Clicks33
lv.news

Vācu sinodes “konservatīvais pretinieks” saņem komūniju rokā - no meitenes

30. janvāra vācu sinodālā ceļa atklāšanas misē meitene svēto Komūniju pasniedza “konservatīvajam” Rēgensburgas bīskapam Rūdolfam Voderholceram.

Freiburgas diecēzes laikraksta Konradsblatt 9. februāra numurā rakstīts, ka tas ir “simbols”, ka atklāšanas misijas laikā bīskapi sēdēja ticīgo vidū un sievietes viņiem kalpoja Komūnijā.

Attēlā, kas atrodas aiz Voderholcera, ir “konservatīvais” Freiburgas arhibīskaps Stepans Burgers. Var jautāt, vai abi šajā dienā svinēja misi.

#newsFxncdaoolh