03:52
Słowo Boże APOKALIPSA : Będą chodzić w jego świetle narody i królowie ziemscy przyniosą do niego swą chwałę / Ap 21, 24 / Biblia przekład Zespół Biblistów Polskich z Inicjatywy Towarzystwa św. Pawła …More
Słowo Boże APOKALIPSA : Będą chodzić w jego świetle narody i królowie ziemscy przyniosą do niego swą chwałę / Ap 21, 24 / Biblia przekład Zespół Biblistów Polskich z Inicjatywy Towarzystwa św. Pawła - Edycja św. Pawła Mandukacja czyli Zjedz Słowo Boże youtube.com/c/MandukacjaczyliZjedzSłowoBoże link https://youtu.be/pBev75Eqk94?si=s3WZJGOAWp_ls4Xr