10:01
Evanjelizacia
1.1K
† 3. veľkonočný piatok - Všetci sme pozvaní. Tlačová kancelária konferencie biskupov Slovenska informuje: www.tkkbs.sk/view.php | 27.4.2012 | Jn 6, 52-59 Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „…More
† 3. veľkonočný piatok - Všetci sme pozvaní.

Tlačová kancelária konferencie biskupov Slovenska informuje: www.tkkbs.sk/view.php | 27.4.2012 | Jn 6, 52-59 Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“ Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.
Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“ Toto povedal v synagóge, keď učil v Kafarnaume.