Orędzie przekazane Mieczysławie dla Polski i Biskupów

NIECH BĘDZIE UWIELBIONA TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA I MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA.

Święty Kapłanie Andrzeju Bobolo bardzo dziękujemy, że ukazywałeś się kapłanom i wyjaśniałeś wiele bardzo ważnych spraw. Panująca obojętność do Objawień Pana Jezusa, Maryi oraz innych Świętych Osób z Nieba w Kościele Katolickim jest wielką szkodą dla żyjących ludzi bo każdy kapłan powinien mieć Dary Ducha Świętego do rozeznawania Prawdy i fałszu i sam powinien pytać żyjącego Pana Boga o wszystko. Dlatego skoro mało mówi się o Objawieniach Pana Jezusa, Matki Bożej i innych Osób Świętych z Nieba jakże nam potrzebnych to ludzie boją się tych dusz ukazujących się a przecież biskupi i kapłani powinni sami pytać żyjącego Boga o wszystko, a nie byłoby żadnych problemów i kłopotów w Krajach. Gdy Pan Jezus chciał mówić do prymasa Glempa, to on powiedział: ODEJDŹ - to kto jest biskupów przełożonym, skoro nie chcą pytać o wszystko Zbawiciela? Niewiele ludzie o Tobie wiedzieli Święty Kapłanie Andrzeju Bobola a tak dużo czasu upłynęło a ile mógłbyś pomóc zniewalanej i krzywdzonej wojnami i masonami lucyferycznymi Polsce. Ta sprawa jest nadal sporna, bo biskupi pchają do Nieba morderców, np. A. Hlonda który przez nieposłuszeństwo Panu Jezusowi przyczynił się do zgonów ponad 6 mln ludzi podczas II wojny. Wepchali do Nieba oficjalnie papieża Jana XXIII, który nie posłuchał Matki Bożej i przyczynił się do zgonów milionów ludzi przez komunistów w Rosji i innych państwach. Te osoby, które słuchają Pana Boga, Maryi i innych Świętych Osób z Nieba są lekceważone przez hierarchów Kościoła Katolickiego jak O.Pio, O.Dolindo, św.Faustyna, Rozalia Celakówna i wielu innych obecnie żyjących i nie wierzą Panu Bogu mówiącemu przez nas. To jest CUD Św. Kapłanie Andrzeju Bobolo, że uwierzono Tobie i dziękujemy Panu Bogu, że Jesteś Patronem Polski.
Bardzo prosimy Ciebie Święty Kapłanie o Modlitwę i co trzeba jeszcze uczynić, aby Episkopat i Rząd w Polsce uznali Pana Jezusa KRÓLEM POLSKI od którego zależy POKÓJ w Polsce i na świecie. Pan Jezus prosi o to Episkopat już 100 lat, Polacy też modlą się, posyłają listy do władców duchownych i politycznych i bez skutku, a III wojna już trwa i się rozszerza.

ŚWIĘTY KAPŁAN ANDRZEJ BOBOLA.
"Tak - nie byłem znany przez Polaków i świat cały a Bóg Ojciec pozwolił Mnie przemówić do Rodaków, bo moje cierpienie nie skończyło się, chociaż Jestem w Niebie szczęśliwy, lecz obserwuję Polskę i płaczę, bo biskupi pełniący wysokie stanowiska nie chcą być Bogu Ojcu Wszechmogącemu posłuszni
a tym samym są tylko dla wrogów naszych i całego piekła uciechą i jego właścicielom usłużni. Nie rozumiem tego Episkopatu w Polsce że tak bardzo są wiernymi i wierzącymi lucyferowi i pachołkom jego a nie chcą słuchać Zbawiciela swego. Kto jak kto, ale księża najbardziej wiedzą, że będą okrutnie wiecznie paleni a nigdy nie będą zupełnie spaleni.
My w Niebie wszystko wiemy i widzimy szczególnie teraz, gdy hierarchowie w Episkopacie niby katolicy w ogóle nie przejmują się wojną, która nadchodzi, ale w momencie śmierci, to są piekielne śmieci. Tyle lat się uczyli o Bogu, a nie są przeniewiercy posłuszni Panu Bogu. Gdyby poprosili Ducha Świętego o pomoc i nawrócenie, to byliby z Bogiem zjednoczeni. Przykro jest Nam w Niebie, że ci parweniusze faryzejscy w strojach biskupich nadal nie umieją odróżnić DOBRA od "zła" i pchają ludzi do piekła. Pokój, Spokój i Szczęście każdego człowieka jest wielką Łaską od Boga, bo macie jedno życie, a z Nieba przychodzimy na Ziemię do was i pomagamy wam w potrzebie. Z piekła jeszcze nikt nie przyszedł na Ziemię aby nas ostrzec. Księża i biskupi, którzy specjalnie wybierają ten zawód, aby Boga obrażać i hańbą okrywać, to tym bardziej są katowani, bo ten kierunek życia sami wybrali świadomie i specjalnie, aby Boga hańbić, to są okrutnie torturowani przez mnóstwo drani. Pan Bóg bardzo ubolewa, bo tylko 10% ludzi na świecie jest zapraszanych do Nieba.
A wy Nasi ukochani Polacy - módlcie się, módlcie się bo przeciwnym Panu Bogu ludziom zacznie się prawdziwa bieda. Na biskupów pełniących wysokie stanowiska w Episkopacie spadnie odpowiedzialność wielka za Naród Polski, który pragnie żyć szczęśliwie w wolnej Polsce, a przecież Rząd obecny z prezydentem Dudą naraża Naród w Polsce swoim postępowaniem na wojnę światową,
a jeszcze przed wojną mnóstwo zgonów już macie. Za te wszystkie zgony Episkopat i Rząd jest obwiniony, bo nie chcą uznać swojego Zbawiciela Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI. Gdyby chcieli kochać i szanować swego Zbawiciela to Bóg Jezus Chrystus KRÓL MIŁOSIERNY panowałby w Polsce Miłością szczęśliwie bez ograniczeń i sprawiedliwie z politykami i biskupami litościwie razem zaprzyjaźnieni na tej pięknej Bożej Ziemi.
Święty Kapłan Andrzej Bobola - wypełniła się we Mnie Boża Wola".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie - 21.05.22 r.

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli
Boże, który świętego Andrzeja, udręczonego różnymi torturami za wyznawanie prawdziwej wiary, uwieńczyłeś chwalebnym męczeństwem, spraw, prosimy, abyśmy trwając w tej samej wierze gotowi byli raczej znieść wszystkie przeciwności niż ponieść szkodę na duszy.
Składamy Ci, Panie Jezu, nasze prośby, usilnie błagając, abyś dzięki zasługom świętego Andrzeja, męczennika, utwierdził nas w wyznawaniu prawdziwej wiary i udzielił swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju.
Oddając cześć świętemu Andrzejowi, męczennikowi, błagamy Cię, Panie, aby za wstawiennictwem świętego Andrzeja, męczennika, owce, które zginęły, powróciły do prawdziwego Pasterza i karmiły się zbawiennym pokarmem.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za Ojczyznę
Święty Andrzeju, Patronie trudnych czasów! Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia. Oddajemy się Tobie w opiekę. Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych. Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością umieli dostrzegać i oceniać sprawy własne i sprawy Narodu w świetle Ewangelii Chrystusa. Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, które nie ustaje. Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki. Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Pana. Amen.

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli. Wielkiego orędownika Polski
Wielki Sługo Boży, a nieustraszony Męczenniku za sprawę zjednoczenia Kościołów na naszej polskiej ziemi, Andrzeju Bobolo, którego Namiestnik Chrystusowy ozdobił aureolą Świętych, wejrzyj z tronu niebieskiej chwały na Twoją ukochaną Polskę, której niegdyś przepowiedziałeś zmartwychwstanie i zjednoczenie. Niech za Twą przyczyną zapanuje w niej zgoda wszystkich stanów, poszanowanie władzy, miłość prawdziwa Chrystusa-Króla i Najświętszej Panny, naszych ziem Królowej. Niech duch nauki katolickiego Kościoła przepoi wszystkie dziedziny naszego życia polskiego, życia jednostkowego, rodzinnego i państwowego. Niech odrodzona Polska, której obiecałeś być szczególniejszym Patronem, wytrwa wiernie przy Chrystusie i Jego Kościele, i niech się stanie narodom przewodniczką na drodze powrotnej do Boga. Amen.

Modlitwa o miłość do Chrystusa
Święty Andrzeju Bobolo - ukochany Patronie nasz - Ty, który z miłości do Chrystusa ofiarowałeś się Jemu całkowicie i
w miłości tej wytrwałeś do końca: uproś nam łaskę Twojej heroicznej miłości do Boga, uproś nam łaskę Twojej wierności Chrystusowi. Chcemy tak jak Ty ukochać pokorną służbę naszemu Panu na każdy dzień, chcemy Twoim przykładem apostołować i głosić całemu światu, że Chrystus i dzisiaj jest z nami i z Nim zwycięży zło. Poprzez modlitwę i czyn, poprzez pracę, chorobę i cierpienie, w zapomnieniu o sobie, w ofiarnej służbie ludziom, wśród których żyjemy, chcemy Twoim przykładem budować własny kształt świętości, chcemy budować świętość naszego Narodu. Święty Andrzeju Bobolo, pomagaj nam w tym nieustannie. Amen.

Poranna modlitwa
Już dzień chwalebny jaśnieje I nową radość przynosi, Bo Andrzej oddal swe życie Za zjednoczenie Kościoła. O ciesz się, polska kraino, Że zasłużyłaś na syna, Którego śmierć opromienia Prawdziwej wiary wspólnotę! Przez winę pychy rozdarto Jedyną szatę Chrystusa, Niech krew i miłość Andrzeja Wybłaga jej połączenie. Bo ileż poniósł on trudów, By do jednego Pasterza Zwiedzionych przywieść na powrót I w jednej wierze zachować! Andrzeju, Boży rycerzu, Gdy dziś sławimy hymnami Pamiątkę twego męczeństwa, Oręduj w niebie za nami. Amen.

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski
Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Dziękujemy Wszechmocnemu za to, że do świętych Wojciecha i Stanisława, patronów z początku naszych dziejów, dodał u boku Królowej Polski Ciebie. Twoje życie dopełniło się męczeństwem w krytycznym okresie pierwszej Rzeczypospolitej, a Twoja świętość uznana została przy końcu drugiej Rzeczypospolitej, której odrodzenie przepowiedziałeś. Obecnie w niepodległej Ojczyźnie patronujesz odnowie naszego życia, tak osobistego, jak i społecznego, żeby wzrastała jedność w Polsce, Europie i świecie. Niech Twój patronat zjednoczy nas w miłości przez wiarę w imię Jezusa Chrystusa, Twojego i naszego Pana, który z Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa do Patrona Polski jako mojego Patrona
Święty Andrzeju Bobolo! Dziękujemy Wszechmocnemu za to, że dał nam wszystkim Ciebie jako wielkiego Patrona Polski. Z Twym patronatem złączyłeś obietnicę odrodzenia Ojczyzny po latach niewoli. Dlatego z ufnością powierzamy Tobie wszystkie trudne sprawy polityczne, społeczne, ekonomiczne. Ty sam przypominasz nam, że przemiana dzięki modlitwie ma początek w sercu modlącego się, w moim osobistym życiu. Dlatego proszę z całego serca, byś zechciał być moim Patronem. Oby Twoja pomoc umocniła zarówno mnie, jak i moich bliskich w odnowie życia zgodnie z Ewangelią, byśmy radowali się Dobrą Nowiną Jezusa, Twojego i naszego Pana, który z Ojcem i Duchem Świętym umiłował nas na wieki wieków. Amen.

Modlitwa za nasze rodziny
Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Twój patronat nad Ojczyzną zaczyna się w nas od rodziny, w której przyszliśmy na świat. Oręduj za nami u Boga, byśmy umieli dziękować za naszą najbliższą rodzinę, dziadków, rodziców i rodzeństwo. Niechaj dobro, które im zawdzięczamy, pomnaża się za Twoim wstawiennictwem w miłości wzajemnej i jedności przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o dobrą rodzinę
Święty Andrzeju Bobolo! Pragniesz patronować Ojczyźnie przez nasze rodziny. Za Twoim orędownictwem dziękujemy Bogu za wszystko, co zawdzięczamy Najbliższym. Uproś nam u Boga wielką łaskę założenia dobrej rodziny, jeśli taka jest Jego wola. Pomóż nam być dobrymi dla wszystkich bliźnich przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o postawę dziecka Bożego
Święty Andrzeju Bobolo! Rodzice pomogli Tobie, byś odrodził się jako dziecko Boże w sakramencie chrztu i bierzmowania. Jako uczeń oddałeś się Maryi, Świętej i Niepokalanej Matce na całe Twoje życie. Prosimy Ciebie, nasz dobry Patronie, byśmy za Twoim przykładem uświęcali się jako dzieci Boże z pomocą Niepokalanej i Jej Syna. W Nim bowiem Ojciec wybrał nas "przed założeniem świata, byśmy byli święci i niepokalani" jak On, nasz Pan i Brat, Jednorodzony Syn Ojca w jedności Ducha Świętego na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o pomoc w nauce
Święty Andrzeju Bobolo! Twój przykład poucza nas, że nieustannie mamy wzrastać w postawie uczniów Jezusa Chrystusa. W ślad za Nim czyniłeś postępy w mądrości i łasce w latach Twojej nauki u Boga i u ludzi. Prosimy Cię jako naszego Patrona o pomoc w zadanej nam nauce, byśmy zdobywali nie tylko wiedzę, lecz i mądrość otwierającą serce na Bożą wizję świata i ludzi. Naucz nas odnajdywać pomoc dzięki wytrwałej modlitwie do Ojca przez Jezusa w świetle Ducha Świętego na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o Boże prowadzenie
Święty Andrzeju Bobolo! Przez całe Twoje życie szukałeś woli Boga i zostałeś doprowadzony do celu, którym jest On sam, źródło wszelkiego dobra i szczęścia. Teraz Bóg dał nam Ciebie jako naszego Patrona. Dlatego ufamy, że nam pomożesz, w odnajdywaniu Bożego prowadzenia, byśmy nie ustawali w drodze ku dobru i przeszli przez życie dobrze czyniąc. Prosimy Ciebie zwłaszcza o to, byśmy dochowali wierności w modlitwie, która pozwala rozpoznać drogę, przeznaczoną nam przez Ojca w Jezusie Chrystusie, naszym Panu w jedności Ducha Świętego na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o dobrą pracę
Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! W Twojej posłudze kapłańskiej byłeś gorliwym pracownikiem trudzącym się w Bożej winnicy. Swą pracę pojmowałeś jako służbę dla wspólnego dobra. Twój przykład uczy nas uznania wartości pracy w spełnieniu powołania całego naszego życia. Wspieraj nas w odkrywaniu zajęcia, jakiego Bóg od nas oczekuje, byśmy dzięki niemu służyli wzrastaniu dobra w świecie w postawie służby i miłości. Prosimy Cię o to przez Jezusa, Twojego i naszego Pana, który z Ojcem w jedności Ducha Świętego króluje teraz i na wieki. Amen.

Modlitwa o jedność serca
Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Na drodze swojego życia szukałeś na pierwszym miejscu jedności z Bogiem Ojcem i Synem w Duchu Świętym. W postawie dziecka Bożego wzrastała Twoja prostota, promieniująca na całe działanie. Sercem wypełnionym miłością znosiłeś cierpliwie słabości swoje oraz innych ludzi. Prosimy Cię, wyjednaj nam u Boga jedność w głębi serca dzięki skupieniu się na Jednym, który jest miłością i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o jedność w Kościele
Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Jako wierny towarzysz Jezusa byłeś przejęty Jego pragnieniem: "aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno". Sprawie upragnionej jedności oddałeś całe swe życie dopełnione męczeńską śmiercią, ofiarą braku jedności w Kościele i świecie. Dzieje Twego kultu poświadczają, że ofiara służy pojednaniu. Dlatego prosimy Ciebie: oręduj za nami u Boga, żeby nam nie zabrakło cierpliwości i miłości w drodze ku jedności z Ojcem i Synem w Duchu Świętym teraz i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o jedność w Ojczyźnie
Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Przed laty przepowiedziałeś, że będziesz patronował naszej odrodzonej Ojczyźnie. Tyle już mamy dowodów Twego przemożnego wstawiennictwa u źródła Bożego miłosierdzia. Wdzięczni za Twoją pomoc prosimy, by nasza niepodległość polityczna znalazła mocny fundament w odrodzeniu duchowym. Oby wzrastała nasza wspólnota, zdolna przezwyciężać podziały w dążeniu do wspólnego dobra. Niech Twój patronat otwiera nas na wszelkie dobre dary, których Bóg nam udziela w drodze do wiecznej Ojczyzny, gdzie On jeden króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o jedność w Europie i świecie
Święty Andrzeju Bobolo, wielki Patronie jedności! Nie przestajesz nam przypominać o wielkim pragnieniu Jezusa, wyrażonym w Jego modlitwie do Ojca za wszystkich uczniów: "Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś." Zostałeś nam dany jako Patron, święty Andrzeju Bobolo, aby nam pomagać w drodze ku jedności, na pierwszym miejscu w Kościele, by zgodnie z pragnieniem Pana jeden Kościół stał się znakiem i zaczynem jedności całej ludzkości. Wspieraj swoim wstawiennictwem powierzoną Tobie Ojczyznę w jednoczącej się Europie, by z naszym owocnym udziałem wzrastała cywilizacja miłości w Polsce, Europie i świecie przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa za sprawujących władzę.
Święty Andrzeju Bobolo! Twój patronat nad Ojczyzną sprawujesz w szczególny sposób przez ludzi obdarzonych władzą. Jako wierny towarzysz Jezusa przypominasz ewangeliczną prawdę, że wszelka władza ma służyć dobru ludzkiej wspólnoty. Prosimy Ciebie: wspieraj tych, którym została powierzona władza w państwie i społeczeństwie, by spełniali swoje obowiązki w pełnym poszanowaniu prawa i w postawie służby. Pomagaj także nam wszystkim w decyzjach związanych z władzą, by nasze wybory były dobre, wsparte wytrwałą modlitwą o światło Ducha Świętego, który z Ojcem i Synem króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa za bezpośrednich przełożonych
Święty Andrzeju Bobolo! Twoje patronowanie w Ojczyźnie dokonuje się przez ludzi, gotowych przyjąć Bożą pomoc, przychodzącą dzięki modlitwie, jaką do Ciebie zanosimy. Ufną modlitwą obejmujemy wszystkich naszych przełożonych, zarówno w miejscach pracy, jak i we wspólnotach kościelnych. Nasz wielki Patronie, prosimy: pomagaj zwłaszcza przełożonemu, który bezpośrednio jest nam dany w pracy czy w innej wspólnocie parafialnej albo zakonnej. Obyśmy wspólnie potrafili wypełniać Bożą wolę, rozpoznaną dzięki modlitwie w jedności Ducha Świętego z Ojcem i Synem teraz i na wieki wieków. Amen.

--------------------------------
wacula25wp.pl
stanislawp Piszesz -[ Dla mnie całowanie wyrzeźbionego ptaka w dziub jako boga to szczyt głupoty i poganizmu]==A to ze względu na twe ciężkie grzechy Duch Święty odebrał ci dar wiary IMIENIA I WIZERUNKU BOSKIEGO niemal wszędzie co BOŻE .I będziesz wszystko widział i rozumiał jak SEKCIARZ -WIARY idący w stronę potępionych .OPANUJ się bo robisz się podobny do renegata -stefan bartek cichociemny
wacula25wp.pl
Izabela Sylwia- 😊 🤗 🤭 Tak się składa że akurat ten grzech znam
Posoborowe absurdy
A ten protestant w K.K. dalej swoje @henryk33 . Teraz na "pstryknięcie palca orędzia Andrzeja Boboli", który walczył o Katolicyzm w Mszy Trydenckiej - wróg protestantów i prawosławnych . A tu jakaś posoborowa Mieczysława ma "orędzia do posoborowego Kościoła"
stanislawp
A mnie cieszy że się dowiedziałem, że aż 10 % jest zaproszonych do Nieba bo inni wizjonerzy mówili o kilku procentach, dwa, trzy procent
Posoborowe absurdy
@stanislawp Jasne. Wystarczy sięgnąć do ŻYWOTÓW ŚWIĘTYCH. Dowiedziałeś tylko 10 % a nie 100%. . Jednak mnie to nie dziwi. Chodzisz pokrętnymi drogami do wiary jak na modernistę posoborowego przystało w łączności z prostestantami. I jak przystało i wierzącego w płaską ziemię i UFO
stanislawp
Przy okazji wspomnę czasy kiedy ks Natanek zwalczał Mieczysławę, wizjonerkę z rymowanymi objawieniami. A dziś co wyprawia ks Natanek?
Podam tylko te ostatnie głupoty
rzeźbienie w kamieniu i drewnie figur którym oddaje cześć boską, maluje jakieś obrazy, twarze oddając tym obrazom cześć boską i wymagając od rycerzy padania na twarz przed tymi figurami i nakaz całowania Boga Ptaka w dziub.
No i ta …More
Przy okazji wspomnę czasy kiedy ks Natanek zwalczał Mieczysławę, wizjonerkę z rymowanymi objawieniami. A dziś co wyprawia ks Natanek?
Podam tylko te ostatnie głupoty
rzeźbienie w kamieniu i drewnie figur którym oddaje cześć boską, maluje jakieś obrazy, twarze oddając tym obrazom cześć boską i wymagając od rycerzy padania na twarz przed tymi figurami i nakaz całowania Boga Ptaka w dziub.
No i ta herezja heliocentryzmu, który jest fundamentem Materializmu, dzieci w Słońcu mieści się milion trzysta kul ziemskich!!!!
stanislawp
Dla mnie całowanie wyrzeźbionego ptaka w dziub jako boga to szczyt głupoty i poganizmu
Żadne z was sztucznych tradycjonalistów nie skrytykowało tego bluźnierstwa
ps
Dodam, że całowanie rzeźby ptaka i całowanie go w dziub i w qper to obraża świadomość pogan bo oni widzieli działania swoich bogów i tym swoim bogom oddawali cześć
Posoborowe absurdy
Ani Mieczysława, ani ks. Natanek do jednego worka wrzucić. Oboje bredzą. Nawet tę Panią skrytykowali na stronie NOM Bluźnierstwo i chamstwo „wizjonerki Mieczysławy Kordas” – wynagradzajmy na kolanach przed Najświętszym Sakramentem
Wierzę w KREACJONIZM ,a nie w EWOLUCJĘ. Co do kształtu Ziemi jest spór nawet między kreacjonistami. Jedni wierzą że jest płaska, inni udowadniają że jest z układem …More
Ani Mieczysława, ani ks. Natanek do jednego worka wrzucić. Oboje bredzą. Nawet tę Panią skrytykowali na stronie NOM Bluźnierstwo i chamstwo „wizjonerki Mieczysławy Kordas” – wynagradzajmy na kolanach przed Najświętszym Sakramentem
Wierzę w KREACJONIZM ,a nie w EWOLUCJĘ. Co do kształtu Ziemi jest spór nawet między kreacjonistami. Jedni wierzą że jest płaska, inni udowadniają że jest z układem heliocentrycznym i planetami. Jestem skłonna wierzyć w to drugie tak jak ks. Jarosław Bukowski
Posoborowe absurdy
@stanislawp Nie wiem o co chodzi z tym wyrzeźnionym ptakiem i kto go ma całować w dziub. I co mają z tą sprawy TRADYCJONALIŚCI, których wrzucasz wszystkich też do jednego worka.
Jesteś typowym przykłądem, że nie masz pojęcia o Tradycjonalistach. Ks. Natanek i indultowcy nie są prawdziwymi tradycjonalistami
Polecam się zapoznać z tym tematem RODZAJE KSIĘŻY TRADYCJONALISTÓW Dedykacja do
stanislawp
Gdzieś ty widziała x Bukowskiego wychwalającego kulę ziemską? chyba już wcześniej o to pytałem.
Co innego fałszywy wizjoner Igor Nawrotny, ks Adam Skwarczyński
Kulę ziemską ma na ołtarzu w kaplicy
Posoborowe absurdy
Nie dotrzymałam słowa. Miałam odsłuchać ponownie wykład ks. Bukowskiego i w mintach dać odpowiedź, że ks. mówi o układzie heliocentrycznym . Jednak to zrobię w wolnej chwili.
stanislawp
Jeśli chodzi o boga Wielkie Ptaszysko to wyjaśniałem tutejszym tradycjonalistom w dyskusji jak to jest, jak wygląda bog Ptak z Grzechyni, jaką cześć otrzymuje i uznali że to jest Duch Święty Bóg.
Co za głupota aby Ducha Świętego ukazywać jako Ptaka z dziobem, skrzydłami pazurami i quprem!
Wyjaśniałem jak ks N prowadził to Ptaszysko w Marszu do Sejmu i jak zmuszał pana Brauna do oddania czci …More
Jeśli chodzi o boga Wielkie Ptaszysko to wyjaśniałem tutejszym tradycjonalistom w dyskusji jak to jest, jak wygląda bog Ptak z Grzechyni, jaką cześć otrzymuje i uznali że to jest Duch Święty Bóg.
Co za głupota aby Ducha Świętego ukazywać jako Ptaka z dziobem, skrzydłami pazurami i quprem!
Wyjaśniałem jak ks N prowadził to Ptaszysko w Marszu do Sejmu i jak zmuszał pana Brauna do oddania czci Ptakowi
Pan Braun się oparł i podszedł tylko do Krzyża.
stanislawp
@Posoborowe absurdy
A czy zauważyłaś ostatnie dylematy ks M Woźnickiego?
Biedny ks Woźnicki
Nie dość że nie zgadza się z bp R Williamsonem w sprawie działań Rosji to jeszcze popadł znowu pod biskupa geocentryzmu biblijnego czyli płaskiej ziemi ale ustawił się w kolejce do Bierzmowania u biskupa jak to zrobił inny ksiądz Salezjanów Jacek Bałemba
W ostatnich kazaniach dostał odpowiedź od tzw …More
@Posoborowe absurdy
A czy zauważyłaś ostatnie dylematy ks M Woźnickiego?
Biedny ks Woźnicki
Nie dość że nie zgadza się z bp R Williamsonem w sprawie działań Rosji to jeszcze popadł znowu pod biskupa geocentryzmu biblijnego czyli płaskiej ziemi ale ustawił się w kolejce do Bierzmowania u biskupa jak to zrobił inny ksiądz Salezjanów Jacek Bałemba
W ostatnich kazaniach dostał odpowiedź od tzw sekretarza biskupa, że ten sekretarz, ksiądz z grupy oporu w PiusieX, ksiądz Polak, tłumacz z angielskiego dla biskupa, podałem jego nazwisko pod filmem z ks Woźnickim, ten ks też Michał, dał odpowiedź że może w lipcu, na co ks Woźnicki się obraził.
Posoborowe absurdy
A o to chodzi. Ukazanie Ducha Św. jako ptaka. Właśnie tych "fiksacji" nie widzą zwolennicy ks. Natanka jak @MEDALIK ŚW. BENEDYKTA , @CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU , @Ahael , @fartuszniak leszek i wszyscy którzy dali by się "pokroić na talarki" za ks. Natanka
stanislawp
Duch Św ukazał się jakby gołębica na nieboskłonie i głos było slychać Ten jest Syn Mój umiłowany Jego słuchajcie, Chrzest Jezusa w Jordanie
Duch Św zstąpił na Apostołów jak języki ognia, ale Apostołowie nie spłonęli bo to nie ogień, choć śpiewamy, Duchu Ogniu!
W podsumowaniu
Protestanci mają rację że nie rzeźbią Bogów, bogów bo Pan Bóg zabronił w Pierwszym Przykazaniu Dekalogu.
Także wolę słuc…More
Duch Św ukazał się jakby gołębica na nieboskłonie i głos było slychać Ten jest Syn Mój umiłowany Jego słuchajcie, Chrzest Jezusa w Jordanie
Duch Św zstąpił na Apostołów jak języki ognia, ale Apostołowie nie spłonęli bo to nie ogień, choć śpiewamy, Duchu Ogniu!
W podsumowaniu
Protestanci mają rację że nie rzeźbią Bogów, bogów bo Pan Bóg zabronił w Pierwszym Przykazaniu Dekalogu.
Także wolę słuchać kazań Pastorów o Płaskiej Ziemi niż kazań biskupów o Heliocentryźmie
bo jedni głoszą Prawdy Objawione w Biblii a drudzy wierzą w kłamstwa M Kopernika
Quas Primas
@stanislawp - Ks. Michał -tłumacz bp-a Williamsona po prostu zbył ks. Woźnickiego, bo albo wie, jak ks. Woźnicki wszystkich oczernia i obmawia, albo chce mieć czas, by się zapoznać (poprzez ogłoszenia na yt ks. Woźnickiego) z postacią i postawą ks. Woźnickiego. Moim zdaniem żaden biskup nie przyjmie ks. Woźnickiego do siebie, bo on jest po prostu nieodpowiedzialny....
stanislawp
Moja opinia o ks M Woźnickim jest taka
Ma swoje wizje, ujawnienia, objawienia i nie respektuje nikogo. On czeka aby Pan Jezus mu podesłał jakiegoś biskupa aby go prowadził.
No i przybył takowy ks Joseph Pfeiffer i go ks Woźnicki wyśmiał (bo wtedy jeszcze nie był biskupem w nawiasie mówiąc.)
Tamten okazał się płaskoziemcą i to zbulwersowało ks Woźnickiego.
Następny biskup przyjechał i ten też jest…More
Moja opinia o ks M Woźnickim jest taka
Ma swoje wizje, ujawnienia, objawienia i nie respektuje nikogo. On czeka aby Pan Jezus mu podesłał jakiegoś biskupa aby go prowadził.
No i przybył takowy ks Joseph Pfeiffer i go ks Woźnicki wyśmiał (bo wtedy jeszcze nie był biskupem w nawiasie mówiąc.)
Tamten okazał się płaskoziemcą i to zbulwersowało ks Woźnickiego.
Następny biskup przyjechał i ten też jest płaskoziemcą, i teraz nie wiem, czy ks Woźnicki już akceptuje geocentryzm biblijny?
stanislawp
@Quas Primas
Wtedy było więcej polskich kapłanów do bierzmowania i jak widzę trzymali to w tajemnicy aby ks Woźnicki nie rozgłosił na YT bo Episkopat mógłby jakoś przeszkodzić biskupowi Williamsonowi
Przecież tą tajemnicę trzymał przed swoim "bratem Salezjanem" sam ks Jacek Bałemba
One more comment from stanislawp
stanislawp
Prawdziwe Bierzmowanie to z walnięciem mocno w policzek. Ja swoje policzkowanie przez biskupa do dziś pamiętam,,, 😍
Posoborowe absurdy
@stanislawp . @Quas Primas Biedny ks. Woźnicki, aż mi się chce płakać nad nim. Został sam. Odrzucił go też ks. Balemba, bp Willamson. Można go posłuchać w dziejszym kazaniu z tj z 23,05,22r.
Nie jestem pewna czy ks. Balemba rzeczywiście musiał przyjąć święcenie SUB CONDICIONE ?? po Polsku - WARUNKOWO POD WARUNKIEM - święcenie Tradycyjne - bez PRAKTYKI, BEZ FORMACJI TRADYCJI
Atakuje w …More
@stanislawp . @Quas Primas Biedny ks. Woźnicki, aż mi się chce płakać nad nim. Został sam. Odrzucił go też ks. Balemba, bp Willamson. Można go posłuchać w dziejszym kazaniu z tj z 23,05,22r.
Nie jestem pewna czy ks. Balemba rzeczywiście musiał przyjąć święcenie SUB CONDICIONE ?? po Polsku - WARUNKOWO POD WARUNKIEM - święcenie Tradycyjne - bez PRAKTYKI, BEZ FORMACJI TRADYCJI
Atakuje w tym kazaniu Bractwo, że przyjęli o. Bonawenturę, czy ks. Świerczek. Na logikę musieli przyjąć też to święcenie tradycyjne . Z ulicy nie zostali przyjęci, ale po długotrwałej fromacji. W dodatku księża jak ks. Bańka czy ks. Stehlin mówili że do końca lat 80-tych Skaramenty jak bierzmowanie, kanonizacja były ważne w Novus Ordo.
V.R.S.
@Posoborowe absurdy
"Nie jestem pewna czy ks. Balemba rzeczywiście musiał przyjąć święcenie SUB CONDICIONE ??"
---
Jeślk chciał przyjąć święcenia to musiał sub conditione na wypadek gdyby te nowe były jednak ważne.
Co do tej chęci by mieć 100 % pewności ważnych święceń to osobiście ją rozumiem.
fartuszniak leszek
"Właśnie tych "fiksacji" nie widzą zwolennicy ks. Natanka"
---
Nie wiem, czemu Pani Posoborowe absurdy wywołuje mnie do tablicy, przecież ostatnio nie komentuję Pani wpisów.
Pewnie Pani by życzyła sobie bym przyjął Pani poglądy o Księdzu Natanku, ale chyba mam prawo wyboru ze względu na daną Wolną Wolę każdemu człowiekowi od Boga Swórcy.
Potwierdzę to że cenię Księdza Natanka za jego odwagę…More
"Właśnie tych "fiksacji" nie widzą zwolennicy ks. Natanka"
---
Nie wiem, czemu Pani Posoborowe absurdy wywołuje mnie do tablicy, przecież ostatnio nie komentuję Pani wpisów.
Pewnie Pani by życzyła sobie bym przyjął Pani poglądy o Księdzu Natanku, ale chyba mam prawo wyboru ze względu na daną Wolną Wolę każdemu człowiekowi od Boga Swórcy.
Potwierdzę to że cenię Księdza Natanka za jego odwagę i uczciwość głoszoną w Jego Kazaniach, który niczego nie owija w bawełnę, to może być przykre dla wielu ludzi, ale jest konieczne, by nami potrząsnąć, by ci co uważają się za wierzących nie usiedli na laurach, ale cały czas należy pracować nad własną duszą, by Bóg Wszechmogący zechciał nas przyjąć do swego Królestwa, bo tu na ziemi każdy ma dni policzone.
Nie próbuję Panią przekonywać do swoich poglądów i Pani też mnie nie musi przekonywać, ale jak Pani sobie życzy, to mogę odpowiedzieć na Pani wątpliwości, ale w spokojnym tonie, bez próby wzajemnego narzucania swoich racji, by "moje było na wierzchu", bo taka dyskusja nie ma sensu.
stanislawp
@Posoborowe absurdy
wg mnie, ks Jacek Balemba jest na dość szybkiej ścieżce do zostania biskupem u biskupa Williamsona. Biskup już go zna i wystarczy jeszcze jeden waznie wyświęcony biskup jak np biskup Jan Paweł Lęga i to wszystko,