MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Czy większość Biskupów to baranki, barany czy kozły?