Szok w Hiszpanii. Pensjonariusze domu pomocy zarażeni covid po szczepieniu.
nczas.com/…usem-po-przyjeciu-szczepionki/
mk2017

Szok w Hiszpanii. Pensjonariusze domu opieki zarażeni koronawirusem po przyjęciu szczepionki - …

Kilkudziesięciu pensjonariuszy domu opieki zraziło sie koronawirusem po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki. Zdjęcie ilustracyjne. Foto: PAP W hisz…
jac505
Ostrzegał przed tym prof. Roman Zieliński. Szczypionki skażone żywymi wirusami albo osłabiającymi organizm tak, że staje się wylęgarnią wirusów. Króluj nam Chryste, nie anty-Chryście !
Wieczne Odpoczywanie Amen
ktoz jak Bog1
tak... tak... bandytom swiatowym na najwyższych stołkach finansowych, włladzy, opętanych żądzą służenia szatanowi, wlasnie o to chodzi...aby dokonac pewnego rodzaju inzynierii populacyjnej: ci - sa warci, zostawic, tamci - nie warci - "do gazu !", tamtych jeszcze "zakuc w dyby" niech przerzucaja kupy gnoju z miejsca w miejsce...
ktoz jak Bog1
Nowy Porządek Świata. Horror, który czeka ludzkość
/artykul na ONET 15 wrzesnia 2009/ 16:32
Na naszych oczach rodzi się Nowy Porządek Świata. Ziemi grozi globalny totalitaryzm, który nie śnił się nawet Orwellowi. Świat, jaki znamy, jest skazany na zagładę. W najbliższych latach zginie jedna czwarta ludzkości. Jak zmieni się życie tych, którzy przeżyją? "NWO", trzy litery oznaczające koniec …More
Nowy Porządek Świata. Horror, który czeka ludzkość
/artykul na ONET 15 wrzesnia 2009/ 16:32
Na naszych oczach rodzi się Nowy Porządek Świata. Ziemi grozi globalny totalitaryzm, który nie śnił się nawet Orwellowi. Świat, jaki znamy, jest skazany na zagładę. W najbliższych latach zginie jedna czwarta ludzkości. Jak zmieni się życie tych, którzy przeżyją? "NWO", trzy litery oznaczające koniec wszystkiego, co znamy, trzymają świat w strachu.
(S)Twórcy globalnego koszmaru
Terminem "Nowy Porządek Świata" (New World Order, NWO) posługiwało się w XX wieku wielu wpływowych polityków, takich jak np. Woodrow Wilson, George Bush senior czy Michaił Gorbaczow. Wywoływało to podejrzenia, że wysiłki zmierzające do wprowadzenia "nowego ładu" zostały już zapoczątkowane.
Kanwą teorii spiskowych dotyczących wprowadzenia Nowego Porządku Świata jest przekonanie o istnieniu tajnych organizacji, które zamierzają przejąć władzę nad całą planetą, poprzez ustanowienie "rządu światowego". Wyrazem dążenia do takiego stanu rzeczy miało być utworzenie takich organizacji jak Liga Narodów, ONZ, NATO, system walutowy z Bretton Woods czy Światowa Organizacja Handlu (WTO).
Postępująca globalizacja oraz integracja w ramach takich ugrupowań jak Unia Europejska czy Unia Afrykańska powoduje, że Nowy Porządek Świata staje się rzeczywistością na naszych oczach. Pojawiają się głosy, że końcem tego procesu będzie połączenie się ugrupowań integracyjnych w światowy rząd, który obejmie władzę polityczną, gospodarczą, wojskową i ideologiczną nad całą planetą.
Motywacja do ustanowienia NWO jest idealistyczna; jej zwolennicy twierdzą, że tylko dzięki temu na świecie będą mogły na stałe zatriumfować pokój, sprawiedliwość i niezakłócony rozwój gospodarczy. Zwolennicy teorii spiskowych podkreślają jednak, że istotą takiego świata będzie jednak centralne planowanie, które zawsze w historii sprzyjało rozwijaniu się systemów totalitarnych.
Jak Nowy Porządek Świata zmieni nasze życie?
Stałym elementem teorii spiskowych dotyczących Nowego Porządku Świata jest twierdzenie, że jego wprowadzenie możliwe jest tylko poprzez znaczną redukcje liczby globalnej populacji. Liczba ludności na świecie miałaby zostać zmniejszona, według różnych szacunków o 25 - 50 procent. Drogą do osiągnięcia tego celu miałoby być rozmyślne uruchomienie globalnej epidemii takiej jak świńska grypa, która zdziesiątkowałaby narody na całym świecie.
Tym, którzy przeżyją, mają zostać wszczepione czipy, dzięki którym nie tylko staną się oni odporni na niektóre choroby, ale także pozostaną cały czas pod nadzorem globalnej władzy. Ci, którzy się zbuntują, mają zostać umieszczeni w obozach koncentracyjnych nowego typu, gdzie zostaną poddani "reedukacji" lub eksterminacji. W tym kontekście wymienia się zwłaszcza ośrodki prowadzone przez amerykańską Federalną Agencję Zarządzania Kryzysowego (FEMA), które mają być symbolem zniewolenia w ramach NWO.
Po epidemiologicznej katastrofie zostanie zlikwidowana część miast. Ludzie mają docelowo zamieszkać w specjalnych miastach-strefach, które będą molochami umiejscowionymi pomiędzy parkami przyrodniczymi. Nowy Porządek Świata zakłada bowiem ekstremistyczną ochronę praw przyrody w celu powstrzymania ekologicznej degradacji Ziemi. W zamyśle koncentracja ludności ma zapewnić łatwiejsze sprawowanie kontroli nad odciętymi od siebie społecznościami.
Nowa władza doprowadzi do ukształtowania się świadomości planetarnej i nowego typu człowieka. Stare pojęcia takie jak nacjonalizm czy patriotyzm zostaną stopniowo wymazane. Granice państw zostaną uznane za przeszkody na drodze do jedności, a stan permanentnego konfliktu w polityce międzynarodowej zostanie zastąpiony przez współpracę i harmonię.
Świat bez wojen, pieniędzy... i wolności
Nowy Porządek Świata ma na celu wyeliminowanie wojny jako sposobu rozstrzygania sporów. Wszystkie spory będą załatwiane w drodze negocjacji oraz nacisku organizacji międzynarodowych typu ONZ, które, dzięki własnej armii, będą w stanie narzucić swą wolę każdemu państwu na świecie.
Ceną za trwały pokój będzie jednak faktyczne ograniczenie praw człowieka. Teoretycznie nowa władza będzie powoływać się na zasady demokracji, ale nie będzie ona obejmować prawa do sprzeciwu. Wszystkie aspekty ludzkiego życia zostaną poddane kontroli władz, które będą decydować nie tylko o miejscu zamieszkania, typie wykonywanego zawodu, ale również o aspektach życia osobistego, takiego jak np. liczba dzieci.
Gospodarczo, cały świat ma zostać objęty nadzorem globalnej instytucji regulującej przepływ kapitału i zasobów, które mają być ściśle racjonowane. Ma to doprowadzić do wyeliminowania kryzysów gospodarczych i ograniczeniu bezrobocia. Dzięki temu miałby zostać przezwyciężony podział na bogatą Północ i biedne Południe.
W rezultacie zostanie stworzony centralny system planowania i nadzoru gospodarczego, który doprowadzi do odejścia od gospodarki kapitalistycznej. Według futurystów, umożliwi to stopniowe przejście do gospodarki opartej na wiedzy i "wartościach", a nie na pieniądzu i surowcach. Według nich, w takim świecie będą mogły zostać zaspokojone wszystkie potrzeby duchowe ludzi. Stałymi elementami Nowego Porządku Świata są postęp technologiczny, nowe źródła energii (np. woda i wiatr) ekologiczne technologie, dzięki którym zostanie ocalone środowisko naturalne.
Świat od wolności do faszyzmu
Z większości teorii spiskowych wynika, że Nowy Porządek Świata zostanie wprowadzony w wyniku "planetarnego zamachu stanu". Może nim być wybuch III wojny światowej lub spektakularny zamach terrorystyczny, który swoją skalą przyćmi nawet tragedię z 11 września 2001 r.
Jego wynikiem będzie przejęcie władzy przez wojsko i militaryzacja społeczeństw. Władze cywilne będą odgrywać tylko rolę listka figowego wobec totalitarnych poczynań armii. Możliwy jest także wariant, który polegałby na równoległych rządach cywilno-wojskowych; jednak i one sprawowałyby całkowitą kontrolą nad społeczeństwami niewolników.
Coraz więcej osób podkreśla jednak, że z każdym rokiem bardziej realny staje się scenariusz przejęcia władzy polegający na stopniowym wzmacnianiu uprawnień organizacji o zasięgu globalnym. Najczęściej wymienia się tu Organizację Narodów Zjednoczonych. Jak dowodzi prof. Henry Lamb w swoim serwisie sovereignity.net, ONZ od momentu powstania uzurpuje sobie prawo do przejęcia władzy nad planetą w ramach "globalnego zarządzania".
Według niego, organizacja ta stałaby się planetarnym rządem przy zachowaniu instytucji państw, lecz zostałyby one całkowicie pozbawione suwerenności. Musiałyby one wprowadzić i stosować prawo międzynarodowe uchwalone przez ONZ. Na straży tego prawa stałaby armia Narodów Zjednoczonych, która nie tylko pilnowałaby jego przestrzegania, ale również służyłaby za element terroru wobec tych, którzy nie respektują władzy ONZ.
Prof. Lamb dowodzi, przedstawiając kolejne etapy tworzenia międzynarodowych organizacji, że plan ustanowienia NWO narodził się na dobre u schyłku XIX wieku, kiedy to Cecil Rhodes, legenda brytyjskiego imperializmu, założył Stowarzyszenie Wybranych. Miało ono działać na rzecz stworzenia Imperialnej Federacji, składającej się z imperium brytyjskiego oraz Stanów Zjednoczonych. Plan ten się nie powiódł, jego spuścizną było jednak uformowanie się ruchu Okrągłego Stołu, którego działacze wzięli poźniej udział w tworzeniu takich organizacji jak np. Liga Narodów czy ONZ.
Ludzkość w kajdanach IV Rzeszy
Niektórzy spiskowcy twierdzą, że esencją Nowego Porządku Świata ma być ustanowienie IV Rzeszy. Miałaby ona zostać stworzona przez sympatyków nazizmu na całym świecie. Centralną rolę miałaby odegrać w tym procesie takie organizacje jak np. ODESSA, mająca na celu promowanie imperializmu, militaryzmu oraz ograniczania praw jednostki na rzecz rządu.
Idee te już teraz mają być wszczepione w globalną kulturę polityczną, co umożliwi ich promocję w Europie i Stanach Zjednoczonych. Miałoby to doprowadzić w konsekwencji do stopniowego przekształcania USA w IV Rzeszę. Twór ten byłby w stanie ustanowić "Zachodnie Imperium", które narzuciłoby swe (nazistowskie) wartości "aryjskim narodom" państw europejskich, Rosji, Australii, Nowej Zelandii i części RPA.
Już teraz nie brakuje osób twierdzących, że "imperialistyczna" polityka zagraniczna USA jest dowodem na tworzenie IV Rzeszy, a wojna z terroryzmem jest etapem do ustanowienia planetarnego totalitaryzmu pod auspicjami Waszyngtonu.
Samych Amerykanów coraz częściej niepokoją informacje jakoby na tajnym spotkaniu zapadła decyzja, że NAFTA, układ o współpracy gospodarczej, został już przekształcony w Unię Północnoamerykańską, która ograniczy suwerenność tworzących ją państw - USA, Kanady i Meksyku na wzór znany z UE. Unia Europejska pokazała, ze taki scenariusz "ponadnarodowy" jest jak najbardziej możliwy.
"Wielki Brat" już Cię ma na oku
Od wielu lat pojawiają się także doniesienia, jakoby za całym światem niby-demokratycznej polityki stały służby wywiadowcze i tzw. kompleks militarny. To właśnie one mają być "Wielkim Bratem", zdobywającym coraz więcej informacji, które będzie mógł wykorzystać do zniewolenia obywateli. Czyni to poprzez tworzenie baz danych, obejmujących dane dotyczące zdrowia, majątku czy informacji osobistych poszczególnych ludzi.
Pozyskanie "wrażliwych" danych z różnych dziedzin ma być kluczem do uzyskania absolutnej władzy o zakresie znanym chociażby z powieści Orwella "Rok 1984 r.". W świecie tym ludzie będą podlegać nieustannej kontroli ze strony władz na każdym poziomie egzystencji. Dowodem na to ma być utworzenie przez USA, Wielką Brytanię, Kanadę, Australię i Nową Zelandię sieci wywiadu elektronicznego Echelon, służącego do globalnego nasłuchu i gromadzenia danych. "Wielki Brat" wszedł już więc do akcji.
Elita ponad niewolniczą masą
Istnieje również teoria mówiąca, że NWO będzie syntezą nieograniczonej władzy z najnowszymi osiągnięciami naukowymi. Według niej, na świecie formuje się międzynarodową kasta naukowców, którzy, poprzez eksperymenty na ludziach, mają stworzyć "posthumanistyczne" społeczeństwo. Ma być ono zmodyfikowane fizycznie i umysłowo, tak by być podatnym na manipulacje rządzących.
Kolejne odkrycia naukowe doprowadzą następnie do przyspieszenia tempa rozwoju świata, którego nie będą już w stanie pojąć "przetworzone" społeczeństwa. Uniemożliwi to jakikolwiek bunt wobec "post-ludzkiej elity", która w Nowym Porządku Świata będzie sprawować niepodzielną władzę i kontrolę nad zniewolonymi miliardami ludzi. Wariant taki już opisał Aldous Huxley w swej książce "Nowy wspaniały świat" już w 1931 r.
Czarny scenariusz dla ludzkości
Cena za wprowadzenie Nowego Porządku Świata będzie ogromna. Zapłacą ją zwykli ludzie, którzy staną się niewolnikami w imię budowy "nowego lepszego jutra". Nikt nie jest w stanie zagwarantować, że ostateczny cel - stworzenie "zjednoczonego świata, który ma celu dobro człowieka" - jest czymś więcej, niż zwykłą propagandą.
Proces tworzenia "sprawiedliwego świata" zostanie zahamowany w połowie drogi, wtedy, gdy jakaś forma rządu światowego, uzyska wystarczającą władze nad społeczeństwami zniewolonymi przez najnowsze zdobycze techniki. To memento, które spędza sen z powiek wszystkim tym, którzy ostrzegają, że świat juz teraz znalazł się na drodze do globalnego faszyzmu lub komunizmu.
Nowy Porządek Świata, idealistyczny w swoich zamierzeniach, stanie się szybko karykaturą wolności i sprawiedliwości. Kontrola świadomości, kontrola liczby urodzeń, szpiegowanie obywatela na szeroką skalę, nowe uprawnienia dla policji i tajnych służb, wzrost roli wojska i fasadowa demokracja - to tylko niektóre rzeczy, które ludzkości przyniesie NWO.
Nowy Porządek Świata, do którego powoli zmierzamy, to w istocie bezwzględna gra o władzę, dzięki której powstanie globalna elita sprawująca kontrolę nad masami niewolników. Będzie to bezprecedensowy totalitaryzm w historii ludzkości. Zwolennicy teorii spiskowych podkreślają, że świat zrobił już niestety pierwszy krok na drodze do tej niebezpiecznej utopii.
Źródło: Onet
Data utworzenia: 15 września 2009 16:32
JezusMaryja1
Szczepionkowy kanibalizm. Wszystkie szczepionki C-19 z zamordowanych dzieci
Podstawą opracowania szczepionek Covid-19 jest glikoproteina spike CoV-2, opracowana w komórkach HEK 293. Ludzkie komórki płodu, z aborcji w szczepionkach (Komórki HEK293: ludzka linia komórek embrionalnych uzyskana z tkanki nerek pobranej od płodu płci żeńskiej poddanej aborcji w Holandii w 1972 roku, Pfizer - BNT 162b2 …More
Szczepionkowy kanibalizm. Wszystkie szczepionki C-19 z zamordowanych dzieci
Podstawą opracowania szczepionek Covid-19 jest glikoproteina spike CoV-2, opracowana w komórkach HEK 293. Ludzkie komórki płodu, z aborcji w szczepionkach (Komórki HEK293: ludzka linia komórek embrionalnych uzyskana z tkanki nerek pobranej od płodu płci żeńskiej poddanej aborcji w Holandii w 1972 roku, Pfizer - BNT 162b2 - HEK 293 z abortowanej linii komórkowej płodu,Moderna - HEK 293 abortowana linia komórkowa płodu.)
Niektórzy katolicy zastanawiają się czy dana szczepionka jest etyczna czy nie; pch24.pl/…pliwosci-etyczne-,81084,i.html (W tym artykule nie pisze że w dodatkach są komórki z zamordowanych dzieci), ale powinni się też zastanowić, czy dana firma produkująca szczepionki wykorzystuje ciała zamordowanych dzieci. Obecnie praktycznie każda firma szczepionka jest związana z aborcją , w ich laboratoriach; " spływa krew z zamordowanych dzieci" ..., Wszystkie szczepionki covid-19, są przygotowywane (lifesitenews.com/…-using-cells-of-aborted-babies) i związane z przemysłem wykorzystującym ludzkie komórki płodowe - dzieci.
Chociaż nie wszystkie szczepionki mogą zawierać jako główny składnik poronioną tkankę płodu nodeception.org/…cell-use-in-covid-19-vaccines/ , jednak zawarte w nich dodatki pochodzą z linii komórkowych zebranych od dzieci zamordowanych.. Kto popiera te szczepionki jest za zabijaniem dzieci. Współczesna medycyna, która żywi się częściami dzieci, jednocześnie pchając szczepionki zawierające poronioną ludzką tkankę płodową - zamieniając każdą szczepionkę w rytuał krwi z kanibalizmu.
Szczepionkowy kanibalizm: nigdy nie piłbyś obcej krwi żeby "wzmocnić" układ odpornościowy, więc dlaczego pozwalasz wstrzykiwać sobie w mięśnie obcą krew?
(Natural News) Pytacie które szczepionki zawierają ludzką krew, żeby być pewnym, że nigdy nie wstrzykniecie ich sobie w tkanki mięśniowe, bo boicie się złapania chorób albo jakiejś strasznej reakcji autoimmunologicznej, kiedy wasz układ odpornościowy was atakuje i może was zabić albo okaleczyć na całe życie. Plus, nie jesteście kanibalami i nigdy nie chcecie nimi być. Oto lista szczepionek teraz wstrzykiwanych dziesiątkom milionów Amerykanów, z których większość nie ma pojęcia o ich składnikach, gdyż lekarze i pielęgniarki rzadko, jeśli w ogóle, czytają ulotki i ostrzegają swoich pacjentów.
Jeśli nie jesteś kanibalem i nie chcesz nim być, powinieneś unikać tych szczepionek. One zawierają ludzką krew (albumina), komórki krwi (diploid), i nawet komórki z aborcji (MRC-5, WI-38, i komórki tkanki płucnej płodu), kiedy matka nigdy nie dała pozwolenia przemysłowi szczepionkowemu na użycie próbek krwi jej dziecka. Lista ta pochodzi prosto z portalu CDC / CDC’s very own website wymieniającej wszystkie "zaróbki" / substancje pomocnicze w ich bardzo tajnej "różowej książeczce", której, mają nadzieję, nigdy nie zobaczysz.
Szczepionki potajemnie przerabiają ludzi w kanibali
Gotowy na listę? Jak to cię zdenerwuje kiedy dowiesz się, że twój lekarz uważa to za akceptowalną formę odporności? Wszystkie poniżej wymienione szczepionki zawierają pewną formę próbek ludzkiej krwi czy tkanek, więc wstrzyknięcie sobie ich w krew jest formą kanibalizmu, których NIE wykazano jako "bezpieczne" czy "skuteczne" w budowaniu odporności na choroby, pomimo tego co twierdzą masmedia i nieuczciwe, opłacone recenzje w czasopismach medycznych / fraudulent paid-for “peer review”:
Adenovirus
DTaP-IPV (Quadracel) przeciwko krztuścowi
DTaP-IPV/Hib (Pentacel) przeciwko krztuścowi
Hep A (Havrix) zapalenie wątroby A
Hep A (Vaqta) zapalenie wątroby A
Hep A/Hep B (Twinrix) zapalenie wątroby A / B
MMR (MMR-II) odra, świnka, różyczka
MMRV (ProQuad) odra, świnka, różyczka i ospa
Rabies (Imovax) wścieklizna
Rabies (RabAvert) wścieklizna
Smallpox (Vaccinia) (ACAM2000) ospa
Varicella or “Chicken Pox” (Varivax) ospa
Zoster (Shingles) (Zostavax) półpasiec
itd...
Tkanki ludzkie znajdują się w 23 różnych szczepionkach. Ludzkie DNA wykorzystuje się w hodowli wirusów, łącznie ze szczepionkami przeciwko odrze i ospie. Szczepionkę MMR wiąże się z autyzmem – czy może dlatego, że układ odpornościowy i centralny układ nerwowy dziecka uważają, że atakują je obce białka innego człowieka?
Naukowcy zauważyli związek między wprowadzeniem ludzkiego DNA do szczepionki MMR i autyzmem. Liczba przypadków autyzmu osiągnęła szczyt w 1995, zaraz po tym kiedy producenci szczepionek zaczęli hodować szczepionkę przeciwko ospie (Varicella) na ludzkiej tkance płodowej. Dlaczego? Oto tego powód.
Ludzkie komórki w szczepionkach "są pobierane" przez gospodarza i rekombinowane w genomie. To najbardziej wyraża się w neuronach mózgu dziecka, więc to oznacza, że organizm dziecka zabija swoje "zmienione" komórki mózgowe doświadczając ciągłego stanu zapalnego trwającego do końca życia.
JezusMaryja1
...i o to chodzi, aby wymazac z ziemi NIEUZYTECZNYCH... taki jest plan...
Weronika....S
Znam przypadek osoby, która po zrobieniu testu na kowid poczuła się chora, podczas gdy wcześniej osoba ta była zdrowa i cieszyła się świetnym samopoczuciem. Podejrzewam, że w czasie badania wprowadzono wirusa i stwierdzono wynik dodatni. O tym świadczy brak oznak przed badaniem i ich pojawienie po teście. A tzw. bezobjawowy kowid to bzdura, aby ludzie stracili orientację i bali się jedni drugich,…More
Znam przypadek osoby, która po zrobieniu testu na kowid poczuła się chora, podczas gdy wcześniej osoba ta była zdrowa i cieszyła się świetnym samopoczuciem. Podejrzewam, że w czasie badania wprowadzono wirusa i stwierdzono wynik dodatni. O tym świadczy brak oznak przed badaniem i ich pojawienie po teście. A tzw. bezobjawowy kowid to bzdura, aby ludzie stracili orientację i bali się jedni drugich, bo mogą mieć ,,bezobjawowego,, kowida. Taką bzdurę wciskają, aby ludzie całkiem powariowali...
wlowoj
Znajoma lekarka mówi że nie było jeszcze takiej szczepionki, po której 50% ludzi ma dolegliwości i objawy chorobowe. Do tej pory niepożądane objawy okreslane jako "częste" to był 1 przypadek na 100. A teraz 1 na 2. To jest trucizna.
mk2017
Sprawa szokuje, bo zarażenie wykryto u nich po zaszczepieniu szczepionką Pfizer/BioNTech, które miało miejsce 30 grudnia. Szczepionkę otrzymało wtedy wszystkich 104 pensjonariuszy i wszyscy pracownicy. Wiadomo, że do zarażenia doszło po zaszczepieniu, bowiem przed tym wszystkim zrobiono testy na obecność koronawirusa.