NENÍ DOVOLENO

Od 15.43 Panna Maria je na sloupu na Staroměstském nám v Praze Porovnejte své nadšení v postavní sochy s ideologickým podtextem a přáním návratu monarchie - Habsburků. NEMÁTE DŮVOD K RADOSTI. …
Theodorá-Máriá
Maria je Matkou všech učedníků
Ano je Matkou všech učedníků.....
Jen jestli její Syn Jehošuá - souhlasí aby byla vyzdvižena na
sloupu jako socha z politických důvodů, které jsou zachyceny
na stránkách Libora Halíka a Petry.B a stránkách jiných.
Theodorá-Máriá
Původní sloup nechal na Staroměstské náměstí postavit v roce 1650 císař Ferdinand III. jako poděkování Panně Marii za obhájení Prahy před švédskými vojsky v roce 1648......
Nebylo to snad spíše za pokání za svého předchůdce Ferdinanda II.
,který také vedl své vojsko v 30leté válce/kdy pozabíjeli a hlady zemřela
1/3 Čechů/ hryzlo ho svědomí a tak nechal ten sloup postavit.????
Jak to cosi …More
Původní sloup nechal na Staroměstské náměstí postavit v roce 1650 císař Ferdinand III. jako poděkování Panně Marii za obhájení Prahy před švédskými vojsky v roce 1648......
Nebylo to snad spíše za pokání za svého předchůdce Ferdinanda II.
,který také vedl své vojsko v 30leté válce/kdy pozabíjeli a hlady zemřela
1/3 Čechů/ hryzlo ho svědomí a tak nechal ten sloup postavit.????
Jak to cosi bylo se nedovíme....Ale motivy, pro postavení toho co teď
stojí v Praze .Jsou známé, netajili se tím zdejší fanatici na gtv. Toužebně
očekáváný návrat monarchie má urychlit tento sloup.
Tak zneužívat Neposkvrněnou v politické boji to je tedy zavržení hodné dílo!!!
Theodorá-Máriá
Habsburkové byly zdegenerovani duševními nemocem
,tak jak většina šlechtických rodů, většinou následky Syfilidy.
Náš tatíček Masaryček byl levoboček jednoho s Habsburků 😊
srandy kopec:
budejovice.rozhlas.cz/prokletim-habsb…
Theodorá-Máriá
oprava: levoboček jednoho z Habsburků