Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks72
nl.news

Kardinaal Müller: Vervalste de evangelist het evangelie?

Die-Tagespost.de (25 december) confronteerde kardinaal Gerhard Müller met de mening van bepaalde theologen dat Christus in Nazareth is geboren, niet in Bethlehem.

"Ik vraag me af hoe zij dit weten" - antwoordde de kardinaal.

Deze theologen gaan ervan uit dat de evangelisten het verhaal van Christus' kindertijd moesten vervalsen om het in overeenstemming te brengen met de profeet Micha, die zegt dat de Messias in Bethlehem geboren zou worden.

Volgens Müller is er echter geen reden om aan te nemen dat de evangelisten hun toevlucht zouden hebben moeten nemen tot opzettelijke vervalsing om de waarheid waarschijnlijker te maken.

Afbeelding: Gerhard Ludwig Müller, © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsBjaqxgrzkv