Metod
Tak sa naplnia prorocké slová Pána Ježiša: Neboj sa maličké stádo, lebo Váš Otec nebeský rozhodol dať Vám kráľovstvo nebeské!