TerezaK
35

🔔 🔥 🔥 STMÍVÁNÍ

Glynda Lomax, 16.listopadu 2018
Log in or sign up to view
Mé děti, přeji si, ABYSTE ZŮSTALY VE SVÉM BDĚLÉM STAVU. Blíží se toho mnoho, o čem nevíte, a já vás mohu informovat jen o něčem z toho.
V těchto časech NEPŘÍTEL vaší duše SE SNAŽÍ PŘEKROUTIT MÉ SLOVO zvláštním způsobem. PŘEJE SI uskutečnit OPAK VŠEHO, co v Mém svatém Slově učím, a všeho, CO PROHLAŠUJI. Věří, že tím dokáže překonat dobro svým zlem. Touží zastínit vše, co je ode Mne.

POZNÁMKA: V tomto bodě slova mi Pán ukázal tsunami zla a špíny valící se k nám všem. Doslova jsem se zevnitř třásla, když jsem to viděla.
ZLO, které PŘICHÁZÍ NA SVĚT, je mnohem HORŠÍ NEŽ COKOLI, CO KDY ČLOVĚK ZAŽIL, a váš nepřítel se nezastaví před ničím, aby získal duše. Před ničím. Bude před tvýma očima mučit ty, které miluješ, aby tě přesvědčil, abys Mě zapřel. Zadrží jídlo a vodu – nejen vám, ale i jim. A bude se smát, když to dělá. Váš SVĚT SE NAVŽDY ZMĚNÍ a nikdy se už nezmění zpět, protože KONEC JE NA CELÉ ZEMI.


Zjevení podle Jána