Libor Halik
151.6K

Ukrajina i Rusko masírují svou veřejnost optimistickými zprávami, že

nepřítel se už zhroutí a dále nesmyslně eskalují napětí a zvyšují sázky. Optimistické válečné kalkulace Ruska dávno vzaly za své, ale buďme si jisti, že nevyjdou ani západní představy o snadném …More
nepřítel se už zhroutí a dále nesmyslně eskalují napětí a zvyšují sázky. Optimistické válečné kalkulace Ruska dávno vzaly za své, ale buďme si jisti, že nevyjdou ani západní představy o snadném zničení Ruska jako soupeře prostřednictvím Ukrajiny. Pokud je někdo přesvědčen, že poškození plynovodů v Baltském moři, detonace na Kerčském mostě a reciproční odvetné ostřelování ukrajinských měst raketami mohou jednu či druhou stranu posunout k vítězství, potom nic není dále pravdy. Jenom se všichni více a více zaplétají do nekonečné eskalace konfliktu, která hrozí zničením nás všech. Na pováženou je lehkomyslnost, s jakou to celý svět klidně přijímá. Se stejnou bohorovností svět kdysi přihlížel vzniku první světové války a někteří ji dokonce s nadšením vítali, aby o pár měsíců později zažívali v zákopech kruté vystřízlivění. Toto memento je třeba si stále připomínat a nedopustit jeho opakování.
Jiří Weigl, 10. října 2022 Institut Václava Klause
Otiskuji závěr článku z: Nic se nezdaří podle …More
U.S.C.A.E.
Fatima a portugalský katolicismus
Panna Maria ale řekla Lucii, že „Portugalsko si uchová pravou víru“. To neznamená, že si ji uchová hierarchie, jmenovaná v převážné většině již současným papežem Františkem a od níž toto očekávat nemůžeme, ale – jak jsem měl možnost osobně se přesvědčit – věřící lid, zejména na venkově, je stále ještě upřímně zbožný, hlavně mariánský. Nic si nepřejeme …More
Fatima a portugalský katolicismus

Panna Maria ale řekla Lucii, že „Portugalsko si uchová pravou víru“. To neznamená, že si ji uchová hierarchie, jmenovaná v převážné většině již současným papežem Františkem a od níž toto očekávat nemůžeme, ale – jak jsem měl možnost osobně se přesvědčit – věřící lid, zejména na venkově, je stále ještě upřímně zbožný, hlavně mariánský. Nic si nepřejeme vroucněji, než aby mu toto zůstalo, a o to se modlíme. A na závěr bude vhodné vložit všechno do modlitby, kterou anděl naučil vizionáře:

„Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě. Prosím za odpuštění pro ty, kdo v Tebe nevěří, Tobě se neklanějí, v Tebe nedoufají a Tebe nemilují. Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu Svatý, hluboce se Vám klaním a obětuji Vám drahocenné Tělo a drahocennou Krev, duši a božství Pána Ježíše Krista, přítomného ve všech svatostáncích světa, na usmíření za urážky, rouhání a lhostejnosti. A pro nekonečné zásluhy jeho Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce Mariina Vás prosím za obrácení ubohých hříšníků.“
---
presne je to ...uchová si Dogmu Viery čiže Dogmatickú Vieru čo jasne ukazuje že to zjavenie je z Neba nič sa totiž dnes tak nenávidí ako Pravovernosť vyjadrená pevnou vierou v Dogmy
U.S.C.A.E.
Mezitím je zde velice stručný přehled těchto encyklik, abychom viděli, proč mu tento „papež růžence“, jak bychom ho mohli nazývat, přikládal takovou důležitost.
1883 – Supremi Apostolatus je výčtem velkých vítězství v dějinách získaných prostřednictvím růžence, zvláště námořní bitva u Lepanta v roce 1571, kdy katolická flotila porazila o mnoho větší muslimskou flotilu, čímž na léta …More
Mezitím je zde velice stručný přehled těchto encyklik, abychom viděli, proč mu tento „papež růžence“, jak bychom ho mohli nazývat, přikládal takovou důležitost.

1883 – Supremi Apostolatus je výčtem velkých vítězství v dějinách získaných prostřednictvím růžence, zvláště námořní bitva u Lepanta v roce 1571, kdy katolická flotila porazila o mnoho větší muslimskou flotilu, čímž na léta ochromila příchod muslimské hrozby pro křesťanstvo z jihovýchodu (není pochyb o tom, že kdyby se dnes dostatečný počet duší dostatečně vážně modlil růženec, Naše Paní by mohla zabránit třetí světové válce, nebo ji velice zmírnit – z toho důvodu se příští týden koná „Růžencový nápor“ a jsou vítáni i nekatolíci).
...
1893 – Laetitiae Sanctae představuje růženec jako nadpřirozené řešení společenských a politických problémů. (Tato věc se musí často zdůrazňovat duším, které si myslí, že „modlitba je jen modlitba“. Modlitba dosahuje k Bohu, zvláště prostřednictvím Jeho Matky, a Bůh je svrchovaným určovatelem světových událostí!)
...
1895 – Adjutricem Populi o tom, že konečným účelem růžence je vláda Krista Krále nad všemi dušemi.

Komentář Eleison DCCXCVII – Růženec Lva XIII. (2022)
U.S.C.A.E.
silu úprimnej modlitby ruženca dokázal sám turecký sultán toto nie je bežná vedomosť ale on sa už dal korunovať rímskym cisárom takú mala jeho flotila u lepanta prevahu že si bol prakticky istý víťazstvom
dyk
Tak Rusko chápem, že je optimistické, ale ukravína...
. ARMATA .
Zrejme Ukrajina si vzala k srdcu výrok našej a možno aj ich viceprezidentky, aby sa v ich krajine nebáli zomierať. S radosťou a optimizmom světlu vstříc.
Mária Jana Krištofovičová shares this
55