencji.

Jezu ,Maryjo, Józefie Święty, ratujcie dzieci zagrożone aborcją.

źródło:

L24

Niedziela.pl