Victory
364

V problému hledej Ježíše

Ať přijde jakýkoliv problém v našem životě, první věcí je: Kde je Ježíš? Jenže my máme vybudované automatické reakce, a začneme řešit problém vlastní silou. Jistě, máme spolupracovat a sílu, kterou nám Bůh dal, ať je to naše vůle, inteligence…, vše máme využít k vyřešení problému. Ježíš neříká, že nemáme nic dělat, ale zdůrazňuje, co je prvořadé: „Hledejte nejprve Boží království.“ Boží království je tam, kde je Ježíš. Jinými slovy: Hledejte Ježíše. A kde je Ježíš? On nám říká: „Já jsem s vámi po všechny dny vašeho života.“ On je s námi, ale my nejsme s Ním, nepočítáme vážně s Ježíšem ve svém životě. To ale neznamená, že když s Ním budeme počítat, že už nebudou žádné problémy. Problémy a kříže budou, avšak spojíme-li se vírou s Ježíšem, potom čím větší bude kříž, tím více nás přiblíží k Ježíšovi. Kříže v našem životě jsou nám k užitku, k naší očistě, ale také abychom mohli i jiným získávat milosti, které Bůh dává skrze kříž, když ho neseme ve spojení s Ježíšem.