Clicks2K

Pápežská biblická komisia reviduje Sväté písmo

Pápežská biblická komisia reviduje Sväté písmo Lepšie je byť gayom ako vlastencom? Aký bol hriech Sodomy? Prečo na ňu Boh Starého zákona zoslal „síru a oheň“ a zničil ju „so všetkými obyvateľmi i s …More
Pápežská biblická komisia reviduje Sväté písmo
Lepšie je byť gayom ako vlastencom?

Aký bol hriech Sodomy? Prečo na ňu Boh Starého zákona zoslal „síru a oheň“ a zničil ju „so všetkými obyvateľmi i s vegetáciou“? (Gn 19, 24-25)
„Kde sú mužovia, čo prišli dnes večer k tebe? Priveď ich k nám, aby sme s nimi obcovali!“

Tí, ktorí si myslia, že veľkým zločinom sodomitov bola homosexualita, ničomu nerozumejú. Iste, je to pravda, že „Sodomčania boli zlí a veľmi hrešili proti Pánovi“ (Gn 13,13), no teraz objavujeme, vďaka teológom Jorgeho Maria Bergoglia, že tá ich zvrátenosť bola obrana hraníc a odmietnutie prijatia prisťahovalcov. Stručne povedané, išlo o to, čo dnes nazývame vlastenectvom.

Milí veriaci, je tu teda protiopatrenie. Keď sa v kostole spieva „Bella ciao“ alebo keď podľa biskupa z Mazary del Vallo každý, kto by spolupracoval so Salvinim, sa nemôže nazývať kresťanom, tak to sú len také okrajové fenomény.

Revolúcia prebiehajúca v Cirkvi je omnoho hlbšia, s cieľom dať kresťanom novú náuku. Či sa to podarí, alebo nie, to ešte uvidíme, ale pokus je tu. Potvrdzuje to aj ambiciózna 330-stranová kniha Čo je človek? Cesta biblickou antropológiou (Che cosa è l’uomo? Un itinerario di antropologia biblica ), ktorú vydalo vatikánske vydavateľstvo Libreria editrice vaticana na žiadosť samotného pápeža. Ide o kolektívne dielo členov Pápežskej biblickej komisie, ktorej sekretárom je jezuita Pietro Bovati, žiak kardinála Martiniho.

Nastávajú nové časy
Autori prezentujú dielo ako „vernú interpretáciu celého Svätého písma vzhľadom na antropologickú tému“, ale tým, že toto hovoria, hrešia falošnou skromnosťou. Na stránkach tejto knihy je totiž vidieť pokus o prispôsobenie Biblie a tým aj celej Cirkvi novým časom.

Ide priam o spochybňovanie učenia, ktoré pre apoštolov, pápežov a teológov počas dvoch milénií bolo absolútnym. Teraz je potrebné zamerať pozornosť na iné „veľmi vážne“ škandály, typické pre bergogliánsku morálku. Práve na stránkach venovaných Sodome je tento modernistický náčrt najzrejmejší. „Čo bol vlastne hriech Sodomy, že bol hodný takého prísneho trestu?“ pýtajú sa členovia Pápežskej biblickej komisie a hneď nás uisťujú, že nebola to „sexuálna nezriadenosť praktizovaná voči ľuďom rovnakého pohlavia“, aj keď tomu tak bolo… Okrem iného, autori vysvetľujú, že ani „v naratívnych tradíciách Biblie nenájdeme náznaky týkajúce sa homosexuálnych praktík ani ako správanie sa, ktoré treba odsúdiť, ani ako tolerované, či priaznivo prijímané postoje“.

Samozrejme, je tu tá pasáž z knihy Levitikus, kde sa uvádza, že „Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou. To by bola ohavnosť!“ (Lev 18, 22) – pre páchateľov takýchto skutkov je trest smrti (v. 29).

Zdá sa však, že Bergogliovi odborníci to považujú len za nejaké sekundárne varovanie: „Neexistujú žiadne správy o tom, že by sa táto sankcia niekedy aplikovala… Môžeme predpokladať, že legislatíva knihy Levitikus mala v úmysle chrániť a podporovať sexualitu otvorenú plodeniu v súlade s príkazom Stvoriteľa, ktorý dal ľuďom“. Vidíme, že stačí pár slov, aby sme zničili dve tisícročia istoty. Okrem iných, o závažnosti hriechu homosexuálneho aktu, sa vyjadril aj svätý Pavol, ktorý vylúčil sodomitov zo skupiny tých, ktorí zdedia nebeské kráľovstvo (1 Kor 6, 9-10), tiež aj Tridentský koncil a sv. pápež Ján Pavol II., ktorý v encyklike Veritatis splendor zaradil sodomiu medzi „nenapraviteľné“ zlé skutky“ (č. 81)

Veci sa menia
Veci sa však musia zmeniť. Skutočným hriechom obyvateľov Sodomy v Božích očiach, ako nás informujú bergogliovskí biblisti vo svojej publikácii, je to, že odmietli prijať dvoch anjelov, ktorých Pán poslal v podobe cestujúcich cudzincov. Tento príbeh, píšu autori, „opisuje hriech, ktorý spočíva v nedostatku pohostinnosti, v nepriateľstve a násilí voči cudzincovi, v správaní, ktoré sa považuje za veľmi zlé, a preto si zaslúži byť potrestané s najväčšou prísnosťou, lebo odmietnutie cudzinca, ktorý je od nás odlišný, v núdzi a bezbranný, je základom sociálneho rozpadu, ktorý sám osebe obsahuje smrteľné násilie, za ktoré si zaslúži primeraný trest “.
Sodoma sa tak zmenila na „prípad uzavretých prístavov ante litteram“ (t. j. predtým než vôbec existoval), čítame na katolíckom portáli Bussola , ktorý prvý priniesol informáciu o knihe Pápežskej biblickej komisie. A tak „imigračná posadnutosť“ Bergogliánskej cirkvi „sa stáva exegetickým kritériom posvätného textu.“ Tu sa kruh uzatvára, a my ostatní hriešnici vieme niečo viac: Biblia neodsudzuje sodomiu, ale považuje zničenie tohto mesta za trest pre tých, ktorí neotvorili dvere imigrantom.
Salvini a s ním 31% Talianov, z ktorých sú mnohí katolíci, boli upozornení, že budú považovaní za sodomitov a tak sa k nimi bude aj pristupovať.
————————————–
1). www.libreriaeditricevaticana.va/…/che-cosa-e%E2%8…
2). lanuovabq.it/it/le-distorsioni-…
Fausto Carioti: Papa Francesco, l’Accademia Pontificia: meglio essere gay che sovranisti. Libero, 25. decembra 2019.
www.liberoquotidiano.it/…/papa-francesco-…

Viac TU: alianciazanedelu.sk/archiv/4983

Kniha Genezis Biblia – Sväté písmo (KAT – Katolícky preklad) Gn 19, 1-26
1 Keď dvaja anjeli došli do Sodomy, Lot sedel v bráne Sodomy. Keď ich Lot uvidel, vstal a šiel im oproti. Poklonil sa tvárou k zemi 2 a povedal: „Prosím vás, páni moji, zabočte do domu svojho služobníka a prenocujte tam. Umyjete si nohy a včasráno vstanete a budete pokračovať vo svojej ceste.“ Oni však odpovedali: „Nie! Prenocujeme vonku.“ 3 Ale on na nich nástojil, aby zostali u neho. I vošli do domu. Pripravil im pohostenie, dal napiecť nekvaseného chleba a najedli sa.

4 Ale skôr, ako si ľahli, mužovia mesta, mužovia Sodomy od chlapca až po starca, celé mesto do posledného chlapa obkolesili dom, 5 vyvolali Lota a povedali mu: „Kde sú mužovia, čo prišli dnes večer k tebe? Priveď ich k nám, aby sme s nimi obcovali!“ 6 Tu Lot vyšiel k nim predo dvere, zavrel dvere za sebou 7 a povedal im: „Bratia moji, nože nerobte hriech! 8 Mám dve dcéry, ktoré ešte nepoznali muža. Vyvediem vám ich, robte s nimi, čo sa vám páči. Týmto mužom však nerobte nič také, veď oni sa uchýlili do tieňa mojej strechy!“

9 Oni však volali: „Prac sa preč!“ A dodali: „Prišiel sem ako cudzinec a chcel by súdiť. Teraz ti vyvedieme horšie ako tým.“ Veľmi dorážali na Lota a pokúšali sa vylomiť dvere. 10 Vtedy tí mužovia načiahli ruky, vtiahli Lota dnu a zamkli dvere. 11 Mužov však, veľkých aj malých, čo boli pri vchode do domu, ranili slepotou, takže sa márne namáhali nájsť vchod.

12 Potom mužovia povedali Lotovi: „Ak tu máš nejakého zaťa, syna alebo dcéru a ak niekto z mesta patrí k tebe, vyveď ich preč z tohoto mesta, 13 lebo zničíme toto mesto, pretože je naň veľká žaloba pred Pánom. Pán nás poslal zničiť ho.“ 14 Vtedy Lot vyšiel von a povedal svojim zaťom, ktorí si mali vziať jeho dcéry: „Vstaňte, poďte preč z tohoto miesta, lebo Pán mesto zničí!“ Jeho zaťovia si však mysleli, že robí žarty. 15 Keď svitol deň, anjeli nútili Lota, aby sa ponáhľal. Hovorili: „Vstaň, vezmi svoju ženu a obe dcéry, ktoré tu máš, aby si nezahynul pre neprávosť mesta!“ 16 A keď váhal, chytili ho obaja mužovia za ruku, aj jeho ženu a obe dcéry, lebo Pán ich chcel zachrániť, vyviedli ich von a nechali ich za mestom.

17 Keď ich vyvádzali von, jeden z nich povedal: „Zachráň si život! Neobzeraj sa za seba a nezastavuj sa nikde v okolí Jordánu! Ponáhľaj sa na vrchy, aby si nezahynul!“ 18 Lot im povedal: „Ach, nie, Pane! 19 Zaiste tvoj služobník našiel milosť pred tebou, veď si mi preukázal veľké milosrdenstvo, keď si zachoval môj život, ale na vrchoch sa nebudem môcť zachrániť! Aby ma azda nestihlo nešťastie, aby som nezomrel. 20 Pozri, tu neďaleko je mesto, tam môžem utiecť. 21 Ono je len malé a ja sa v ňom zachránim! Malé je a ja ostanem nažive!“ I povedal mu: „Dobre teda, vyslyším ťa aj v tejto veci a mesto, o ktorom hovoríš, nezničím.

22 Rýchle ta teda utekaj, lebo kým ta nedôjdeš, nemôžem nič robiť.“ Preto sa mesto volá Segor. 23 Slnko vyšlo nad zem, keď Lot došiel do Segoru. 24 A Pán dal padať na Sodomu a Gomoru síru a oheň z neba od Pána 25 a zničil tie mestá i celé okolie Jordánu so všetkými obyvateľmi mesta a so všetkým poľným rastlinstvom. 26 Keď sa jeho žena za ním obzrela, premenila sa v soľný stĺp.

alianciazanedelu.sk/archiv/4983
Mates5485 likes this.
Tina 13 likes this.
Caesar
tak ziak Martiniho...
no a mame jasno, odkial vietor fuka:
Taliansky slobodomurársky domček uviedol, že kardinál Martini bol jedným z ich vlastných
freemasonry-cg.com/italian-masonic…

FreeMason Cardinal Martini's "ultimatum" to Benedict XVI -- telling him he must resign.

FreeMason Cardinal Martini's "ultimatum" to Benedict XVI -- telling him he must resign.
Karta. Martini, člen talianskeho …More
tak ziak Martiniho...
no a mame jasno, odkial vietor fuka:
Taliansky slobodomurársky domček uviedol, že kardinál Martini bol jedným z ich vlastných
freemasonry-cg.com/italian-masonic…

FreeMason Cardinal Martini's "ultimatum" to Benedict XVI -- telling him he must resign.

FreeMason Cardinal Martini's "ultimatum" to Benedict XVI -- telling him he must resign.
Karta. Martini, člen talianskeho slobodomurárstva
Nedávno sme boli upozornení na dokument talianskeho slobodomurárstva z 12. septembra 2012. V nej Grande Oriente d'Italia Democratico (GOD - Taliansky demokratický Grand Orient) uznáva, že bývalý arcibiskup z Milána, kard. Carlo Maria Martini, ktorá zomrela 31. augusta 2012, bola iniciovaná ako jeden z jej členov.

S týmto verejným uznaním dokument ide ešte o krok ďalej ako pocta, ktorú Martini vzdal Grande Oriente de Italia - GOI - ktorá je už translate.google.com/translate na tejto webovej stránke. Súdiac podľa skutočnosti, že BOH a GO sú dve rôzne skupiny, zdá sa, že ide o rozdelenie vnútri talianskeho slobodomurárstva. Obe strany oceňujú Martini.

Je pozoruhodné, že dokument tiež nepriamo uznáva, že Pedro Arrupe, bývalý generálny predstaviteľ Ježišovej spoločnosti a skupina jezuitov, ktorých ovplyvnil, boli tiež slobodomurári.

Neveríme, že emocionálna kritika voči Benediktovi XVI ho oslobodzuje od toho, aby bol tiež zástancom revolúcie. Znovu a znovu dokázal, že je dôležitým činiteľom na podporu Panreligion a One World Order, dvoch hlavných ideálov slobodomurárstva.

Fotokópia webovej stránky GOD sa nachádza nižšie. Fotografie predchádza náš taliansky preklad v modrej farbe.
Teraz, keď sa rétorické oslavy a hlasné sústrasti skončili a dalo sa ticho a metabolizmu smútku, pozdravuje Veľkí orientálni demokrati brata Carlu Máriu Martiniovú, ktorý odišiel do večného zamerania.

Carlo Maria Martini zomrel v piatok 31. augusta 2012.

Mnohí úprimne plakali nad jeho odchodom, mnohí iní to pozorovali navonok, ale cítili, že ich srdce je zbavené bremena.
Mates5485 and 2 more users like this.
Mates5485 likes this.
zaba likes this.
Libor Halik likes this.
Samson1
No, já si myslím, že svatý apoštol Pavel má o tom lepší poznání, protože píše, že zaměnili přirozené obcování za protipřirozené, muži s muži, ženy s ženami, proto je Bůh vydal jejich zvráceným žádostem a nemají podíl v Božím království. Bůh vypálil Sodomu a Gomoru i pro výstrahu nám. Spíš bych se zeptal, komu a čemu papež vlastně slouží. Je to zlý úmysl a nebo stařecká demence? To samé by se …More
No, já si myslím, že svatý apoštol Pavel má o tom lepší poznání, protože píše, že zaměnili přirozené obcování za protipřirozené, muži s muži, ženy s ženami, proto je Bůh vydal jejich zvráceným žádostem a nemají podíl v Božím království. Bůh vypálil Sodomu a Gomoru i pro výstrahu nám. Spíš bych se zeptal, komu a čemu papež vlastně slouží. Je to zlý úmysl a nebo stařecká demence? To samé by se mohlo tvrdit o Wermachtu. Neměli s nimi bojovat, měli ho přijmout i s jeho podmínkami.
Víš o čem Samsone vůbec píšeš? Opravdu nalézáš v článku něco hodnotného na úrovni? Tak schválně, pokud užijeme umění zkratky, o čem je článek páně Čulena a co má vyjádřit tvůj komentář? Já totiž nechápu jedno ani druhé.
Barbarin likes this.
To mne Libore nezajímá jestli si mne vážíš nebo ne. Já nemám potřebu lhát jako ty o lidech co jsem osobně nepoznal, natož o těch co jsem poznal. Tys bývalý pravoslavný kněz, který se k tomu tady osobně nikdy nepřiznal a velerád urážíš našeho papeže Františka. Proč kluku? Toleruji tě bez nadávek, i když urážíš mého papeže a mou církev a koneckonců i mne. Bezdůvodně. Ale mám tolik drzosti, že se …More
To mne Libore nezajímá jestli si mne vážíš nebo ne. Já nemám potřebu lhát jako ty o lidech co jsem osobně nepoznal, natož o těch co jsem poznal. Tys bývalý pravoslavný kněz, který se k tomu tady osobně nikdy nepřiznal a velerád urážíš našeho papeže Františka. Proč kluku? Toleruji tě bez nadávek, i když urážíš mého papeže a mou církev a koneckonců i mne. Bezdůvodně. Ale mám tolik drzosti, že se tě prostě ptám, kde bereš odvahu lhát. A také proč jsi alogicky ve svých tvrzeních.
--------------------------------------------
Libor Halik
před 3 hodinami
Kdo si bude r.2020 vážit Bergoglia (Františka), váží si Jidáše, váží si satana a ztrácí věčný život! Tak to je. Vás prosodomský lháři Kallistratos si též nevážím.
Viděl snad někdo hloupěji poskládanou soustavu axiomů? A teď upřímně přemýšlejte se mnou - Kdo si v roce 2020 bude vážit papeže, tak si prý váží Jidáše a také satana a současně ztrácí věčný život. Nezlobte se na mne, ale kdo toto poskládá za sebou, tak je duševně nemocný člověk. V prvé řadě minus za morální faux pas a v druhé řadě za absurdnost tvrzení. Nikomu nevnucuji, posuďte sami co Libor …More
Viděl snad někdo hloupěji poskládanou soustavu axiomů? A teď upřímně přemýšlejte se mnou - Kdo si v roce 2020 bude vážit papeže, tak si prý váží Jidáše a také satana a současně ztrácí věčný život. Nezlobte se na mne, ale kdo toto poskládá za sebou, tak je duševně nemocný člověk. V prvé řadě minus za morální faux pas a v druhé řadě za absurdnost tvrzení. Nikomu nevnucuji, posuďte sami co Libor Halik dokáže napsat. A proto mu přeji hodně zdraví...
Kdo si bude r.2020 vážit Bergoglia (Františka), váží si Jidáše, váží si satana a ztrácí věčný život!
Jsi nemocný, axiome.
Vysvětli nám, na co si hraješ, Hoki-Hooki. Ty by ses tu neměl vůbec vyskytovat, kdybys ctil pravdu.
Zase plašíš ANTON ČULEN? ODPOVEDZ, dáš vedieť čo na to otec NÁRODA? Ževraj zmenia sväté písmo???
ANTON ČULEN daj vedieť čo na to otec NÁRODA. Alebo len plašíš internetovými zvratkami?
Paxus likes this.
zaba
Pokud by to nebyla pravda, pak by bylo třeba ty pomlouvače zastavit jasnými argumenty, že se něco takového ve Vatikánu rozhodně neděje případně použít veřejnou moc k očištění jména svatého Vatikánu. Pokud se to ale děje, pak by měl být humbuk kolem toho ještě daleko větší a tito pseudoteologové by měli být okamžitě vykázaní z katolické církve a bádat si jinde, jako se to přihodilo Hansi Küngovi.
Pomlouvači nechtějí slyšet zabo :) Církev si to vyřeší sama, i kdyby kdokoli seděl na prameni.
Barbarin likes this.
Patologického lháře si nikdo rozumný vážit nemůže. Je to nástroj zla, který má zvrhlé nutkání rýpat se v Kristových ranách.
Libor Halik likes this.
Mates5485 likes this.
Libore prosím neblbni: Kdo si bude r.2020 vážit Bergoglia (Františka), váží si Jidáše, váží si satana a ztrácí věčný život! To jsou hodně ultimativní a nepravdivé řeči. Zkus si dostudovat souvislosti a nevěř hned všemu. Děkuji.
Ja chcem byť dokonalý.Ak sa niečo vyskytne ako napr ten novoročný incident,určite poviem otvorene,že sa mi nepáči.
Ale Milujem každého,i svojich nepriateľov.Okrem antikrista sa budem za každého človeka.Keď sa odstráni obeta,antikrist vstúpi do Cirkvi.Odídem!
Zároveň cítim v sebe lásku a pokoj.Ako môžme vidieť pravdu,ak máme v srdci nenávisť?Spomeniem prvého mučenníka sv.Štefana,ktorý …More
Ja chcem byť dokonalý.Ak sa niečo vyskytne ako napr ten novoročný incident,určite poviem otvorene,že sa mi nepáči.
Ale Milujem každého,i svojich nepriateľov.Okrem antikrista sa budem za každého človeka.Keď sa odstráni obeta,antikrist vstúpi do Cirkvi.Odídem!
Zároveň cítim v sebe lásku a pokoj.Ako môžme vidieť pravdu,ak máme v srdci nenávisť?Spomeniem prvého mučenníka sv.Štefana,ktorý odpustil svojim vrahom a modlil sa ,aby im to nebolo započítané za hriech.

Mt 5,
38 Počuli ste, že bolo povedané: »Oko za oko a zub za zub!« 39 No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. 40 Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. 41 A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. 42 Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať. 43 Počuli ste, že bolo povedané: »Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.« 44 Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, 45 aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. 46 Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? 47 A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? 48 Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.
zaba and one more user like this.
zaba likes this.
Mates5485 likes this.
Dúfam, že sa ti nestane, aby ťa Pán Ježiš povolal k sebe pred tým, ako nastúpi antikrist na stolec.
Aby sa Tebe nestalo,že prídeš pred Pána Ježiša a prvá otázka,ktorú dostaneš bude tá,že prečo si ho odmietala?On pre nás zomrel a ľudia sú dnes dosť pohodlní nájsť si dôvod neprijímať eucharistiu.Keď ešte nezmenili omšu,tak ho z vlastnej slobodnej vôle odmietaš.Súdiš chyby druhých(i modloslužbu čo chápem),ale zároveň odmietaš Chlieb Života.
zaba likes this.
Ružena
@Pravda bude skryta Ty aj čítaš čo tu píšeš? Súdiš chyby druhých(i modloslužbu čo chápem),ale zároveň odmietaš Chlieb Života. Veď kde je modloslužba už nie je Chlieb Života!
Pavol IV and one more user like this.
Pavol IV likes this.
Marian7 likes this.
Marian7 likes this.
To už by bol antikrist predstavený svetu a v novej univerzálnej Cirkvi.
Hodně zdraví Libore, především duševního. Opravdu bych byl rád, kdybys věci nazýval kultivovaně, nebál se i kritiky, ale uměl objektivně hodnotit, protože ta úroveň co předvádíš je hrozná a velmi tendenční. Dopouštíš se alogismů jako v nejnižším bulváru a opravdu na tu úroveň dostaneš jen lidi s nízkými pudy, rozhodně ne s Duchem svatým. Je mi líto, kde až bývalý pravoslavný kněz může skončit. …More
Hodně zdraví Libore, především duševního. Opravdu bych byl rád, kdybys věci nazýval kultivovaně, nebál se i kritiky, ale uměl objektivně hodnotit, protože ta úroveň co předvádíš je hrozná a velmi tendenční. Dopouštíš se alogismů jako v nejnižším bulváru a opravdu na tu úroveň dostaneš jen lidi s nízkými pudy, rozhodně ne s Duchem svatým. Je mi líto, kde až bývalý pravoslavný kněz může skončit. Když se mi některé věci nelíbí, pak volím vždy prostředky pravdy a nikoli lži a hanobení. To se prostě nedělá, sklouznout k bulváru.
-----------------------------------------------
Libor Halik
pred 1 hodinou
To už není papežská biblická komise, ale satanská protibiblická komise. Homosexuální satanisté šéfují této komisi a člověk, který se stal praxí satanistou - Bergoglio (František) tuto komisi ustanovil. Současně platí, že Bůh neodnímá svaté dary: Ak bol Bergoglio (František) platne kedysi vysvatený na kňaza a ak hovorí dnes tá istá slova, ktoré sú potrebné hovoriť k platnosti sv. omše a ak používa chlieb z obilia a víno z hroznov, tak dochádza k premene chlieba a vína v Krista. Bergoglio však prijíma sám sebe k zatrateniu ako Judáš prijímal...
To bude asi tým, že pán Halik vie, že BEDA TOMU, KTO PRAVDU NAZYVA LZOU A LOZ PRAVDU! Iz5, 20
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Pravda bude skryta likes this.
Libor jen blbne Kdo si bude r.2020 vážit Bergoglia (Františka), váží si Jidáše, váží si satana a ztrácí věčný život! a samozřejmě ve svých ultimativních prohlášeních i lže. Ale co já s tím... Každý jde tam, kam si napřáhne svůj pařátek....
Ružena
@Anton Čulen Ktovie aký postoj k revidovaniu Sv. Písma a učenia RKC zaujme teraz otec národa ?? Dajte vedieť.
To už není papežská biblická komise, ale satanská protibiblická komise. Homosexuální satanisté šéfují této komisi a člověk, který se stal praxí satanistou - Bergoglio (František) tuto komisi ustanovil. Současně platí, že Bůh neodnímá svaté dary: Ak bol Bergoglio (František) platne kedysi vysvatený na kňaza a ak hovorí dnes tá istá slova, ktoré sú potrebné hovoriť k platnosti sv. omše a ak …More
To už není papežská biblická komise, ale satanská protibiblická komise. Homosexuální satanisté šéfují této komisi a člověk, který se stal praxí satanistou - Bergoglio (František) tuto komisi ustanovil. Současně platí, že Bůh neodnímá svaté dary: Ak bol Bergoglio (František) platne kedysi vysvatený na kňaza a ak hovorí dnes tá istá slova, ktoré sú potrebné hovoriť k platnosti sv. omše a ak používa chlieb z obilia a víno z hroznov, tak dochádza k premene chlieba a vína v Krista. Bergoglio však prijíma sám sebe k zatrateniu ako Judáš prijímal. Satan cez svatokrádežné prijímanie preniká viac a viac do Bergogliovho srdca. Je preto velmi nebezpečné byť priateľom Judáša, ohrožuje to i náš večný život. Lebo je potrebné sa varovať jeho pokrytectva. Pre @Rapture
zaba and 2 more users like this.
zaba likes this.
Mates5485 likes this.
apredsasatoci likes this.