Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks2.2K

Desať tajomstiev.

Je tu rok 2020 a internetom sa šíria rôzne falošné zjavenia, ktoré nás pripravujú na tretú svetovú vojnu a vyvolávajú tak v našom vnútri nepokoj a strach. Nečítajme takéto údajné posolstvá ale …More
Je tu rok 2020 a internetom sa šíria rôzne falošné zjavenia, ktoré nás pripravujú na tretú svetovú vojnu a vyvolávajú tak v našom vnútri nepokoj a strach. Nečítajme takéto údajné posolstvá ale zaostrime svoj pohľad na Pannu Máriu v Medzugorii. Čo nám Ona hovorí a ako nás pripravuje na túto dobu? Zaiste nie strachom ale k výzvou k pokoju, modlitbe a k obráteniu! A keď sme už načali túto tému, tak aj v Medzugorii je 10 tajomstiev a tak nižšie si o tom prečítame a na konci uvediem link pre bližšie informácie o historii tohto miesta zjavenia...a vedzme, že strach majú hlavne tí, čo žijú v hriechu! My sa báť nemusíme, lebo naše srdcia sú v rukách našej Nebeskej Matky, ktorá ich napĺňa pokojom a vedie ich cestou Božej vôle.

Tajomstvá

V priebehu svojich zjavení Gospa postupne deťom oznamovala, a to každému zvlášť, tajomstvá. Spolu ich má byť desať. Tajomstvá obsahujú jednotlivé obdobia budúceho vývoja udalostí, týkajúcich sa celého ľudstva, sveta i samotného Medžugoria. Vizionári nesmú tajomstvá prezradiť. Zo zverených tajomstiev dve sa majú uskutočniť pred veľkým znamením, o ktorom Gospa povedala, že ho dá na vrchu - na mieste prvých znamení. Toto znamenie bude tretím tajomstvom. Tajomstvá majú prichádzať v krátkych odstupoch, jeden po druhom.

Vie sa, že niektoré z desiatich tajomstiev sú nepriaznivé, a tiež, že tretie, štvrté, piate a šieste sú prevažne priaznivé. Nepriaznivé sú následkom hriechu ľudstva a môžu byť anulované obrátením sveta.
Medžugorský farár Vlašič v decembri 1983 napísal na základe výpovedí vizionárov list Svätému Otcovi. Okrem iného v ňom píše, že deviate a desiate tajomstvo hovoria o treste za hriechy sveta. Modlitbou a pokáním môže byť trest zmiernený alebo aj odvrátený. Zlo, ktoré svetu hrozilo podľa obsahu siedmeho tajomstva, bolo zmiernené pôstom a modlitbou. Výstrahami budú isté udalosti na Zemi. Príde k nim za života Mirjany. Podľa jej slov stojíme blízko udalostí, ktoré predpovedala Panna Mária.
Otec Bubalo sa opýtal Ivanky, či jej Gospa ukázala niečo z deviateho tajomstva. Ivanka: "To by som zomrela, keby mi priebeh uskutočnenia deviateho tajomstva ukázala."
Mirjana si - podľa želania Gospy - za dôverníka zvolila pátra Petra Ljubičiča. Desať dní pred uskutočnením tajomstiev mu písomne oznámi, čo sa stane. On si ich po týždni pôstu a modlitieb môže prečítať a zverejniť tri dni predtým, ako sa majú uskutočniť.
Páter Ljubičič: "Podľa všetkého, prvé tajomstvo sa týka Medžugoria. Prvé dve tajomstvá sú napomenutie pre nás všetkých. Každý, kto sem po tejto udalosti príde, sa presvedčí, že tu Matka Božia bola, že tieto deti hovorili pravdu. To bude dôkaz.
Gospa sľúbila, že v Medžugorí urobí veľké znamenie. Bude krásne, veľké, náhle, nepretržité, hmatateľné a nezničiteľné. Keď sa toto znamenie objaví na hore Crnica, mnoho ľudí uverí, vystúpi na horu a bude prosiť o milosť i odpustenie. Pred znamením v Medžugorí nastanú v mnohých oblastiach sveta predznamenia ako varovanie pre svet. Gospa povedala, že mnohí uveria, až keď príde to sľúbené znamenie, že tam potom pobežia, aby prosili o milosť odpustenia, ale už bude neskoro. Čas milosti, ktorý prežívame teraz, sa skončí."
Jakov: "Videl som znamenie na vlastné oči. Viem presný deň, kedy sa uskutoční."
Ivanka a Mirjana poznajú už 10 tajomstiev. Vicka, Marija, Ivan a Jakov majú zatiaľ po 9 tajomstiev.
Všetci vizionári okrem Marije Pavlovičovej poznajú aj presný čas, kedy sa to má stať.
Dňa 25. júna 1986 Mirjana informovala talianskych pútnikov, ako sa prezradia tajomstvá: "Gospa mi dala jednoduchý, špeciálny list, na ktorom je napísaných 10 tajomstiev. Je z takého materiálu, ktorý sa nedá opísať... Nie je to ani papier, ani tkanina. Písmo nevidno, no vo vhodnom čase list odovzdám vyvolenému kňazovi. On dostane dar, aby prečítal najskôr prvé tajomstvo, neskoršie aj ostatné."
Ivanka od Gospy dostala písomné pokyny pre pápeža, ako má konať v určitých zložitých situáciách, ktoré do konca storočia nastanú. Sú napísané na zvláštnom materiáli, podľa opisu niečo medzi pergamenom a hodvábom.
Ivanka: "Ľudia sa ma pýtajú na budúcnosť Medžugoria, na budúcnosť Cirkvi. Ale to sú tajné veci, na tieto otázky nesmiem odpovedať."
Gospa: "Tu sú tajomstvá, deti moje. To je to, o čom sa nevie, a keď sa to dozvie, už je neskoro! Chcela by som, aby Mi Pán dovolil, aby som vám aspoň trochu vysvetlila tajomstvá, ale už toto je priveľa milostí, ktoré vám ponúka. Porozmýšľajte, koľko Mu ponúkate vy! Kedy ste sa naposledy zriekli niečoho kvôli Pánovi?"
Dr. Stopar, univerzitný profesor, psychiater a parapsychológ (všeobecné lekárstvo študoval v Grazi, psychiatriu a hypnoterapiu v Berlíne, parapsychológiu vo Freiburgu), uviedol Mariju do hypnotického spánku. Dal jej príkaz, aby mu povedala obsah jedného tajomstva. Obsah tajomstva mu prezradila. Dr. Stopar však zachováva tajomstvo v mlčanlivosti, vzhľadom na zaviazanosť lekárskemu tajomstvu.
Malý Jakov pri policajnom výsluchu svoje tajomstvo neprezradil, ani keď naňho namierili pištoľ.
Keď všetci šiesti vizionári budú mať zverených 10 tajomstiev, zjavenia sa po určitom čase skončia a začnú sa plniť tajomstvá, ktoré im Gospa dala.
Vicka povedala, že tretie tajomstvo (znamenie) príde počas jej života, keď už len jeden z vizionárov bude mať každodenné zjavenia.
Dňa 5. septembra 1981 Gospa vizionárom povedala, čo sa stane s ľuďmi, ak sa neobrátia.
Posolstvo Mirjane z 18. 3. 1995: "Ak budú vaše srdcia otvorené voči Otcovi a budú plné lásky voči Nemu, potom prečo sa máte báť toho, čo príde? Strachujú sa tí, ktorí nemilujú, pretože očakávajú trest, pretože vedia, akí sú prázdni a zatvrdnutí."
Samotní vizionári sa do budúcnosti pozerajú s optimizmom. Marija Pavlovičová-Lunettiová má dve deti: "Túžim mať ešte viac detí!"
Mirjana, matka dvoch detí: "Nikdy sme nehlásali prognózy o budúcnosti. To Gospa nechcela. Dôverujem Božej láske, a preto som sa ani neobávala priviesť deti na svet. Gospa nezvestuje niečo tvrdé. Ona vidí, že veľa ľudí žije v strachu z budúcnosti. Prichádzajú sem a s úzkosťou sa pýtajú, či Gospa hovorila o tom, čo sa má stať vo svete. Tento postoj nie je dobrý. Nemáme si klásť všetky tieto otázky ohľadne budúcnosti, ale máme žiť lásku. Nemajte strach mať deti. Mali by ste mať skôr strach ich nemať. To prichádza priamo od Gospy. Až budú zverejnené tajomstvá, pochopíte, prečo bolo dôležité mať mnoho detí. Čo myslíte, prečo ja sama si prajem mať veľa detí? Naučila som sa, že všetok strach a tieseň, čo bude a ako bude, je úplne zbytočný. Treba vložiť svoj život a rodinu do Božích rúk a byť si istý, že nás Boh neopustí, že nám pomôže. Napriek všetkým našim ťažkostiam, trápeniam, strádaniam. On koná to, čo je pre nás najlepšie."
Zedad
apredsasatoci pouze reakce na tvé fantasty.
apredsasatoci
Argumenty nemáš. Nechaj tak!
Zedad
apredsasatoci argumenty? Tvůj předchozí komentář.
apredsasatoci
A čo konkrétne tá poburuje?
Ružena
Ako tu čítam, mnohí slúžia Bohu, ale každý inému.
apredsasatoci
Tomu sa hovorí rozmanitosť!
ekans
jednota v různosti a co ty @Ružena ?
Zedad
Jestlipak Peter ví, co je to troll. Pořád tu trolluje.
Peter(skala)
👌 👌 jo, jo, jo trolííku 😀
ekans
tys tů bombu vážil 😀 😀 😀 😀 😀 😀
Peter(skala)
niekto vážil a niekto spustil - boli to komouši a trolovia 😡
ekans
😀 😀 😀 😀 😀
Peter(skala)
Vojna v Juhoslávii

Idylu v Medžugorí narušil sám diabol prostredníctvom ľudí. V Juhoslávii vypukla vojna. V decembri 1991 už utekalo pol milióna utečencov. Zničené domy, viac než 270 zbúraných kostolov. Tisíce obetí, medzi nimi ženy, deti.

Dňa 10. apríla 1992 prišiel z Medžugoria na Slovensko fax: "Dnes dopadla na Medžugorie pred kostol 250-kilogramová bomba, ktorá nevybuchla."
Dňa 15. má2ja …More
Vojna v Juhoslávii

Idylu v Medžugorí narušil sám diabol prostredníctvom ľudí. V Juhoslávii vypukla vojna. V decembri 1991 už utekalo pol milióna utečencov. Zničené domy, viac než 270 zbúraných kostolov. Tisíce obetí, medzi nimi ženy, deti.

Dňa 10. apríla 1992 prišiel z Medžugoria na Slovensko fax: "Dnes dopadla na Medžugorie pred kostol 250-kilogramová bomba, ktorá nevybuchla."
Dňa 15. má2ja 1992 dopadlo vo vzdialenosti menšej ako 300 m od kostola 6 bômb. Kostol ostal neporušený, neboli žiadne obete na životoch.
Obliehanie Medžugoria Srbmi sa skončilo tým, že srbskí vojaci v okolitých horách dostali týfus a boli prinútení vyhľadať pomoc u svojich nepriateľov - Chorvátov.


Dňa 10. decembra 1991 Gospa dala Mariji tento odkaz: "Ľahko by som mohla zastaviť túto vojnu, keby tu bolo viacej ľudí, ktorí sa modlia a postia." (Gospa v Medžugorí často opakovala: "Modlite sa za mier!" Ľudia v Juhoslávii boli predtým z toho rozpačití: "Prečo sa máme modliť za mier? Veď u nás mier je a to, čo sa deje vo svete, sa nás bezprostredne netýka." Rok 1991 ich šokujúcim spôsobom vyviedol z tejto pochybnej istoty.)

Vicka: "Veľa miestnych ľudí sa teraz modlí na Podbrde. Teraz už majú čas a túžbu modliť sa, ale Gospa prosila o to tisíckrát predtým. Teraz je každý ustarostený a chodí sa vypytovať, či Gospa nepovedala, kedy sa vojna skončí. Teraz to bude stáť omnoho viac modlitieb a obetí."
Peter(skala)
Ivanka Ivankovič - Elez
Mala každodenné zjavenia od 24. júna 1981 až do 7. mája 1985, keď jej Gospa zverila posledné z desiatich tajomstiev a povedala jej, že bude mať po celý svoj život zjavenia raz do roka, a to vždy 25. júna, na výročie medžugorských zjavení. Gospa jej porozprávala všeličo o budúcnosti sveta a Cirkvi. Nesmie však o tom s nikým hovoriť, kým jej to nedovolí. Dňa 7. mája 1985 …More
Ivanka Ivankovič - Elez
Mala každodenné zjavenia od 24. júna 1981 až do 7. mája 1985, keď jej Gospa zverila posledné z desiatich tajomstiev a povedala jej, že bude mať po celý svoj život zjavenia raz do roka, a to vždy 25. júna, na výročie medžugorských zjavení. Gospa jej porozprávala všeličo o budúcnosti sveta a Cirkvi. Nesmie však o tom s nikým hovoriť, kým jej to nedovolí. Dňa 7. mája 1985 jej Gospa poskytla milosť ešte raz vidieť svoju mŕtvu matku. Ivanka žije v medžugorskej farnosti. Je vydatá a má tri deti.

Vicka Ivankovič
Prvýkrát Gospu videla 24. júna 1981. Dodnes má každodenné zjavenia. Gospa jej zverila 9 tajomstiev. Vicka napísala životopis Panny Márie. Gospa jej povedala meno kňaza, ktorému má životopis odovzdať. Okrem Vicky a tohto kňaza nevie nik, kto to bude. Vicka bola chorá, mala bolesti. Dostala informáciu, že od 25. 9. 1988 sa bolesti skončia. Tak sa i stalo. Gospa rok rozprávala Vicke o budúcnosti sveta. Vicka tým zaplnila celé dva zošity. Žije v medžugorskej farnosti.

Marija Pavlovič - Lunetti
Gospu videla prvýkrát 25. júna 1981 a dodnes má každodenné zjavenia. Cez Mariju podáva Gospa mesačné posolstvo pre farnosť a svet, a to vždy 25. v mesiaci. Gospa jej zverila 9 tajomstiev. Svojmu ťažko chorému bratovi Marija poskytla jednu svoju obličku na transplantáciu. Jej brat sa po operácii cíti dobre, ona však odvtedy má problémy so zdravím. Deň pred operáciou jej Gopsa povedala, že pri operácii bude s ňou. Tak sa aj stalo. Marija sa vydala, má dvoch synov a žije v Taliansku.

Ivan Dragičevič
Gospa sa mu zjavuje denne od 24. júna 1981. Zverila mu 9 tajomstiev. Ivan žije v medžugorskej farnosti. Je ženatý a má jednu dcéru. Jemu jedinému ukázala Gospa jeho budúcnosť.

Jakov Čolo
Má každodenné zjavenia od 25. júna 1981 dodnes. Gospa mu zverila 9 tajomstiev. Jakovovi skoro zomreli rodičia. Od Gospy dostal posolstvá o budúcnosti sveta. Žije v medžugorskej farnosti. Je ženatý a má jedno dieťa.

Mirjana Dragičevič - Soldo

Každodenné zjavenia mala od 24. júna 1981 do 25. decembra 1982. Vtedy jej Gospa zverila posledné tajomstvo a povedala jej, že po celý život bude mať zjavenia raz do roka, a to 18. marca - na svoje narodeniny. Od 2. augusta 1987, vždy 2. dňa v mesiaci, počuje hlas Gospy. Niekedy Ju aj vidí a modlí sa s Ňou za neveriacich. Gospa jej zverila 9 tajomstiev. (Jej tajomstvá má zverejniť páter Ljubičič.) Žije v medžugorskej farnosti. Je vydatá a má dve deti.

www.zivcakova.sk/medzugorie-hercegovina/
ekans
jdete proti učení magisteria kc @Peter(skala) @František1969 @Coburg
František1969
😇
ekans
nikdo s katolíků nesmí jezdit za zjeveními ani navštěvovat tzv. vizionáře v Medju a ani rozšiřovat tyto věci přes média a internet @Peter(skala) @František1969 Selecký @Coburg
František1969
@ekans kto si ty, aby si tu nariadoval, čo katolík smie alebo nesmie! Tvoje zbožné priania si nechaj pre seba a vedz, že v Medzugorii sa spája nebo so zemou! A ty ani ostatní odporovači nič voči Bohu nezmôžete! Tajomstvá sa čoskoro uskutočnia a nie je pre to potrebná tvoja viera. Bojuješ proti Bohu a pravde ale nič ti to nepomôže! A ja naďakej budem šíriť toto posolstvo lásky našej Nebeskej …More
@ekans kto si ty, aby si tu nariadoval, čo katolík smie alebo nesmie! Tvoje zbožné priania si nechaj pre seba a vedz, že v Medzugorii sa spája nebo so zemou! A ty ani ostatní odporovači nič voči Bohu nezmôžete! Tajomstvá sa čoskoro uskutočnia a nie je pre to potrebná tvoja viera. Bojuješ proti Bohu a pravde ale nič ti to nepomôže! A ja naďakej budem šíriť toto posolstvo lásky našej Nebeskej Matky a budem v jednote s pápežom Františkom! Už dlho sledujem tvoj odpor voči pravde a pravému svetlu... 😇
Peter(skala)
Keby to boli zbožné priania ale ako vieme tak čistá trolovina 😀 😀
ekans
to nařizuje magistérium
Peter(skala)
ako v Pace in teris: komunisti sa hrali na veriacich - navonok sa odvolavali na Magisterium, ale v skutočnosti to zneuživali na to, aby si veriaci mysleli ako im ide o ich dobro. Vlastne nič nove pod slnkom: farizeji robili to isté. Komouši mohli aspon na tých farizejoch vidieť svoj obraz a napriek tomu to robili.

je mi z toho na šoufl 🤮
ekans
ty jsi nějaký znalý stbáckých praktik
ekans
@František1969 jediný z vás tří zde nikoho neblokuje ani nevyhrožuje
ela111
Ekans, modernisti si vzdy vymyslaju a hraju na city. On ziveho komunistu videl iba ak na obrazku v obcianskej nauke. 🚬
ela111
Toto som si aj ja vsimla, ze Frantisek nikoho nemaze, to mu sluzi ku cti. 👏 👏 👏 👏
Mates5485
Nebojte sa teraz tu nieje,ale do 24 h bude veľa zmazané 😀 😀 lebo to sú ľudia čo neznesú pravdu.
Peter(skala)
.. a preto Mates radšej blokuje 😉
Mates5485
Ty si prvý začal ma mazať a blokovať takže láskavo píš pravdu a neklam lebo neznesieš pravdu troll peterskala.
Peter(skala)
šak ja nehovorim že neblokujem, ja len že tu niekto hovorí na druhých ako neznesu pravdu, ked mažu komenty a pritom ty sám dokonca blokuješ. Tak to je nejaký dvojitý meter, či?
Mates5485
Lebo keď ty si začal tak potom aj ja budem. 1:1
František1969
@ela111 na tejto stránke sú komentáre v norme. Nie sú neslušné, hoci v otázkach viery sú odlišné názory! Ale pre mňa je dôležitejším aspektom to aby sme aj žili, v čo veríme a aby to naplňovalo náš život. Prečo ťa mám súdiť za tvoj názor? Čitateľ si musí urobiť sám obraz o danej veci. Filtrovaním komentárov potom vzniká dojem, že všetci sú za...a daný čitateľ potom nebude schopný urobiť si svoj …More
@ela111 na tejto stránke sú komentáre v norme. Nie sú neslušné, hoci v otázkach viery sú odlišné názory! Ale pre mňa je dôležitejším aspektom to aby sme aj žili, v čo veríme a aby to naplňovalo náš život. Prečo ťa mám súdiť za tvoj názor? Čitateľ si musí urobiť sám obraz o danej veci. Filtrovaním komentárov potom vzniká dojem, že všetci sú za...a daný čitateľ potom nebude schopný urobiť si svoj vlastný názor! A vyhrážanie peklom? Nikomu nesmieme priať peklo, pretože peklo-večné zatratenie je stála a nekončiaca odluka od Boha. A potom tu dozaista platí: Lepšie byť dobrý evanjelik ako zlý katolík, lebo v tomto prípade bude k nebu bližšie evanjelik. Ale naším spoločným cieľom je predsa Ježiš.
apredsasatoci
František1969 Čo je pre teba argument, či autorita, ktorá rozhodne? Evidentne Pán Ježiš to nie je.
Zedad
Jestliže se sami vydáváme na cestu posuzování míst zjevení atp., je třeba si uvědomit, že tam, kde se člověk modlí, tam je to půda svatá. Na místo modlitby přichází Bůh. Modlitba je vztah s Bohem, je to vlastně rozhovor s Bohem. Od srdce k srdci.
ekans
modlí se i satanisti
Zedad
ekans modlí se i budhistě, animisté atp.
ekans
to jsem zahrnul pod jeden název, trolldo
ela111
..... modli sa aj papez so samanmi ku Pachamame
Zedad
ela111 píšeš to přesně o té Pachamame. Podívej, co píšu já - o modlitbě před Bohem, což je od srdce k srdci. Modlitba je vztah s Bohem. No a ty s Ekans píšeš o modlách.
Rozumíme si? Píšu o modlitbě. Není nutné se honit za vizionáři. A jestli někde vidíš ten byznys, no tak soud určitě patří Bohu.
ela111
Pokial sa nenaucis katechizmus tak nema zmysel s tebou diskutovat. ....to co ja hovorim mozes nalistovat v katolickych knihach, tvoje tvrdenia su tvoje vlastne uvahy, domienky, pocity z dielne co sa babe chcelo ta sa babe snilo.....Sak pochop clovece. Nie kazda modlidba je Bohu mila....kuk detsky katechizmus.
Zedad
ela111 takže znáš a jistě umíš rozlišit modlitbu od zjevování Panny Marie, které mi nemůžeš dokázat. Nijak.
No a to znamená, že k modlitbě přistupujeme jenom vážně! Pokud tě irituje byznys kolem míst zjevení nebo na poutních míste, tak ten postoj ŘKC si dohledáš. A možná i v KKC.
Zedad
ela111 hele a ty si děláš patent na modlitbu? Píšu ti o modlitbě před Bohem a ne o hře na modlitbu!
ela111
Magisterium KC ma mandat a autoritu urcit ci zjavenie je nadprirodzeneho charakteru alebo nie. Katolik ma bez spekulovania pocuvnut, co medjugoristi nerobia. Ak odlisujete modlidbu od zjavenia, tak preco sa nechodite modlit do Zvolena, Martina atd ale zakazdym do Medjugorie ?
...nepaci sa mi, ze tyto medjugorsky klamari si otvorili biznis na nestasti inych ludi. ....na tie pute najcastejsie …More
Magisterium KC ma mandat a autoritu urcit ci zjavenie je nadprirodzeneho charakteru alebo nie. Katolik ma bez spekulovania pocuvnut, co medjugoristi nerobia. Ak odlisujete modlidbu od zjavenia, tak preco sa nechodite modlit do Zvolena, Martina atd ale zakazdym do Medjugorie ?
...nepaci sa mi, ze tyto medjugorsky klamari si otvorili biznis na nestasti inych ludi. ....na tie pute najcastejsie prichadzaju chudobni, chori, nestastni ludia, ktori tam idu koli zjaveniu a dali mozno posledne peniaze na cestu....je to amoralne podporovat tento medjugorsky cirkus.
Zedad
ela111 to ti rozumím. Mne však zajímá modlitba, protože je třeba se modlit. Domnívám se, že nás nikdo nevolá k modlitbě a svět je ohrožen koronavirem. Denně umírá mnoho lidí.
To, co má řešit magisterium, tak ať to řeší. Co ty s tím?
Peter(skala)
a mne sa nepači že osočuješ, pričom sám ani sa poriadne nezaujimaš o zjavenia.
Keby si ich skumal poriadne, tak by si nesedel na PC ale išiel tam a skumal.

Mi to pripada ako tí ludia, čo brojili proti zjaveniam v Lurdoch, ale ked nakpokon tam išli, tak sa obratili. Dovtedy to boli typickí mudrlanti, čo len kecaju ale nič poriadne neskumaju.

Treba Slová sv.Pavla poriadne žiť, ked hovorí že zjave…More
a mne sa nepači že osočuješ, pričom sám ani sa poriadne nezaujimaš o zjavenia.
Keby si ich skumal poriadne, tak by si nesedel na PC ale išiel tam a skumal.

Mi to pripada ako tí ludia, čo brojili proti zjaveniam v Lurdoch, ale ked nakpokon tam išli, tak sa obratili. Dovtedy to boli typickí mudrlanti, čo len kecaju ale nič poriadne neskumaju.

Treba Slová sv.Pavla poriadne žiť, ked hovorí že zjavenia treba skumať a podla nich žiť, lebo Pavol hovoril z vlastných skuseností. Ved on bol ten, ktorí prenasledoval v mene Božom kresťanov, prorokov, vizionarov a prečo?

Lebo mu nevonalo, žeby sa Boh a vôbec niekto z Neba mohol zjavovať.
Mal totiž rád ked ludia žili len podla zakonov a vysvetlovať ich mohol len farizej.

Keby sv.Pavol dnes žil, tak by ukazoval na seba ako v liste kresťanom, že sa máme poučiť z jeho chybách.
ela111
Zedad, modlit sa treba, ale treba vediet ako,kedy, kde a skym atd. Cirkev cely cas vola k modlidbe ..... nepotrebujeme na to Medjugorie. Koronaviru sa neboj, na chripku zomiera ovela viacej ludi len to nevies. Neboj sa toho co zabija telo ( koronavirus), ale toho co zabija dusu( falosne zjavenia). 🤗
Zedad
ela111 máme se bát smrti? Kdo s Kristem umírá, s Kristem bude vzkříšen.
Nepotřebuješ Medjugorje? Tak tam nejezdi.
ela111
KC uci, ze nikto nepotrebuje sukromne zjavenia.
Peter(skala)
ale Ela - Kokso nevymyšľaj, KC nič take neučí, prave naopak keby nebolo zjavenie Ježiša Krista, tak by nebolo ani Nového Zakona a keby sa nezjavoval nadalej, tak by neboli ani Dogmy, či iné cirkevné vyhlasenia, ktoré Ježiš od Cirkvi vyžaduje
ela111
...hrajes sa na hlupacika ? ....velmi dobre vies ako to myslim......vedia to vsetci....tak sa podla toho aj riad
Peter(skala)
how, som zabillllllllllllllll (a) 😀
apredsasatoci
Zedad Písmo slúži nie len na poznávanie, ale aj rozlišovanie. Pravdou je, že sudcom je IBA Boh a súdiť aj bude, ako bude súdiť aj nezlučiteľný s Božím Slovom ekumenizmus. To je oč tu beží! Ak nepoznám, že ekumenizmus je od zlého, som v pekle. Rozumieš?
Zedad
apredsasatoci Spravedlivý soud patří Bohu a není nutné mu podsouvat, jak má rozhodovat. To je dost troufalé.
apredsasatoci
Zedad Ani Boh si nemôže robiť čo chce. To by sme ho nazývali klamárom. Stále nechápeš, ty ťarbavy srdcom? V spravodlivom (Písmo) duchu človek nie že môže, ale musí súdiť a rozlišovať. Ak sa zorientuje zle môže ho to stáť spásu. Blahoslaveni milujúci PRAVDU!!!
Čo predvádzas ty? Odmietas brat zodpovednost za seba, a stále sa vyhováras na Boha. Keď budeš na Pravde Bozes, na koho sa potom výhovoris?…More
Zedad Ani Boh si nemôže robiť čo chce. To by sme ho nazývali klamárom. Stále nechápeš, ty ťarbavy srdcom? V spravodlivom (Písmo) duchu človek nie že môže, ale musí súdiť a rozlišovať. Ak sa zorientuje zle môže ho to stáť spásu. Blahoslaveni milujúci PRAVDU!!!
Čo predvádzas ty? Odmietas brat zodpovednost za seba, a stále sa vyhováras na Boha. Keď budeš na Pravde Bozes, na koho sa potom výhovoris? Koho budeš brat na zodpovednosť? Koho obvinis, že si sa nevedel zorientovat tu na zemi? Boha? Nebuď na smiech.
Zedad
apredsasatoci
Hospodin je v řádu, i člověku stanovil řád pro život. Pokud se ho člověk bude držet, poplyne jeho pokoj jako řeka. Bůh dal člověku svobodu rozhodování a člověk má rozpoznat dobro a zlo.
Nepodsouvej mi tvou orientaci, ve tvém životě. Boha si člověk má postavit na první místo.
apredsasatoci
Zedad Orientácia v mojom živote? Nedomyslaj si svoje predstavy!

Všetko čo píšem je podložené Božím Slovom. A čo nám hovorí? SKUMAJTE! DAVAJTE SI POZOR KTO NA VAS STAVIA!
A čo tiez je velmi podstatne? Čert nespí + naša padla prirodzenosť. Či teba sa to netýka?
Marian7
Panna Mária z Medžugorie má poslúžiť ako šteklenie uší pre liberálne prúdi.
Je zakritím Fatymskej Panny Márie, tak ako nahradili blahoslavenú Luciu dos Santos tak teraz odsunuli aj proroctvo matky Božej do zabudnutia. Ale kráľovná neba i zeme si nemôže protirečiť a vojna začne keď Turecko bude okupovať pravoslávne Grécko, Bulhari a Rusi ochránia Grécko a moslimské Turecko zanikne........
Peter(skala)
niektorí katolici su ako protestanti, ktorí tvrdia, že Mária v KC zakrýva slávu Ježiša Krista
hovoria, že marianska ucta v KC je falošným kultom, pretože podla nich KC vyvyšuje Máriu nad Ježiša alebo minimalne ju stavia do urovni Ježiša, čiže ju zboštvuje.

V skutočnosti tento duch protestantizmu sa zakorenuje aj u niektorých katolikov preto, lebo ešte nazažili lásku Panny Márie. Zažili len …More
niektorí katolici su ako protestanti, ktorí tvrdia, že Mária v KC zakrýva slávu Ježiša Krista
hovoria, že marianska ucta v KC je falošným kultom, pretože podla nich KC vyvyšuje Máriu nad Ježiša alebo minimalne ju stavia do urovni Ježiša, čiže ju zboštvuje.

V skutočnosti tento duch protestantizmu sa zakorenuje aj u niektorých katolikov preto, lebo ešte nazažili lásku Panny Márie. Zažili len semienko lásky, ktoré ešte nevykličilo a preto neprináša ovocie hodné silnej viery. Jedná sa len o zakonictvo v duchu marianskej zbožnosti, avšak chýba tomu živá viera.

Preto odmietaju ísť za Máriou, ked sa zjavuje
odmietaju žiť podla jej posolstiev
nechcu počuť o nových marianskych dogmách

... chcu len Máriu, ktorá kedysi žila na zemi, ale dnes je len v Nebi

Tento duch protestantizmu odmieta ulohu Panny Márie a tým padom stavia vlastné plany do popredia = ctižiadostivosť
ela111
Duch protestantizmu sa zakorenil u liberalnych katolikov, ku ktorym patris aj ty Peterskala. Bezstarostne prijimate vsetky novoty lebo nepoznate katechizmus, nepoznate katolicku vieru a nemilujete Tradiciu. Snazite sa prisposobit Boha dnesnemu svetu, improvizujete, vymyslate si, steklia vam usi....
František1969
Presne tak @Peter(skala)! Panna Mária je vnímaná ako tá, ktorá tieni úcte Ježiša a to je ovocie protestantov. A tak prichádzajú o mnoho milostí, ktoré tak ľahko mohli získať. Zaiste, že Máriu treba vnímať tak aby na prvom mieste bol Ježiš a Eucharistia. A Panna Mária nás k Nemu doprevádza. 😇
Peter(skala)
ela..ktorý katechizmus máš namysli?
Pýtam sa, lebo mam taku skusenosť, že ludia ktorí sa odvolavaju na katechizmu, nakoniec ani sami ho neuznávaju, ked hovoria, že su tam novoty alebo naopak, že papež z katechizmu niečo ubral alebo doplnil atd...
ela111
...ten, ktory je v zhode s katolickym Pismom a s Tradiciou.
Peter(skala)
.som si myslel, lebo toto sa stáva často...
ela111
Peter, sam si to priznal, ze vy liberalny katolici, ste prijali iny katechizmus "vylepseny, vynoveny" , ktory sa odlisuje od tradicnej katolickej nauky. Stary, ktory platil 2000 rokov, je pre vas privelmi tvrdy, nemoderny, nevyhovuje vasmu sentimentalizmu, vasej patetickosti a vasmu vsetko objimajucemu falosnemu milosrdenstvu....
Peter(skala)
Stavím sa ze keby si mi ukázal starý katechizmus tak po 1.by som zistil ze si ho celý ani nečítal a 2.ze ani ten by ti nevonal celý lebo by si zistil ze tiež bol zmenený.
ela111
....ty si najprv zisti ako sa sklonuje v zenskom rode..
Peter(skala)
žena, nežena... v diskusi musí byť rovnopravnosť:)
Mates5485
😀 😀 😀
To sú moderní odpadlíci zaslepení hriechom a temnotou. Ktorí nielen sebe škodia,ale aj druhým brania spoznať pravdu a byť spasení lebo šíria falošných prorokov a falošné zjavenia atď. To jest peterskala atď už ekans napísal a mnoho ďalších im podobní vrátane kallistratosa,ktorý už konečne si povedal a napísal tu na gloriu čo neverím tomu do budúcna určite príde ( aspoň pod iným nickom …More
😀 😀 😀
To sú moderní odpadlíci zaslepení hriechom a temnotou. Ktorí nielen sebe škodia,ale aj druhým brania spoznať pravdu a byť spasení lebo šíria falošných prorokov a falošné zjavenia atď. To jest peterskala atď už ekans napísal a mnoho ďalších im podobní vrátane kallistratosa,ktorý už konečne si povedal a napísal tu na gloriu čo neverím tomu do budúcna určite príde ( aspoň pod iným nickom určite. 😀 😀 ),že sú totální odpadlíci a nepoznajú skutočnú pravdu a nemajú vieru od Boha pravú iba svetskú,falošnú a liberálnu.
ela111
Peter, to nie je rovnopravnost,je to ignoranstvo oslovovat zeny v muzskom rode. Svedci to o tvojej velikej jednoduchosti ....ked to poviem tak zaobalene....a aj napriek upozorneniu, drzo pokracujes ...a este je ti to smiesne...stavim sa, keby som isla do prvej B tak by som tam nenasla ani jedneho ziaka, ktory by nevedel pouzivat zensky rod...velmi smutne
Peter(skala)
jasnééééééé, same multinicky tu troluju a ešte sa stvaria že su nežným pokolením... už len tie komentare ked vidim, tak je jasné, že je to mužatka, čo neznesie objektivnu Pravdu, lebo mu ide len o uznanie.
ela111
....si chudak, uprimne je mi ta luto, myslim, ze ty za to ani nemozes.
Peter(skala)
Paradox: ked sa začala zjavovať Kralovná Pokoja v Medjuogrí, tak jej prvé Výzvy zneli: Pokoj, Pokoj, Pokoj...

Na prvý dojem sa môže zdáť, že Panna Mária bude hovoriť len o Pokoji ako ho šíriť ale paradoxne na to varovala ludí pred vojnou, ktorá mala nastať v bývalej Juhoslávii, čiže aj v Medjugorí.

Takže, ked na jednej strane hovorila o Pokoji, nemohla ostať len pri pekných-kvetnatých slovách …More
Paradox: ked sa začala zjavovať Kralovná Pokoja v Medjuogrí, tak jej prvé Výzvy zneli: Pokoj, Pokoj, Pokoj...

Na prvý dojem sa môže zdáť, že Panna Mária bude hovoriť len o Pokoji ako ho šíriť ale paradoxne na to varovala ludí pred vojnou, ktorá mala nastať v bývalej Juhoslávii, čiže aj v Medjugorí.

Takže, ked na jednej strane hovorila o Pokoji, nemohla ostať len pri pekných-kvetnatých slovách o Pokoji, ale musela ludí varovať pred vojnou, ktorá ich mala o Pokoj-mier obrať.

Tak splnila to, čo Ježiš počas svojho života na zemi - opísané v Biblii - ked na jednej strane hovoril, že prišiel darovať Pokoj ale na druhej strane varoval, že s Pokojom príde aj rozdelenie a to vo forme prenasledovania a vojen.

Panna Mária v Medjugorí urobila to isté čo Ježiš počas svojho života
Povedali A ale aj B
Povedali o Pokoji ale aj rozdelení, ktoré Pokoj so sebou prináša.
ekans
ekans
Anton Čulen
Stylita
Každého druhého dne v měsíci lze sledovat záznamy , kde Mirjana má údajné zjevení Panny Marie. S každým novým záznamem sleduji, jak vizionářka Mirjana víc a víc chřadne, evidentně trpí a jen během vize má jakoby blažený výraz. Je nemocná? Působí to na mně, jako kdyby ji někdo pomalu vysával životní sílu.
www.youtube.com/watch
ela111
Mirjana je posadnuta zlym duchom, potrebuje exorcismus. ...je to vidiet od 6:11
Blahovec01
Zjavenia sú falošné. Žiaden zázrak sa tam nestal. Falošnosť potvrdzuje aj fakt, že pri posolstvách Madona povedala, že jej syn Ježiš si želá, aby si ľudia ctili všetky náboženstvá. Všetci sme Božie deti. A to je lož! Jednoznačne je to blud a agenda New Age, nového univerzálneho náboženstva slobodomurárov, ktoré veľmi horlivo presadzuje najmä Bergólio.
Peter(skala)
Stylita..zaujimavé ako na teba pôsobí správanie Mirijany počas zjavenia a mimo neho.

Lebo ked u teba sa to zdá byť podozrivo falošné, tak u mna presne naoapak:
Mirjana má už svoje roky života, takže už aj to robí svoje, čiže aj jej pohlad a tvár nie je tak radostná ako ked bola mladá a to je také prirodzene u mnohých ludí, zvlašť si to uvedomuju práve starší ludia, čo zažili bezstarostnu …More
Stylita..zaujimavé ako na teba pôsobí správanie Mirijany počas zjavenia a mimo neho.

Lebo ked u teba sa to zdá byť podozrivo falošné, tak u mna presne naoapak:
Mirjana má už svoje roky života, takže už aj to robí svoje, čiže aj jej pohlad a tvár nie je tak radostná ako ked bola mladá a to je také prirodzene u mnohých ludí, zvlašť si to uvedomuju práve starší ludia, čo zažili bezstarostnu mladosť ale aj starosti prichadzajuce vekom.

Takže z toho hladiska bežne ludia rozumeju tomu, prečo Mirjana je za bežných okolností ustarostená. Avšak zaujímavé je, že počas zjavenia - Mirjana zrazu na tu chvilu prestáva byť ustarostená o seba a zažiari na tvary naplnená radosťou.

Pravdou je aj to, že počas zjavení prežíva aj nepríjmené situácie, pretože dostáva od Panny Márie aj take spravy, ktoré sa týkaju hriechov a trestov tohto sveta.
Podobne ako aj iní vizionari napr. z Fatymy, ktorí videli Peklo a tresty.

Z toho dôvodu je skôr povzbudením pre veriaceho človeka taketo zjavenie, lebo dáva najavo že aj napriek ťažkostiam a starostiam tohto sveta - v pritomnosti a pri vízii Panny Márie je možné zažiť blaženosť a hlavne upeviť vieru v blaženosť nebeskú.
Stylita
Mirjana se narodila v roce 1965, není tak stará. Tu proměnu pozoruji tak rok. Jde to k horšímu, nelepší se to. Proto jsem psal otázku, zda není nemocná. Možná trpí nějakou nemocí, která se takto projevuje. Potom to není démon, jak zde psala ele111. Dostáváme se na rovinu spekulací, třeba někdo napíše, kdo zná její zdravotní stav.
ela111
...demon moze sposobovat aj choroby.
Stylita
Ano, měl jsem napsat : Potom to nemusí být démon, jak zde psala ela111.
ela111
....mne pripada akoby mala nejake psychiatricke ochorenie alebo je pod vlyvom nejakych liekov ... www.youtube.com/watch .....Aj tento je od nich www.youtube.com/watch
apredsasatoci
Pokiaľ neni vo vytržení je veľmi chorá. Ale ako náhle má extázu, stojí rovno ako svieca. Čím to je? Čím to je?
Július7
Peter, že u teba to posobí presne naopak sa dalo čakať. Keď je vizionár v extáze a má zjavenie, tak nič nevníma a ani, keby ho pichali špendlíkmi a nie, že sa trasie ako ona. To naozaj vyzerá na prácu zlého ducha...A ona ani nie je v extáze videnia.... Deti vo Fatime sa netriasli počas videnia, ale až keď videnie pekla skončilo...
ela111
Vizionarstvo im dobre vynasa...www.youtube.com/watch ....domy "vizionarov" www.youtube.com/watch
Zedad
No, však když vizionářství vynáší, tak má možnost každý zaoberať sa vizionárstvom. Jenže k čemu to, když svět ohrožuje koronavirus?
Není lepší kleknout na kolena a modlit se?
Peter(skala)
Julo ako môžeš vedieť, že deti z Fatymy počas zjavenia Pekla sa netriasli od hrôzy, ked si ich nevidel? a to hovorím len o nich, ale kolkí su takí vizionari Boží, ktorí počas zjavení prejavuju svoje emocie tak silne, že sa až trasu?!

Podla mna aj deti z Fatymy sa od hrôzy triasli a aj Ty by si... keby si mal to videnie a nepovedal by som že je to od Zleho. Možno raz aj Ty budeš mať, tak potom …More
Julo ako môžeš vedieť, že deti z Fatymy počas zjavenia Pekla sa netriasli od hrôzy, ked si ich nevidel? a to hovorím len o nich, ale kolkí su takí vizionari Boží, ktorí počas zjavení prejavuju svoje emocie tak silne, že sa až trasu?!

Podla mna aj deti z Fatymy sa od hrôzy triasli a aj Ty by si... keby si mal to videnie a nepovedal by som že je to od Zleho. Možno raz aj Ty budeš mať, tak potom uveríš...
apredsasatoci
A ty sa prečo nestrasies od hrôzy, keď ideš tam, kde ide tvoj pastier pohan bergogli! 🤬 😜
Snezienka
Tak či tak, Cirkev autenticitu zjavení v Medžugorí oficiálne neschválila, vyslovene vyhásila, že sa tam nestalo nič nadprirodzené. Skúmanie Cirkvi pokračuje. Púte na úrovní farností sú od mája 2019 Cirkvou povolené z pastoračného dôvodu, ale zjavenia veru schválené nie sú. Vlastné pocity, či preferencie v tomto prípade nie sú smerodajné. Diabol dokáže robiť veľké zázraky a najradšej také, aby …More
Tak či tak, Cirkev autenticitu zjavení v Medžugorí oficiálne neschválila, vyslovene vyhásila, že sa tam nestalo nič nadprirodzené. Skúmanie Cirkvi pokračuje. Púte na úrovní farností sú od mája 2019 Cirkvou povolené z pastoračného dôvodu, ale zjavenia veru schválené nie sú. Vlastné pocity, či preferencie v tomto prípade nie sú smerodajné. Diabol dokáže robiť veľké zázraky a najradšej také, aby zviedol čím viac ľudí a aby odviedol pozornosť od pravých zjavení, ktoré su Cirkvou schválené, ako La Salette, Lurdy, Fatima, Akita, ktoré predstavujú jednu líniu tej istej témy.
Zedad
Zjevování Panny Marie se nedá dokázat a magisterium Církve ho nemá jak řešit. Co je důležité, je poselství. Zkoumá se, jestli neodporuje učení Církve, víře v Boha atp. No však pokud Medjugorje nese ovoce, je to vidět.
ela111
Zedad, ano Medjugorje nesie ovocie. Biznis tam prekvita. Z chudobnych vizionarov sa stali milionari, vlastniaci prepychove domy, auta, hotely ( v ktorych zamestnavala Mirjana ilegalne personal). Ani jeden z nich nezatuzil po reholi. Jasne, kazdy kto vidi kazdy den PM este viac tuzi po mamone a hmotnych statkoch. Toto nevidite medjugoristi ?
Zedad
ela111 nemluvím o byznysu, mluvím o modlitbě. I s byznysem stojí každý před Bohem a bude se zodpovídat.
Modlitba je velmi důležitá.
Peter(skala)
Snežienka, ale to je len tvoja domnienka, lebo už len to ako sa Vatikanska komisia postavila pozitivne k prvým zjaveniam, tak je signalom pre veriacich, že by mala brať vážne zjavenia v Medju a s tým aj posolstvá, ktoré tam povedala, čiže 5 kamenov prorti Goliašovi, Varovanie pred vojnou ... atd...
ela111
Zedad, posudenie zivota misionarov je jednym z kriterii urcenia pravosti zjavenia.Vizionarom prekvita biznis, a to hovori proti nim. Modlit sa mozes aj doma, nemusis ich v tom amoralnom podvode podporovat a cestovat do Medjugoria. Radsej daj tie, za cestu a hotel usetrene peniaze, chudobnej susedovej vdove, urobis lepsie pre svoju dusu.
Zedad
Jakože vydat se na cestu posuzování modlitby těch druhých. Hmmm.
ela111
Zedad, nerozumies pisanemu textu ? Podla objektivnych okolnosti konstatujem, ze zivot vizionarov odporuje katolickemu uceniu o chudobe. Chapes ? Logicky z toho vyplyva, ze zjavenia su falosne ( samozrejme je tam ovela viacej dovodov preco je to podvod ).
Peter(skala)
Elaa... Nerob... Zedad ta na chytá na vlastných rečiach 😀
Zedad
ela111 tak běž ty vizionáře evangelizovat. Jestli jde o falešné zjevení, tak ty to nerozhodneš.
ela111
Zedad, coby som isla, sak oni velmi dobre vedia, ze klamu. Magisterium rozhodlo a oznamilo veriacim, katolici posluchli, modernisti nie. bodka.
Snezienka
@Peter(skala), nie je to moja domnienka veru, je to momentálne stanovisko Cirkvi 😉 Signálom pre veriacich má byť oficiálne stanovisko Cirkvi a to momentálne je také, že púte sú povolené, ale zjavenia neschválené. Páči sa: František povoľuje púte do Medžugoria