3
4
1
2
Dr. Balogh Sándor: Szomszédaink a mérlegen Könyvszemle A Monarchia épülete roskadozóban volt már a Balkánon kigyújtott tűz következtében, midőn 19l8-ban, elkésett vészkiáltásként egy könyv jelent …More
Dr. Balogh Sándor: Szomszédaink a mérlegen
Könyvszemle

A Monarchia épülete roskadozóban volt már a Balkánon kigyújtott tűz következtében, midőn 19l8-ban, elkésett vészkiáltásként egy könyv jelent meg Bécsben. E könyv 20 évi fáradhatatlan történelemkutatás gyümölcseként született meg s feladatául azt tűzte ki, hogy bevilágítson abba a sötét balkáni milieu-be, ahol Bizánc megszállottjai hallatlan tervszerűséggel évtizedeken, sőt évszázadokon át dolgoztak azon, hogy az egész délszláv világot hatalmukba kerítsék.
E hatalmi birkózásban Szerbia és a szerbség főszerepet játszott. – Fent említett könyv e szerepnek indítórugóit, titkos részleteit, bizantinikus jellemvonásait világította meg a történelem tükrében olyan szakszerűen és oly lenyűgöző erővel, mint semmilyen más mű annak előtte.
E nagyszabású történelmi m a rövidesen bekövetkezett összeomlás következtében mindazonáltal más nem kerülhetett nagyközönség kezébe. A Bécsbe érkezett Antant Fegyverszüneti Bizottság ugyanis szerb közbelépésre elrendelte a könyv összes, árusítás alatt lévő példányainak elkobzását s papírzúzó malomba vetését. Később a szerb királyi követségek követtek el mindent, hogy az esetleg még fellelhet példányok a forgalomból eltűnjenek.- Az ily módon halálraítélt könyv sorsa az összeomlást követő idők zűrzavarában nem is keltett különösebb feltűnést s a rávaló emlékezést gyorsan belepte a pora.
De nemcsak a könyvet ítélték halálra, hanem annak szerzőjét, egy horvát származású bécsi funkcionáriust, dr. Ivo Pilar-t is, aki művét a balkáni viszonyok ismeretében L. v. Südland álnéven jelentette meg. – A halálos ítéletet nem bíróság, hanem a balkáni bosszúszomj mondotta ki, a végrehajtás azonban több mint l0 évet váratott magára: ennyi ideig tartott ugyanis, míg fáradhatatlan üldözői felfedték a szerző igazi nevét és hollétét.- A kivégzés módja egyszerű volt és balkáni stílusnak megfelelő: Zágráb egyik mellékutcájába csalták s ott egy ház harmadik emeletér!l kidobták az utcára, majd miután még volt benne élet, agyonverték.
A halott író halálraítélt művét meg akarjuk menteni – legalább részben – az enyészett !l s úgy véljük ezzel hasznos szolgálatot teszünk mindazoknak, akiket a délszláv politikai eseményeken túl, azok lélektani rugói is érdekelnek. Az események ugyanis változnak a népek életében, azok történelmi és lélektani motívumai azonban rendszerint ugyanazok maradnak. Ha ismerjük ezeket, könnyebben és biztosabban ítélhetjük meg a jelen és jövő kilátásait. Minden látszólagos időszerűtlensége ellenére ezért tartjuk aktuálisnak Südland manapság ritkaság számba menő könyvének ismertetését.

[Az álabbi könyvszemlét németből fordította Sisa István 1951 tavaszán]

További részletek a feltöltött .pdf-ben.

Forrás:
107/szerb/sudland.pdf