Marieta Ria
Treba podpisovať... vyzerá to ešte pomaly horšie ako Istanbulský dohovor!