Dr Kenji Yamamoto - Poważne ryzyko dla ludzi operowanych po szczepieniu C19

Po pierwsze, chirurg serca i naczyń krwionośnych przypomina, że skuteczność szczepionki spada. W ósmym miesiącu, po podaniu dwóch dawek szczepionki COVID-19, odporność była niższa niż u osób nieszczepionych”. Europejska Agencja Leków (EMA) zaleca unikanie częstych dawek przypominających, ponieważ „mogą one osłabić odpowiedź immunologiczną i mogą być niewykonalne”.

Kenji Yamamoto napisał artykuł w Virology Journal, recenzowanym czasopiśmie o otwartym dostępie. Jest chirurgiem na Oddziale Chirurgii Sercowo-Naczyniowej w Okamura Memorial Hospital, Centrum Żylaków w Shizouka, na środkowym wybrzeżu Pacyfiku Honsiu, w pobliżu góry Fuji.

W liście do redakcji dr. Yamamoto: „Ze względów bezpieczeństwa należy przerwać dalsze szczepienia przypominające i podjąć różne inne środki w odniesieniu do podatnych pacjentów”.

TrialSite zawiera zestawienie Dr. Wkład Yamamoto w lepsze zrozumienie opinii publicznej.

Dlaczego spadek odporności?

Czy może to być spowodowane „N1-metylopseudourydyną, białkiem kolczastym, nanocząsteczkami lipidów, wzmocnieniem zależnym od przeciwciał i oryginalnym bodźcem antygenowym”?

Jakie obawy dotyczące bezpieczeństwa zaobserwowano w Japonii?

Dr Yamamoto zgłasza problemy z występowaniem półpaśca związanego z COVID-19, czasami określanym jako „zespół niedoboru odporności nabytego po szczepieniu”. Kardiochirurg donosi, że od końca 2021 r. zespoły w Okamura Memorial Hospital nie tylko zidentyfikowały liczne przypadki COVID-19, ale także trudne do opanowania infekcje półpaśca. Powiedział, że w niektórych bardziej ekstremalnych przypadkach związanych ze szczepieniem dochodziło do poważnych stanów zapalnych, takich jak po operacji na otwartym sercu, a nawet do niektórych zgonów.

Biorąc pod uwagę ryzyko infekcji, dr. Yamamoto, „Różne algorytmy medyczne służące do oceny rokowania pooperacyjnego mogą wymagać korekty w przyszłości”.

Bomba w Japonii

Ponadto szanowany chirurg podzielił się tym, co wielu uważa za rzeczywistość: „Media do tej pory milczały na temat niepożądanych zdarzeń związanych z podawaniem szczepionek, takich jak wywołana szczepionką małopłytkowość zakrzepowa (VTT), z powodu jednostronnej propagandy”. Chociaż przyczyna jest często rozpoznawana - często w Falach, wyjaśnia chirurg - nie reagują, częściowo z powodu błędu.

Zauważa, że „cztery przypadki pozytywne na przeciwciała HIT potwierdzone w instytucie od początku szczepienia” były „przypadkami śmiertelnymi z powodu

VTT” przypisywanymi szczepieniu.

Jakie środki bezpieczeństwa należy podjąć?

Dla pacjentów z ryzykiem, którzy trafiają na oddział chirurgii sercowo-naczyniowej, japoński lekarz wyjaśnia: „Ze względów bezpieczeństwa należy przerwać szczepienie przypominające”.

Oprócz udokumentowania terminów szczepień w elektronicznej kartotece pacjenta, lekarz „proponuje kilka praktycznych środków zapobiegających spadkowi odporności”, w tym:

1. Ograniczenie stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (w tym paracetamolu) w celu utrzymania niskiej temperatury ciała

2. Właściwe stosowanie antybiotyków

3. Zaprzestanie palenia

4. Kontrola stresu

5. Ograniczenie stosowania emulsji lipidowych, w tym propofolu, które mogą wywoływać immunosupresję okołooperacyjną.


Przynajmniej jeśli chodzi o pacjentów w stanie krytycznym, szczepionki przeciw COVID-19 są „głównym czynnikiem ryzyka”, co jest sprzeczne z nakazami zorganizowanej medycyny w Stanach Zjednoczonych.

Dyrektor ds. Badań/Badacz

Kenji Yamamoto , Kardiochirurg i Chirurg Naczyniowy w Oddziale Chirurgii Sercowo-Naczyniowej Okamura Memorial Hospital, Centrum Choroby Żylaków

========================================

Artykuł z Virology Journal

Opublikowany: 05 czerwca 2022

Niekorzystne skutki szczepionek COVID-19 i środki zapobiegające im

Kenji Yamamoto

Dziennik wirusologiczny tom 19 , Numer artykułu: 100 ( 2022 )

Pandemia choroby koronawirusowej (COVID-19) doprowadziła do powszechnego stosowania szczepionek genetycznych, w tym mRNA i szczepionek zawierających wektory wirusowe. Ponadto stosowano szczepionki przypominające, ale ich skuteczność przeciwko wysoce zmutowanemu białku kolcowemu szczepów Omicron jest ograniczona.

Niedawno The Lancet opublikował badanie dotyczące skuteczności szczepionek COVID-19 i zanikania odporności z czasem [ 1 ]]. Badanie wykazało, że funkcja immunologiczna u osób zaszczepionych 8 miesięcy po podaniu dwóch dawek szczepionki COVID-19 była niższa niż u osób nieszczepionych.

Odkrycia te były bardziej widoczne u osób starszych i osób z wcześniej istniejącymi schorzeniami. Zgodnie z zaleceniami Europejskiej Agencji Leków częste szczepienia przypominające COVID-19 mogą niekorzystnie wpływać na odpowiedź immunologiczną i mogą być niewykonalne [ 2 ]. Kilka krajów, w tym Izrael, Chile i Szwecja, oferuje czwartą dawkę tylko osobom starszym i innym grupom, a nie wszystkim osobom [ 3 ].

Spadek odporności jest spowodowany kilkoma czynnikami. Po pierwsze, N1-metylopseudourydyna jest stosowana jako substytut uracylu w kodzie genetycznym. Zmodyfikowane białko może indukować aktywację regulatorowych limfocytów T, skutkując obniżoną odpornością komórkową [ 4 ].

W ten sposób białka kolców nie ulegają rozkładowi natychmiast po podaniu szczepionek mRNA. Białka kolczaste obecne na egzosomach krążą w organizmie przez ponad 4 miesiące [ 5 ]. Ponadto badania in vivo wykazały, że nanocząstki lipidowe (LNP) gromadzą się w wątrobie, śledzionie, nadnerczach i jajnikach [ 6 ], a mRNA kapsułkowane przez LNP jest silnie zapalne [ 7 ].].

Nowo wytworzone przeciwciała białka wypustek uszkadzają komórki i tkanki, które są przygotowane do produkcji białek wypustek [ 8 ], a komórki śródbłonka naczyniowego są uszkadzane przez białka kolców w krwiobiegu [ 9 ]; może to uszkodzić narządy układu odpornościowego, takie jak nadnercza. Dodatkowo, może wystąpić wzmocnienie zależne od przeciwciał, w którym przeciwciała wzmacniające infekcję osłabiają działanie przeciwciał neutralizujących w zapobieganiu infekcji [ 10 ].

Pierwotny grzech antygenowy [ 11 ], czyli szczątkowa pamięć immunologiczna szczepionki typu Wuhan, może uniemożliwić dostateczną skuteczność szczepionki przeciwko szczepom wariantowym. Mechanizmy te mogą być również zaangażowane w zaostrzenie COVID-19.

Niektóre badania sugerują związek między szczepionkami COVID-19 a reaktywacją wirusa, który powoduje półpasiec [ 12 , 13 ]. Ten stan jest czasami określany jako zespół niedoboru odporności nabytego przez szczepionkę [ 14].

Od grudnia 2021 r., poza COVID-19, w Oddziale Chirurgii Sercowo-Naczyniowej Okamura Memorial Hospital w Shizuoka w Japonii (zwanym dalej „instytutem”) występowały przypadki zakażeń, które są trudne do opanowania. Na przykład było kilka przypadków podejrzeń infekcji spowodowanych stanem zapalnym po operacji na otwartym sercu, którego nie można było kontrolować nawet po kilku tygodniach stosowania wielu antybiotyków.

Pacjenci wykazywali oznaki obniżonej odporności i było kilka zgonów.
Może wzrosnąć ryzyko infekcji.
W przyszłości może zajść konieczność zrewidowania różnych algorytmów medycznych służących do oceny rokowania pooperacyjnego. Media do tej pory ukrywały niekorzystne zdarzenia związane ze szczepionką, takie jak immunotrombocytopenia wywołana szczepionką (VITT), z powodu tendencyjnej propagandy.

Instytut spotyka się z wieloma przypadkami, w których ta przyczyna jest rozpoznana. Sytuacje te zdarzały się falami; jednak nie zostały one jeszcze rozwiązane, pomimo środków wprowadzonych w celu rutynowego badania przesiewowego pacjentów przyjmowanych do operacji pod kątem przeciwciał przeciwko trombocytopenii indukowanej heparyną (HIT).

Od początku szczepienia w instytucie potwierdzono cztery przypadki HIT-dodatnie przeciwciała; ta częstotliwość przypadków z dodatnim wynikiem przeciwciał HIT była rzadko obserwowana wcześniej. Zgłaszano również przypadki śmiertelne z powodu VITT po podaniu szczepionek COVID-19 [ Od początku szczepienia w instytucie potwierdzono cztery przypadki HIT-dodatnie przeciwciała; ta częstotliwość przypadków z dodatnim wynikiem przeciwciał HIT była rzadko obserwowana wcześniej.

Zgłaszano również przypadki śmiertelne z powodu VITT po podaniu szczepionek COVID-19 [ Od początku szczepienia w instytucie potwierdzono cztery przypadki HIT-dodatnie przeciwciała; ta częstotliwość przypadków z dodatnim wynikiem przeciwciał HIT była rzadko obserwowana wcześniej. Zgłaszano również przypadki śmiertelne z powodu VITT po podaniu szczepionek COVID-19 [15].

Ze względów bezpieczeństwa dalsze szczepienia przypominające należy przerwać. Ponadto w dokumentacji medycznej pacjenta należy odnotować datę szczepienia oraz czas od ostatniego szczepienia. Ze względu na brak świadomości tej grupy chorób wśród lekarzy i ogółu społeczeństwa w Japonii, historia szczepień przeciwko COVID-19 jest często nieudokumentowana, tak jak ma to miejsce w przypadku szczepień przeciwko grypie.

Czas, jaki upłynął od ostatniego szczepienia COVID-19, może wymagać uwzględnienia, gdy wymagane są procedury inwazyjne. Zgłoszono kilka praktycznych środków, które można wdrożyć, aby zapobiec spadkowi odporności [ 16]. Obejmują one ograniczenie stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym paracetamolu, w celu utrzymania głębokiej temperatury ciała, odpowiednie stosowanie antybiotyków, zaprzestanie palenia tytoniu, kontrolę stresu oraz ograniczenie stosowania emulsji lipidowych, w tym propofolu, które mogą powodować okołooperacyjną immunosupresję [ 17 ].

Do tej pory, porównując zalety i wady szczepionek mRNA, powszechnie zalecano szczepienie. W miarę jak pandemia COVID-19 staje się lepiej kontrolowana, następstwa szczepień prawdopodobnie staną się bardziej widoczne. Postawiono hipotezę, że nastąpi wzrost chorób sercowo-naczyniowych, zwłaszcza ostrych zespołów wieńcowych, spowodowanych przez białka kolce w szczepionkach genetycznych [ 18 , 19 ].]. Oprócz ryzyka infekcji ze względu na obniżone funkcje odpornościowe, istnieje możliwe ryzyko nieznanego uszkodzenia narządów spowodowanego przez szczepionkę, które pozostawało ukryte bez widocznych objawów klinicznych, głównie w układzie krążenia. W związku z tym niezbędna jest dokładna ocena ryzyka przed zabiegiem chirurgicznym i inwazyjnymi zabiegami medycznymi. Potrzebne są ponadto randomizowane badania kontrolowane, aby potwierdzić te obserwacje kliniczne.

Podsumowując, szczepienie COVID-19 jest głównym czynnikiem ryzyka infekcji u pacjentów w stanie krytycznym.

==================================

Bibliografia

1.
Nordström P, Ballin M, Nordström A. Ryzyko infekcji, hospitalizacji i zgonu do 9 miesięcy po drugiej dawce szczepionki COVID-19: retrospektywne badanie kohortowe całej populacji w Szwecji. Lancet. 2022; 399:814–23. elsevier.com/retrieve/pii/'/retrieve/articleSelectPrefsTemp .
Artykuł PubMed Centrum PubMed Google Scholar

2.
Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób. Tymczasowe względy zdrowia publicznego dotyczące zapewnienia dodatkowych dawek szczepionki przeciw COVID-19. Interim public health considerations for the provision of additional COVID-19 vaccine doses . Dostęp 4 maja 2022 r.

3. Mallapaty S. Czwarta dawka szczepionki COVID zapewnia jedynie niewielkie wzmocnienie przeciwko zakażeniu Omicronem. Natura. 2022. Fourth dose of COVID vaccine offers only slight boost against Omicron infection .
Artykuł PubMed Google Scholar

4.
Krienke C, Kolb L, Diken E, Streuber M, Kirchhoff S, Bukur T i in. Niezapalna szczepionka mRNA do leczenia eksperymentalnego autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia. Nauki ścisłe. 2021;371:145–53. doi.org/10.1126/science.aay3638 .
CAS Artykuł PubMed Google Scholar

5.
Bansal S, Perincheri S, Fleming T, Poulson C, Tiffany B, Bremner RM i in. Najnowocześniejsze: krążące egzosomy z białkiem kolczastym COVID są indukowane przez szczepienie BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) przed opracowaniem przeciwciał: nowy mechanizm aktywacji immunologicznej przez szczepionki mRNA. J Immunol. 2021;207:2405–10. Cutting Edge: Circulating Exosomes with COVID Spike Protein Are Induced by BNT162b2 (Pfizer–BioNTech) Vaccination prior to Development of Antibodies: A Novel Mechanism for Immune Activation by mRNA Vaccines .
CAS Artykuł PubMed Google Scholar

6.
Moduł BNT162b2 2.4. Przegląd danych nieklinicznych. FDA-CBER-2021-4379-0000681 JW-v-HHS-prod-3-02418.pdf (judicialwatch.org) Dostęp 6 maja 2022 r.

7. Ndeupen S, Qin Z, Jacobsen S, Bouteau A, Estanbouli H, Igyártó BZ. Składnik nanocząstek lipidowych platformy mRNA-LNP stosowany w badaniach przedklinicznych szczepionek ma silne działanie zapalne. Nauki ścisłe. 2021;24:103479. elsevier.com/retrieve/pii/'/retrieve/articleSelectPrefsTemp .
CAS Artykuł Google Scholar

8.
Yamamoto K. Ryzyko stosowania heparynoidów w kosmetykach i środkach nawilżających u osób zaszczepionych przeciwko koronawirusowi ciężkiego ostrego zespołu oddechowego. Thromb J. 2021. Risk of heparinoid use in cosmetics and moisturizers in individuals vaccinated against severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 - Thrombosis Journal .
Artykuł PubMed Centrum PubMed Google Scholar

9.
Lei Y, Zhang J, Schiavon CR, He M, Chen L, Shen H i in. Białko kolce SARS-CoV-2 zaburza funkcję śródbłonka poprzez regulację w dół ACE 2. Circ Res. 2021; 128:1323–6. ahajournals.org/action/cookieAbsent .
CAS Artykuł PubMed Centrum PubMed Google Scholar

10.
Liu Y, Soh WT, Kishikawa JI, Hirose M, Nakayama EE, Li S i in. Miejsce wzmacniające zakaźność na białku wypustkowym SARS-CoV-2, na które skierowane są przeciwciała. Komórka. 2021;184:3452-66.e18. elsevier.com/retrieve/pii/'/retrieve/articleSelectPrefsTemp .
CAS Artykuł PubMed Centrum PubMed Google Scholar

11.
Cho A, Muecksch F, Schaefer-Babajew D, Wang Z, Finkin S, Gaebler C, et al. Ewolucja przeciwciała anty-SARS-CoV-2 z domeną wiążącą receptor po szczepieniu mRNA. Natura. 2021; 600:517–22. Anti-SARS-CoV-2 receptor-binding domain antibody evolution after mRNA vaccination - Nature .
CAS Artykuł PubMed Centrum PubMed Google Scholar

12.
Desai HD, Sharma K, Shah A, Patoliya J, Patil A, Hooshanginezhad Z, et al. Czy szczepionka SARS-CoV-2 może zwiększyć ryzyko reaktywacji Varicella zoster. Przegląd systematyczny. J Kosmet Dermatol. 2021; 20:3350–61. doi.org/10.1111/jocd.14521 .
Artykuł PubMed Centrum PubMed Google Scholar

13.
Barda N, Dagan N, Ben-Shlomo Y, Kapitan E, Waxman J, Ohana R, et al. Bezpieczeństwo mRNA BNT162b2 Covid-19 v w warunkach ogólnokrajowych. N Engl J Med. Obj. 2021; 385:1078–90. doi.org/…OA2110475/SUPPL_FILE/NEJMOA2110475_DISCLOSURES.PDF .
CAS Artykuł PubMed Google Scholar

14.
Seneff S, Nigh G, Kyriakopoulos AM, McCullough PA. Wrodzona immunosupresja przez szczepienia SARS-CoV-2 mRNA: rola G-kwadrupleksów, egzosomów i MicroRNA. Chemia żywnościowa Toxicol. 2022;164:113008. elsevier.com/retrieve/pii/'/retrieve/articleSelectSinglePerm .
CAS Artykuł PubMed Centrum PubMed Google Scholar

15.
Lee EJ, Cines DB, Gernsheimer T, Kessler C, Michel M, Tarantino MD, et al. Małopłytkowość po szczepieniu Pfizer i Modern SARS-CoV-2. Jestem J Hematol. Obj. 2021; 96:534–7. doi.org/10.1002/AJH.26132 .
CAS Artykuł PubMed Google Scholar

16.
Yamamoto K. Pięć ważnych środków zapobiegawczych przeciwko zaostrzeniu choroby koronawirusowej. Intensywnie Anestezjol Ter. 2021;53:358–9. Five important preventive measures against exacerbation of coronavirus disease .
Artykuł PubMed Google Scholar

17.
Yamamoto K. Ryzyko zastosowania propofolu do sedacji u pacjenta z COVID-19. Intensywnie Anestezjol Ter. 2020;52:354-5. Risk of propofol use for sedation in COVID-19 patient .
Artykuł PubMed Google Scholar

18.
Gundry SR. Obserwacje wyników testów kardiologicznych PULS pod kątem markerów stanu zapalnego u pacjentów otrzymujących szczepionki mRNA. Krążenie. 2021;144(suppl_1):A10712–A10712. ahajournals.org/action/cookieAbsent .
Artykuł Google Scholar

19.
Lai FTT, Li X, Peng K, Huang L, Ip P, Tong X, et al. Zapalenie serca Po szczepieniu przeciwko COVID-19 szczepionką informacyjnego RNA i inaktywowaną szczepionką wirusową: badanie kliniczno-kontrolne. Ann Stażysta Med. 2022;175:362–70. acpjournals.org/action/cookieAbsent .

Adverse effects of COVID-19 vaccines and measures to prevent them - Virology Journal
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU