04:52
† Meditácie Ľubomíra Stančeka - 3. utorok - Buď vôľa Tvoja. evanjelizacia.eu | 24. 1. 2012 | Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka | Mk 3, 31-35 Prišla Ježišova matka a jeho bratia. Zostali vonku a …More
† Meditácie Ľubomíra Stančeka - 3. utorok - Buď vôľa Tvoja.

evanjelizacia.eu | 24. 1. 2012 | Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka | Mk 3, 31-35 Prišla Ježišova matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry."
On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?" Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka."