Bos016
1182
Bos016
Ulicami stolicy przeszła wielotysięczna Procesja Różańcowa za Polskę. Uczestnicy modlili się za Ojczyznę oraz wynagradzali Bogu za grzechy popełnione przeciwko życiu.