Rosllynn
Tato ohavnost by měla být spálená. Je to programové ničení dětí - jejich duše i jejich psychiky. Je zde snaha vyrobit z dětí psychicky labilní jedince, kteří nebudou mít svoji identitu. Takoví jsou velmi snadno ovladatelní. Tyto ohavné knihy kazí děti, ničí jim život časný i věčný. je nutné nazvat to svinstvo pravým jménem.