Clicks1.7K
jac505
2
"... jak czynię w Hostiach wydanych w ręce ludzi". Żebym nie został źle zrozumiany i uznany pochopnie za heretyka, wichrzyciela, protestanta, odstępcę i nie wiadomo kogo jeszcze. Wstęp do przemowy …More
"... jak czynię w Hostiach wydanych w ręce ludzi". Żebym nie został źle zrozumiany i uznany pochopnie za heretyka, wichrzyciela, protestanta, odstępcę i nie wiadomo kogo jeszcze.

Wstęp do przemowy

Matka Boża, Aniołowie, wszelkie istoty radujące się z Bogiem i Jego Synem w Niebie będą zawsze gorliwie zachęcać do przyjmowania Ciała Pana Jezusa, Jego Serca bez pomocy dłoni, z ugiętymi kolanami. Za zbyt wielką cenę zostaliśmy wykupieni aby lekceważąco, jak rzeczy ziemskie traktować najcenniejsze na świecie Ciało Pana naszego przyjmując je stojąc, na rękę i co jest jeszcze straszniejsze, bez wiary. Pan Jezus chce zbawić jak najwięcej ludzkości i z tego powodu w jedności z Ojcem, postanowił wydać Siebie stworzeniu Bożemu, na okrutne, haniebne zniszczenie. Na to zezwolił Swojemu Stworzeniu aby je ratować od zguby wiecznej, przed zawłaszczeniem go na wieczność, Jego dzieła.
Ziemskie Ciało Pana naszego było Święte ale Bóg dozwolił dla naszego zbawienia aby świętość została podeptana i w tym była Jego mądrość, Jego ukryty cel, że dla naszego zbawienia spotkał Syna Bożego straszny koniec. Miłość Boża była tak wielka, że ta zbyt wielka cena została zapłacona abyśmy zostali wykupieni. Pan Jezus wybrał ludzi do kierowania Jego wyznawcami, zgromadzeniem, Kościołem i wiadomo było, że będą ułomności prowadzenia tego zgromadzenia, bo szatan już od początku zaczął zwalczać wyznawców Jezusa, dążąc do rozchwiania Nauki Ewangelii, rozszarpania Kościoła Powszechnego.

Z Miłości Pan Jezus dał nam do spożywania Swoje Ciało i Krew. Aby pokrzepić nas Swoim Ciałem, które daje życie, Pan Jezus dla naszego zbawienia, chcąc uniknąć dramatycznych sporów i oddzielenia wyznawców od Jego Ciała z powodu sposobu Jego rozdawania (higiena, tradycja), zezwolił na wydanie Go w nasze ręce, tak jak został wydany ludziom na wykonanie wyroku śmierci.

Pamiętajmy, że większą tragedią jest przyjmowanie Ciała Pana Jezusa na język i na kolanach ale w stanie ciężkiego grzechu, bez wiary w Jego obecność w kawałku wypieczonego chleba, niż przyjmowanie Go na stojąco i na rękę w pokorze, w uniżeniu ale z wiarą w Jego obecność. Zły duch inspirując odkrycia przyczyn chorób, wywołał w nas wielką troskę o zdrowie ciała i zdołał wpędzić ludzi w lęk przed chorobą, gdy otrzymają Hostię do ust.

Słowa dane Alicji Lenczewskiej, że "w Hostiach wydanych w ręce ludzi" wskazują na ludzi jako całość, nie tylko ręce kapłanów. Ale może się mylę ? Któż zdoła odgadnąć myśli Pana naszego ?

Zaopatrujmy się w dobrą oliwę do naszych lamp wiary i oprócz Ewangelii czytajmy objawienia zbadane i publikowane przez władze Kościoła (także lokalne).
Dzienniczki św. s. Faustyny
Bł. Anna Katarzyna Emmerich - Żywot i bolesna męka Pana naszego Jezusa Chrystusa i Najśw. Matki Jego Maryi wraz z Tajemnicami Starego Przymierza
Alicja Lenczewska - Świadectwo, Dziennik Duchowy
Carver Alan Ames - Oczami Jezusa
RKL25.
jac505
Ks. Natanek jest chyba pesymistą, bo bagno uważa się za błoto powoli wciągające coraz głębiej a gdy nie ma pomocy, jest pułapką bez możliwości ucieczki. Pesymista uważa, że jeżeli jest źle to gorzej być nie może. Poza bagnem jest coś jeszcze gorszego. Bagno jest czyste biologicznie w porównaniu do dołu wypełnionego odchodami, czyli szamba. Pozdrawiam