04:36
Meditácie Ľubomíra Stančeka - 3. sobota - Ježiš poučuje apoštolov. 28. 1. 2012 | www.evanjelizacia.eu Mk 4, 35-41 Keď sa zvečerilo, povedal Ježiš svojim učeníkom: „Prejdime na druhý breh." I opustili …More
Meditácie Ľubomíra Stančeka - 3. sobota - Ježiš poučuje apoštolov.

28. 1. 2012 | www.evanjelizacia.eu
Mk 4, 35-41 Keď sa zvečerilo, povedal Ježiš svojim učeníkom: „Prejdime na druhý breh." I opustili zástup a vzali ho so sebou, tak ako bol, na lodi. Boli s ním aj iné lode.
Tu sa strhla veľká víchrica a vlny sa valili na loď, takže sa loď už napĺňala. On bol v zadnej časti lode a spal na poduške. Zobudili ho a povedali mu: „Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme?" On vstal, pohrozil vetru a povedal moru: „Mlč, utíš sa!" Vietor prestal a nastalo veľké ticho.
A im povedal: „Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?"
Zmocnil sa ich veľký strach a jeden druhému hovorili: „Čo myslíš, kto je to, že ho i vietor i more poslúchajú?"