Izabela Sylwia
Tylko na klęcząco i do ust i bez grzechu śmiertelnego w duszy i z uczuciem uwielbienia dla przyjmowanego Ciała Pańskiego.