01:40:17
Clicks1.9K
Tomislav
12
KDYŽ NIETZSCHE PLAKAL. Friedrich Nietzsche - hlavní ideolog německého velikášství v ordinaci Sigmunda Freuda cz dabingMore
KDYŽ NIETZSCHE PLAKAL.

Friedrich Nietzsche - hlavní ideolog německého velikášství v ordinaci Sigmunda Freuda

cz dabing
Coburg
Opäť vynikajúci film Tomislav. Zdá sa, že podľa autentických udalostí. Skvelá sonda do duše človeka a jeho životných rozhodovaní a pohnútok. Ale má to ten "nietzscheovský" zádrhel. Nietzsche Boha ničím nenahradil, akokoľvek sa o to pokúšal, Boh sa totiž ničím nahradiť nedá. Nietzsche ponúka iba hrdú a vyrovnanú cestu - do ničoty.
Tomislav
Nejde jen o Nietzscheovu osobní tragédii v touze po nadčlověku, nýbrž o tragédii strašně postihující německý národ, a s ním ostatní lidstvo. Ale kořeny toho jsou ještě dřívější.
Ve 13.stol. se podařilo vztyčit Kristův kříž skoro nad celou Evropou. Jenom na severu kolem Balt.moře zbývala ještě temná skvrna pohanství. Roku 1228 sv. Hyacint se vydal spolu s bratry do Gdanska. Založením kláštera …More
Nejde jen o Nietzscheovu osobní tragédii v touze po nadčlověku, nýbrž o tragédii strašně postihující německý národ, a s ním ostatní lidstvo. Ale kořeny toho jsou ještě dřívější.
Ve 13.stol. se podařilo vztyčit Kristův kříž skoro nad celou Evropou. Jenom na severu kolem Balt.moře zbývala ještě temná skvrna pohanství. Roku 1228 sv. Hyacint se vydal spolu s bratry do Gdanska. Založením kláštera bratří Kazatelů v Gdansku bylo naplněno přání sv.Dominika - hlásat Krista Prusům. Nový klášter bratří Kazatelů v Gdansku se stal ohniskem misijní činnosti mezi Prusy.Prusové se však od začátku obávali přijmout křest, protože se báli, že po křtu ztratí svobodu. To se fakt stalo - po přijetí křtu ztratili Prusové svobodu, totiž zejména politickou svobodu a vlastně upadli do poddanství. Od té doby se tito Prusové na severu Evropy bouří proti ostatní křesťanské Evropě a do nekonečna se mstí, zotročují ostatní národy....
Jak se to všechno stalo?
Od počátku byl rozvoj křesťanských misí v Prusku ohrožován nejednotou mezi křesťanskými knížaty. Smutná byla dobyvačnost a chamtivost křesťanských knížat, kteří se snažili obrácené Prusy dostat pod svou nadvládu.
Roku 1226 povolal Konrád Mazovský Řád německých rytířů proti Prusům. Ti vybudovali soustavu hradů (Kulm, Torun, Gdansk, Malbork). Prusové se pod tlakem násilí německých rytířů podřídili a přijali křest. Ovšem z donucení a pod nátlakem,takže jejich křest byl falešný.
Velkým zklamáním pro sv.Hyacinta bylo to, čeho se Prusové od počátku obávali, že totiž přijetí křtu bude provázeno jejich poddanstvím a ztrátou polit. svobody. Země, kterou sv.Hyacint získal Kristu, se stala kolonií špatných správců, nevěrných pastýřů. To, co sv.Hyacint se svými bratry s vypětím sil vzdělávali, to definitivně zničil v 16.stol. Albrecht z Brandenburka, který odpadl k luteránství. Nadlouho se stalo Prusko semeništěm válečného nebezpečí pro Evropu a celý svět. Nietzsche s ideou nadčlověka pak dovršuje strašné dílo falešné, zotročující evangelizace ve dvou světových válkách a dnes v eurototalitě.
Takhle mizerně však provádíme evangelizaci kamkoli přicházíme. Misionáři přinesou někam víru, ale nezajistí, aby obrácené národy nebyly vzápětí zotročeny a vykradeny. Dodneška jdou za misionáři hlasatelé CocaColy, za nimi Westingshouse, atd, aby vzápjetí zotročovaly a vykrádaly cizí národy. Nedivte se dnešní Číně, že se ostře brání této falešné evangelizaci. Víte kam mohou jít katoličtí misionáři s takovou falešnou evangelizací?
Stylita shares this
722
filmy.

...
hrané filmy v čj a sj
výběr z české a slovenské sekce