vi.news
35

Sự kiện thiên niên kỷ? Đó chỉnh là Ngày 21 tháng 12

Sự kết hợp giữa Sao Mộc-Sao Thổ sẽ xảy ra vào ngày 21 tháng 12 năm 2020. Hai hành tinh sẽ tiến gần nhau trong khoảng 0,1 độ, dường như hợp nhất thành một ngôi sao sáng.

Nhà vật lý người Áo Werner Gruber, người đứng đầu ba đài thiên văn ở Vienna, đã gọi hiện tượng này là "Ngôi sao của Bethlehem" (Oe24.at, 26/11, video bên dưới). Hiện tượng này xảy ra lần cuối vào năm 1623, nhưng hầu như không thể nhìn thấy được vì nó xuất hiện gần Mặt trời.

Johannes Kepler (+1630) đã tính toán rằng sự hợp nhất sao Sao Mộc-Sao Thổ như vậy đã xảy ra vào năm 7 TCN, và đồng nhất nó với ngôi sao Bethlehem.

Tuy nhiên, John Chrysostom viết rằng ngôi sao này không phải là ánh sáng tự nhiên. Nó đi từ Ba Tư (phía đông) đến Palestine (phía nam), cũng được chiếu sáng bởi ánh sáng ban ngày, được điều chỉnh theo sự chuyển động của các pháp sư, và từ thiên đàng xuống đến cũi.

#newsAqevofeink

00:59