Clicks668
Victory

BKP: Jezuité Bergoglio a Martin – agenti sodomie

Bergoglio v dopise jezuitovi Martinovi reaguje na konferenci o tzv. službě LGBTQ katolíkům. Martin je známý jako nestoudný a otrlý propagátor sodomie. Bergoglio ho opěvuje a dává ho všem biskupům a kněžím za vzor horlivosti a tzv. svatosti. Toto je zločin proti Kristu a odkopnutí evangelia spásy. Bergoglio jako arciheretik není platným papežem. Katolická církev dnes nemá papeže, je stav sede vacante.

Citace Bergoglia: „Náš nebeský otec s láskou přichází ke každému ze svých dětí, ke všem i každému z nich zvlášť.“

Odpověď: Náš nebeský Otec s láskou přichází ke každému, ale ne každý Jeho lásku přijímá. Vrcholem Jeho lásky je, že dal za nás na smrt na potupném kříži svého Syna, který vzal na sebe naše hříchy, aby nás skrze pokání zachránil od pekla. Bůh dal ale každému svobodnou vůli: jedni Boží lásku přijímají a budou spaseni, druzí Boží lásku notoricky odmítají a budou věčně zavrženi. Bergoglio i Martin tuto pravdu ignorují a prosazují antievangelium, které vede do věčné záhuby. Dvojznačné pojmy a nejcitlivější náboženské formulace používají jako duchovní jed.

Citace Bergoglia: „Boží srdce je otevřené pro všechny a pro každého jednoho z nich. Je to Otec.“

Odpověď: Ano, je to Otec. Avšak člověk, který zatvrzele staví hřích jako normu a odmítá Boží přikázání, má za otce ďábla (J 8,44). O jezuitech Bergogliovi, Martinovi a jim podobných církevních svůdcích platí Ježíšova slova: „Chcete mě zabít“. (J 8,40) Legalizací hříchu cynicky zabíjejí Krista ve svedených duších. Skutečně, jejich otcem je ďábel, jak o nich svědčí Ježíš.

Citace Bergoglia: „Boží styl má tři rysy: blízkost, soucit a něhu. Takto (Bůh) přistupuje ke každému z nás.“

Odpověď: Bůh ke každému z nás přistupuje tak, že chce, abychom došli poznání pravdy a byli spaseni. V Božím království je pak blízkost, soucit a něha ve vrcholné míře pro ty, kteří skrze pokání přijali Božího Syna jako svého Spasitele. Je výsměchem Boží cestě pravdy a lásky používat soucit, blízkost a něhu jako prostředky k propagaci a rozšíření sodomie. Tento hřích je navíc spojen s otroctvím nečistým démonům, s kradením dětí a jejich tyranií, s jejich sexuálním zneužíváním, s chorobami jako AIDS, s psychickými poruchami, se zločinností... Toto je v praxi ta Bergogliova něha, soucit a blízkost, o které básní.

Citace Bergoglia: „Jsi knězem pro všechny, stejně jako Bůh je Otcem všech.“

Odpověď: Bergoglio zde zločinného sodomského svůdce Martina nejen kanonizuje, ale přímo zbožšťuje. Toto je rys satanistů – stavět se na rovinu Bohu, ale zároveň být ve vzpouře proti Němu i proti Jeho přikázáním.

Citace Bergoglia: „Modlím se za tebe, abys mohl takto pokračovat, být nablízku, projevovat soucit a mnoho něhy.“

Odpověď: Radit veřejnému propagátorovi sodomie Martinovi, aby byl nablízku sodomitům a projevoval jim mnoho něhy, to je přímo Bergogliův návod k aktivnímu hříchu sodomie! Současně je ďábelskou krutostí, která má za cíl věčné peklo, legalizovat hřích a nedovolovat a přímo zakazovat sodomitům pravdivé pokání! Bergoglio tvrdí, že se modlí. Ke komu? K Bohu rozhodně ne. On se modlí k tomu, komu slouží – k satanu. Taková je i modlitba jezuity Martina.

Závěr:

Tomuto duchu herezí, lži a smrti, který se maskuje pozitivními a dvojznačnými pojmy, otevřel dveře II. vatikánský koncil tzv. aggiornamentem s duchem světa. Jeho ovoce dnes sklízíme v Bergogliovi a ve vatikánském homolobby. Tito lidé notoricky odmítají pravdivé pokání, je za nimi duch ďábelské pýchy, lži a smrti. V tomto duchu Bergoglio intronizoval démona Pačamamu ve Vatikánu a rovněž v tomto duchu vyhlásil genocidní vakcinaci pro všechny. Svedené duše táhne do věčné záhuby pod šťavnatými frázemi o něze, soucitu a blízkosti.

Byzantský katolický patriarchát (BKP)
5. 7. 2021

Odebírat aktuální informace od BKP

mailerlite.com/webforms/landing/b9p8t8