Clicks867
mk2017
1
Naszych krzywd i grzechów nie wolna zamiatać pod dywan - ks. P. Glas.
Posoborowe absurdy
BABCIE ZIGNOROWAŁY 5 POLICJANTÓW. Interwencja Policji u Ks. Woźnickiego i bohaterska postawa Księdza i wiernych youtube.com/watch?v=dnUx_w5dUcg