(Neznáme) posolstvá Madony v Civitavecchia o svetovej vojne

(Neznáme) posolstvá Madony v Civitavecchia o svetovej vojne

Od samého začiatku som hovoril o tretej svetovej vojne podávanej „po kúskoch“. Tie kusy sa zväčšovali a zväčšovali, spájali sa…
Nuž, dnes mi bola vyhlásená tretia svetová vojna.
Štyri mesiace po začiatku konfliktu na Ukrajine, ktorý je čoraz nebezpečnejší (ako ukazuje litovská blokáda Kaliningradu), nás tieto slová pápeža Františka nemôžu nechať ľahostajnými. Sú dramatickým varovaním, aby sme odvrátili posledný krok, ktorý by nás uvrhol do svetovej vojny, pravdepodobne jadrovej.

To, že ľudstvo sa podľa pápeža nachádza na pokraji priepasti, z ktorej ho môže zachrániť iba nebo, vysvetľuje aj jeho rozhodnutie zasvätiť Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, o ktoré žiadala Panna Mária v zjaveniach vo Fatime. Žiaľ, tieto žiadosti z roku 1917 neboli včas a úplne vypočuté (vieme, že v 20. storočí vypukla druhá svetová vojna a diali sa obrovské masakry a prenasledovania).

Málokto však vie, že rovnakú požiadavku zopakovala Panna Mária v Civitavecchii v roku 1995 v súvislosti so známymi krvavými slzami sošky Panny Márie, ktorá sa dnes nachádza v Kostole sv. Augustína vo farnosti Pantano.

Práve v roku 2020, teda dva roky pred inváziou na Ukrajinu, vo vydavateľstve Ares vyšla kniha Civitavecchia: 25 rokov s Máriou. Zjavenia, znamenia, posolstvo. Autorom je P. Flavio Ubodi, teológ – bývalý provinciál kapucínov v Laziu – ktorý bol aj podpredsedom diecéznej teologickej komisie, ktorá študovala prípad Madony z Civitavecchie.

Páter Ubodi bol sprostredkovateľom (poverený biskupom) s rodinou Gregori. V tejto funkcii mohol priamo, z prvej ruky, poznať a sledovať udalosti i dokumenty.
V knihe je aj rozhovor, ktorý viedol Riccardo Caniato s Jessicou Gregoriovou (dnes je už dospelá, no v roku 1995 to bolo malé dievčatko, ktoré si všimlo prvé slzy sošky). Na otázku „Čo je ústredným posolstvom Panny Márie v Civitavecchii?“ Jessica odpovedá: „Hlavným posolstvom je, že je tu úsilie zničiť rodinu. A potom – apostázia v Cirkvi i riziko tretej svetovej vojny.“

Treba si uvedomiť, že ide o nadprirodzené posolstvá a udalosti, ku ktorým došlo v roku 1995. V tomto historickom období – bol tu rozpad východoeurópskeho komunizmu a koniec studenej vojny a Jeľcinovo Rusko bolo všetkým, len nie nebezpečenstvom pre Západ a pre svet.

Okrem toho, Čína – po udalostiach na námestí Tie-nai-men – tiež pocítila dôsledky rozpadu ZSSR. Tá nezačala preteky, ktoré by z nej urobili ekonomického giganta, akým je dnes, a nebola považovaná za vojenské nebezpečenstvo pre svet.

Mohlo by sa teda zdať – ľudsky povedané absurdné – v roku 1995 varovať pred svetovou a jadrovou vojnou. Žiaľ, tieto dramatické varovania sa dnes javia ako veľmi aktuálne.

Napokon – pri spätnom pohľade – práve v tých rokoch znovuobjavenej slobody v celej Európe bolo možné pomocou dialógu a diplomacie položiť základy novej Zmluvy o bezpečnosti Európy („od Atlantiku po Ural“, ako rád hovoril Ján Pavol II.), že by odvrátil nové konflikty. Stal sa však opak, a tak dnes na Starom kontinente opäť dunia zbrane.

Páter Ubodi aj na ďalších stranách tejto knihy pripomína a zdôrazňuje posolstvo týkajúce sa svetovej vojny: „Panna Mária nás bolestne varuje pred rizikom tretej svetovej vojny. Jej odkaz z 19. mája 1995 hovorí: „Ľudstvo si neuvedomuje, že sa chystá vstúpiť do svetovej vojny, ktorú ale možno zastaviť“. A dodáva, že aj Jessikina matka Anna Mária dostala správu „hovoriacu o jadrovej vojne“.

Napokon P. Ubodi píše: „Pokiaľ ide o Taliansko, Panna Mária v posolstve z 19. septembra 1995 hovorí: „Váš národ je v nebezpečenstve… Zasväťte sa všetci mne, môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a ja ochránim váš národ“ „.

Na tomto mieste sa možno niekto opýta, prečo hovoríme o týchto posolstvách Panny Márie, keď udalosti z Civitavecchie sú v kolektívnej pamäti spojené len s krvavými slzami sošky Panny Márie.

V skutočnosti je tento príbeh oveľa zložitejší. Spomínaná publikácia P. Ubodiho toto všetko podľa dokumentov podrobne rekonštruuje. V skutočnosti 14 násobné krvavé slzenie pred rozličnými svedkami, z ktorých posledné sa stalo v rukách biskupa Girolama Grilla (1930 – 2016) je vedecky nevysvetliteľný jav uznaný Cirkvou ako znamenie. Tieto boli sprevádzané ďalšími nadprirodzenými skutočnosťami, ako sú zjavenia a posolstvá adresované celej rodine Gregoriovcov, ale najmä Jessike a jej otcovi Fabiovi.

Málo známy je jav súvisiaci s ďalšou soškou Panny Márie, identickou s prvou, ktorú Fabio Gregori daroval Jánovi Pavol II.. Táto od 7. septembra 1995 pri určitých príležitostiach (často liturgických) nevysvetliteľne vydáva zo seba voňavú tekutinu.

Ako spomínal biskup Grillo – o týchto udalostiach hovorila svojho času aj BBC, známa medzinárodná rozhlasová a televízna stanica. Jej redaktori (všetci boli anglickí protestanti) boli na mieste očitými svedkami sĺz zo sošky Panny Márie. To ich doslova traumatizovalo a nechceli veriť vlastným očiam,“ spomína biskup Grillo.

Aký je zmysel všetkých týchto znamení? Benedikt XVI. dňa 30. mája 2005 povedal biskupovi G. Grillovi: „V Civitavecchii urobí Panna Mária veľké veci“.

Antonio Socci
Libero, 26 giugno 2022
Preklad: AZN
(Neznáme) posolstvá Madony v Civitavecchia o svetovej vojne