Clicks18

Jag har funnit min tjänare David och smort honom med min helig olja.

Min hand skall stadigt vara med honom, och min arm skall styrka honom. Ingen fiende skall oförtänkt komma över honom, och ingen orättfärdig skall förtrycka honom; Jag har funnit min tjänare David …More
Min hand skall stadigt vara med honom, och min arm skall styrka honom.
Ingen fiende skall oförtänkt komma över honom, och ingen orättfärdig skall förtrycka honom;
Jag har funnit min tjänare David och smort honom med min helig olja.
Min hand skall stadigt vara med honom, och min arm skall styrka honom.

Källa: www.youtube.com/watch