Marieta Ria
11.1K

Podľa najnovších informácií čaká v piatok ďalšie vypočúvanie kardinála Zena.

Joseph Zen je v domácom väzení, väznený komunistickým režimom. Pozdvihnime svoje srdcia k Bohu, k modlitbe za jeho verného služobníka, kardinála Josepha Zena.

Všemohúci a večný Bože, večná spása veriacich, vyslyš nás, vzývajúcich tvoje zhovievavé Milosrdenstvo, keď prosíme za tvojho služobníka Josepha, verné knieža tvojej Cirkvi, aby ti po navrátení slobody mohol uprostred tvojej Cirkvi vzdávať vďaky.

Skrze Krista, nášho Pána. Amen
o. Urbančok fb
Zuzka M S shares this
48