Clicks446
stjako1000
112

Keby som ja poznal ► 🎼 (🎥 5:49)

If I knew*
Wenn ich wüsste*
Si je savais*
Se lo avessi saputo*
Если бы я знал*

(📷)

🎼 - text 🔃
1.
Keby som ja poznal* cestičku k studienke,
načrel by som vody mojej mamulienke,
[:načrel by som vody drahému otcovi,
všetky bolesti nech im zahojí.:]
2.
Keby som rozpoznal bylinku na lúke,
čo by vyliečila mozole na ruke,
[:mozole na ruke, rany na srdiečku,
rád bych natrhal tú zelinečku.:]
3.
Išiel som chodníčkom do nášho kostola,
modliť sa tam budem, drahí rodičovia,
[:aby vám Pán Boh dal, zdravia aj šťastíčka,
dlhý život vám, otec, mamička.:]
4.
Koľko je trápenia na tej našej zemi,
chodníky za šťastím vedú po kameni.
[:Na stráni kvetiny, pre lásku rodiny,
krásny rodný kraj, v svete jediný.:]


🎼 - text-en
(approximate translation) 🔃
1.

If I knew* the path to the well,
i would took take the water from for my dear mom,
[:i would took take the water from for my dear father,
let all the pain, heal them.:]
2.
If I recognized the herb on the meadow,
which cures the calluses on the hand,
[:calluses, heart wounds,
i'd like to tear off that cures herb.:]
3.
I went down the path to our church,
i will pray there, dear parents,
[:that God may give you good health and happiness,
long life to you, father, mom.:]
4.
How much trouble is there on our earth,
the paths of happiness lead by stone,
[:on the hillside flowers, for the love of the family,
beautiful native region, the only one in the world.:]

🎼 (🎥 5:49) 🔃


lowoa and 10 more users like this.
lowoa likes this.
Ruudolphhh-Mhichaeel likes this.
Joske likes this.
Tina 13 likes this.
Gestas likes this.
Ana Luisa M.R likes this.
RupertvonSalzburg likes this.
parangutirimicuaro likes this.
Irapuato likes this.
Tertius gaudens likes this.
Carlus likes this.
Libor Halik
1 000 rokov si deti ctili svojich rodičov a milovali ich preto, teraz v sodomskej dobe, tak nie je, Bohu žiaľ. Vráťme sa do čias sv. Cyrila a Metoda, prosím. Aj tie lesy sa na dnešnú dobu nemôžu pozerať! I za české lesy se MUSÍME modlit, jinak do 2-3 let NEBUDOU VŮBEC!
Libor Halik likes this.