Clicks109

Kataklizmy Objawiające Gniew Boży III

jacek2pp
Dnia 18.01.1998 r., Tolkmicko Córko Moja. Pisz o tych krajach, które odrzuciły Boga i poszły swoją drogą w nieznane. Ja, Jezus Chrystus, długo czekałem na ich powrót do Mnie, Stwórcy. Zbliża się dzie…More
Dnia 18.01.1998 r., Tolkmicko
Córko Moja. Pisz o tych krajach, które odrzuciły Boga i poszły swoją
drogą w nieznane. Ja, Jezus Chrystus, długo czekałem na ich powrót do Mnie,
Stwórcy.
Zbliża się dzień, w którym dam się poznać wszelkiemu stworzeniu a
szczególnie tym krajom, co odeszły z Moich dróg. Kielich gniewu Bożego
jest przepełniony i zaczął się przelewać i przyjdzie kara za odstępstwo od
Boga i zniewagi przez tyle wieków popełniane. Zapłaczcie narody nad swoim
losem, to mówi do was, Jezus Chrystus.
Upominam i ostrzegam, padnij, ludu niewierny, na kolana i błagaj o
Miłosierdzie Boże, bo czas jest krótki. Wichury zmiotą wasze pałace, a woda
zagrodzi drogi ucieczki. Nie lękajcie się - Ja swoje owieczki znam - i tam,
gdzie będę czczony, przyjdę im z pomocą, gdy nastąpi wielka groza, jakiej
świat nie widział. Ludzie słabej wiary odczują to najbardziej, bo bez Boga
żyli. Wróć, człowiecze, na drogę zbawienia. Potrzeba wielkiej, nieustannej
modlitwy do Boga w Trójcy Świętej Jedynego, aby oddalić lub zmniejszyć
kary. Za tak wielkie odstępstwo od prawdziwej wiary w Boga, będzie
następować kara za karą. To dopust Boży. Tego człowiek nie spodziewa się,
co Bóg przygotował dla tych, co Go miłują i dla tych, co zwątpili we
wszechmoc Bożą, a zaufali samym sobie - tacy poniosą największą karę.
Na przyjście Moje świat będzie oczyszczony, z wszelkiej nieprawości i
zapanuje miłość i dobro. Nawracajcie się i oczyszczajcie swoją duszę z
grzechów - godzina oczyszczenia jest bliska.