Clicks837

Už začínajú strašiť aj deti, aby sa dali zaočkovať. MŠ SR vydalo leták pre školy

Bratislava 28. februára 2021 (HSP/Foto:Screenshot)

Hoci ešte ani len klinické skúšky vakcín proti COVID-19 na deťoch neprebehli, Ministerstvo školstva SR už vydalo indoktrinačný leták na zvýšenie ich ochoty očkovať sa. Jeho obsah prinášame do pozornosti rodičov, ktorí sa isto tešia, že niektoré deti sa už konečne budú môcť vrátiť do školy. Môžu sa pripraviť na takúto štátnu propagandu

Na snímke spomínaný leták

Leták s názvom ŠKOLY proti COVID-19 a podtitulkami „Žiaci a prevencia – Očkovanie ako cesta zvládnuť pandémiu“ odobril odbor komunikácie Ministerstva školstva, ktoré ho aj financovalo. Doteraz sa očkovanie detí v SR realizuje len so súhlasom rodičov. Tentokrát tu však máme nový pokus o nabádanie detí a mladých sa očkovať. Keďže ide o vážny zásah do telesnej integrity, za ktorú zodpovedajú rodičia, tieto témy patria na diskusiu a informovanie detí ich rodičmi.

Snaha farmaceutických koncernov o očkovanie detí nad 11 rokov bez súhlasu rodičov nie je nič nové. Ešte pred COVID pandémiou mnohé štáty v USA riešili takéto legislatívne návrhy. A keďže všade boli zamietnuté, COVID-19 pandémia je skvelá príležitosť ich znova oprášiť. Prvým štátom, ktorý to nedávno schválil, je Washington D.C. Lobisti Big Pharmy nespia, môžeme si byť istí.

Deti a dospievajúci sú ovplyvniteľnejší pod nátlakom rovesníkov a autorít. Dieťa nie je schopné dobre posúdiť osobnú a rodinnú zdravotnú históriu, vrátane individuálnych reakcií na očkovanie, alergií, autoimúnnych alebo neurologických porúch. Deti nemajú ten istý druh kritického myslenia a emocionálnej zrelosti na posúdenie pomeru rizika a benefitu vakcíny ako rodič. Vakcíny môžu poškodiť zdravie, nakoľko vyše 4 miliardy boli v USA vysúdené ako odškodné obetiami vakcinácie.

Ale pozrime sa na náš slovenský letáčik. Do očí udrú pekné obrázky, ktoré majú povzbudiť deti nosiť rúška. Minister zdravotníctva priznal, že nie sú účinné ako ochrana proti novým variantom (tiež povedal, že aj vakcíny proti ním neochránia) a medzinárodní odborníci poukazujú na to, že podnecujú ľudí viac riskovať pre falošný pocit bezpečia. Letáčik samozrejme nezabúda pripomenúť deťom okrem rúšok aj potrebu dezinfekcie rúk a nestretávania sa s kamarátmi.

Veď načo by bolo deťom hovoriť o potrebe držania odstupu, predovšetkým od starých či rizikových ľudí? Je to také typické pre našich odborníkov – nariadiť nám radšej domáce väzenie ako dodržiavanie odstupu. Ministerstvo zdravotníctva kladie dôraz na rúška, hoci tie majú byť podľa medzinárodných odporúčaní len doplnkovou prevenciou. Prioritným opatrením, ktoré Svetová zdravotnícka organizácia alebo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb vyžaduje je ODSTUP. Naše ministerstvo zdravotníctva toto slovo zvyčajne zabúda, málokedy na tlačovkách odborníci a minister odstup držia. Nečudo, že aj tento leták slovo ODSTUP neobsahuje.

Leták však neopomenul obrazne znázorniť povinnosť sledovať správy v televízií, aby dospievajúci vedel, ako sa mení obmedzovanie jeho slobody z týždňa na týždeň a žil v neustálom strachu. Pekne vysvetľuje lockdown aj núdzový stav, aby dieťa rozumelo pojmom, čo neustále počuje v telke. Na záver presviedča, že sa treba zaočkovať, lebo „poznáme tiež prípady, kedy COVID-19 vážne poškodí zdravie aj mladých zdravých ľudí. Očkovanie má potenciál vrátiť naše životy späť do normálu“.

...a hoci sa odstavec venuje aj téme ochorenia COVID-19, neprináša zásadnú informáciu, že deti a mladí ho najčastejšie prekonajú bez príznakov. Dalo by sa povedať, že COVID-19 je detská choroba, ktorú je bezpečnejšie prekonať v detskom veku ako v starobe podobne ako kiahne. Dieťa sa naozaj nepotrebuje chrániť experimentálnou vakcínou, ktorej dlhodobé účinky nie sú známe. Ak sa vyskytnú bude to mať dopad na zvyšok jeho života v porovnaní so starým človekom, ktorého možno postihne len na pár posledných rokov života.

Mechanizmus fungovania očkovania je náležite vysvetlený a dieťa je varované pred hoaxom, že vakcína môže zmeniť DNA. Skúmal výrobca epigenetiku? Prehlasuje, že ani len karcinogenitu a dopad na plodnosť nezisťoval. Na otázku prečo máme vakcínu proti COVID-19 a nie lieky sa v odpovedi píše aj takýto zavádzajúci nezmysel: „Napríklad proti chrípke síce lieky máme, no väčšinou sa nepoužívajú a každý rok sa vyvíja vakcína na novú mutáciu chrípkového vírusu. Pomocou vakcíny „naučíme“ náš imunitný systém bojovať s vírusom.“

Milé deti, ak ste náhodou nevedeli, väčšina populácie sa z chrípky vylieči bez liekov, tie sú také predpotopné. Iste ste nevedeli, že aj proti chrípke sa treba očkovať. Asi to netušíte preto, lebo pred nástupom COVID pandémie sa proti chrípke dávali očkovať najmä dôchodcovia a celkovo len menej ako 5% populácie. Prečo by zdravý človek riskoval možné poškodenie experimentálnou vakcínou proti COVID-19, ak vie, že chorobu v pohode prekoná? Pri liekoch sme ochotní riskovať nejaké nežiaduce účinky ale to len preto, že už sme chorí.

Milí rodičia, nedovoľte zastrašovanie ešte aj Vašich detí. Strach nie je dobrý radca, hoci pri vakcínach je to osvedčená stratégia už od narodenia detí. Vaše deti COVID-19 bez problémov COVID-19 prekonajú a získajú prirodzenú imunitu na desaťročia podľa najnovších vedeckých poznakov. Nedovoľte, aby štát bez Vášho súhlasu natláčal ideologickú agendu farmaceutických gigantov deťom. Za ich zdravie a vývoj nesiete zodpovednosť Vy. Ak ostanú poškodené po vakcíne, Vy sa o ne budete musieť starať.

Jana Tutková
ľubica
Vdaka p Tutková, za váš neustály prínos na ochranu života od počatia, po smrť,vdaka za vaše jasné stanovisko, odvahu napomínať i duchovnú hierarchiu, ktorá už prestala byť soľou!
Nestali sa povinné rúška našim prekliatím? V čom sú nezmyselné podľa medzinárodných odporúčaní?
Peter(skala)
tiež sa mi páči na Janke, že sa nevzdáva a nadalej plní poslanie pro-life
Má to ťažké, lebo ako už bolo spomenuté, tak biskupi odpadli, aj mnohí klerici a knazi, dokonca vo vedení pro-life hnuti, ked sa vyhovaraju na biskupov a Vatikan.

...aj Janka by si mohla povedať a pridať sa na ich stranu, možno by sa jej dostalo nejakej materialnej podpory na bilboardy, ale o čom by to bolo? Znova len …More
tiež sa mi páči na Janke, že sa nevzdáva a nadalej plní poslanie pro-life
Má to ťažké, lebo ako už bolo spomenuté, tak biskupi odpadli, aj mnohí klerici a knazi, dokonca vo vedení pro-life hnuti, ked sa vyhovaraju na biskupov a Vatikan.

...aj Janka by si mohla povedať a pridať sa na ich stranu, možno by sa jej dostalo nejakej materialnej podpory na bilboardy, ale o čom by to bolo? Znova len další "padlí anjel" (padlá hviezda), ktorá by zhasla a pošpinila sa ako perla medzi prascami.

Velmi dobre vystihla aj taktiku Zlého v suvislosti s vakcinami, hlavne čo sa týka Sputnika V:
"S ruskou vakcínou na nás hrali divadlo tzv. reverznou psychológiou - niečo odmietnu, aby si to ľudia prosili. Ešte cez víkend prezidentka vyzývala vládu na odstúpenie, teraz sú však spasiteľmi so Sputnik V, ktorý je však veľmi podobnou DNA vakcínou vyvinutou na bunkách z potratených plodov ako AstraZeneca vakcína, ktorú nikto už nechce."

sv.Jana (z Arku) oroduj za ňu i za nás...
Povzbudme ju modlitbou, šírením jej článkov (blog) a kto môže, tak aj materialne:


Podporte CBR v zápase za život a rodinu
IBAN SK20 8330 0000 0020 0061 3869

CENTRUM PRE BIOETICKÚ REFORMU
P.O. Box 38, 071 01 Michalovce

Tel.: 055 234 5793, 0907 534 623
Email: info@pravonazivot.sk
Web: www.pravonazivot.sk

Ak si neželáte dostávať naše newslettere, kliknite sem alebo poslat mail.
Varovanie