Clicks387
hu.news
1

Engedelmetlenség! Wojtyła titokban szentelte fel a klérust

Wojtyła krakkói bíboros és segédpüspöke, Juliusz Groblicki (+1995) titokban papokat szenteltek Csehszlovákia számára annak ellenére, hogy a Szentszék megtiltotta az ottani titokban működő püspököknek, hogy ilyen felszenteléseket végezzenek.

George Weigel ezt írja Wojtyła A remény tanúja életrajzában . Wojtyła nem tájékoztatta a Szentszéket a tiltott felszentelésekről - azért is, mert tudta, hogy a Vatikán tele van árulókkal.

Peter Kwasniewski a OnePeterFive.com lapon (október 13.) összefoglalja, hogy Wojtyła a pápai tilalom ellenére folytatta a felszenteléseket, mert úgy vélte, hogy a pápa tévedett a kommunizmussal szembeni megbékítő politikájával.

Kwasniewski rámutat továbbá Josyf Slipyj ukrán bíborosra (+1984), aki a pápai tiltás ellenére szentelt püspököket. A leghíresebb közülük Lubomyr Husar (+2017) volt. Az ő felszentelése sok ingerültséget okozott a Vatikánban, de Husar mégis bíboros lett.

Kwasniewski szerint az ilyen felszentelések új megvilágításba helyezik Marcel Lefebvre érseket, akit ugyanaz a Wojtyła 1988-ban kiátkozott, amiért pápai jóváhagyás nélkül szentelt püspököket.

#newsSevwaqrfsj

francesco69
Nem Wojtyla, hanem Szent II. János Pál pápa!!! Sem klerikusnak sem laikusnak nincs joga megkérdőjelezni az Ő érvényes szenté avatását.
Így az ókor, középkor és a későbbi idők szentjeinek a szentségét is meg lehetne kérdőjelezni, mert ki tudja, hogy igazán az volt e, vagy talán akkor is túloztak a szenté avatással. Ő Szent II. János Pál pápa. Pápai engedély nélkül felszentelt püspök maga is és a …More
Nem Wojtyla, hanem Szent II. János Pál pápa!!! Sem klerikusnak sem laikusnak nincs joga megkérdőjelezni az Ő érvényes szenté avatását.
Így az ókor, középkor és a későbbi idők szentjeinek a szentségét is meg lehetne kérdőjelezni, mert ki tudja, hogy igazán az volt e, vagy talán akkor is túloztak a szenté avatással. Ő Szent II. János Pál pápa. Pápai engedély nélkül felszentelt püspök maga is és a szentelés végzk is önmagától beálló kiközösítésbe esik, hogy a kommunista diktatúra idején felszentelt püspökök és felszentelést végzők miért nem, azt nem tudjuk pontosan, mert nem ismerjük a háttér "alkukat, lehetőségeket". Az akadályozás ténye lehet más mércét eredményezett.