Clicks764

KRZYŻ

Jezu przez Piłata skazany,
Dźwigałeś Krzyż na Swych Ramionach,
by na nim być Ukrzyżowany,
by w ogniu piekieł człek nie konał.

Nieśmy chętnie Krzyż życia swego,
żyjmy w prawdzie, sprawiedliwości,
unikajmy podszeptu złego,
idźmy z Bogiem pełni godności.

Nie bójmy się wziąć na ramiona,
Krzyż naszych ziemskich cierpień, trudów,
odrzućmy kłamstw podłe znamiona,
nie skrywajmy szatańskich brudów!

By diabeł w nas nie miał siedliska,
nie zagarnął duszy i ciała,
Prawda nam zawsze była bliska,
Dusza - wieczne zbawienie miała.

Kochajmy Stwórcę Ziemi - Boga,
kochajmy Jego Skrwawiony Krzyż,
Kochajmy wszystkich - nawet wroga,
Pan nas przyciągnie do Siebie - wzwyż.

Dziś Ci o Jezu, dziękujemy
za Krzyż, za godło chrześcijanina,
Na jego straży stać będziemy,
bo nam potrzebny do zbawienia.