Clicks1.5K

Bratislavský veľký piatok 4/4

Melichar Stehlik
pieseň - Sľúbili sme si lásku - z roku 1989