Nemo potest duobus dominis servire !
TAKA OSOBA POWINNA UDAĆ SĘ PO POMOC DO KAPŁANA EGZORCYSTY