Clicks32

Яко діти слухняні, не водячи себе по давнім хотїнням вашим, що в незнанню,

а, яко Покликавший вас сьвятий, і. ви самі сьвяті у всьому життю будьте: бо написано: "Будьте сьвяті, бо я сьвят." Saint Peter – Rubens, Peter Paul Museo del PradoMore
а, яко Покликавший вас сьвятий, і. ви самі сьвяті у всьому життю будьте:
бо написано: "Будьте сьвяті, бо я сьвят."

Saint Peter – Rubens, Peter Paul
Museo del Prado
Public domain