Clicks75

Z.Kękuś (PPP 264) Koniec, jako sędzi, Beaty Stój? Czy mój? Jako... 24 września 2020. Biuro RPO.

Bob
Źródło: youtube.com/watch?v=AlyQp8SuNHc Oby tylko 23 września br. koronawirus nie zaatakował pracowników Biura rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara i samego rzecznika... Bo.... Do historii…More
Źródło: youtube.com/watch?v=AlyQp8SuNHc
Oby tylko 23 września br. koronawirus nie zaatakował pracowników Biura rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara i samego rzecznika...
Bo....
Do historii wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej przejdzie bezsporny FAKT, że sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Beata Stój była przez prawie trzy lata wyłączona od rozpoznawania sprawy przeciwko mnie. I udawała, że nie wiedziała. Nie byłą wyłączona cała... W 88,89%. Jakby - na przykład- od czubka głowy, po podkolanówki.
Ba, będąc przez te trzy lata wyłączona prawie w całości, ścigała mnie sędzia B. Stój do 15 marca 2016 r. za 16 przestępstw, których karalność ustała w... 2012 i 2013 roku. O czym wiedział, bo o tym potem napisała.
Sprawiedliwa, bezstronna, niezależna, niezawisła i... nieusuwalna sędzia Beata Stój. Przydali mi się sędziowie Sądu Najwyższego, SSN Andrzej Stępka , SSN Małgorzata Wąsek-Wiaderek, SSN Jacek Błaszczyk. Poświadczyli słuszność mojej opinii o sędziach (jako kaście), bo przypisali mi sprawstwo przestępstw popełnionych za pośrednictwem Internetu, co do których w aktach sprawy przeciwko mnie są wyłącznie dowody, że nie ja je popełniłem. Są natomiast poświadczające, kto, kiedy i gdzie je popełnił. Nie ja, nie w Krakowie i nie w czasie, jak ustaliła prokurator oskarżyciel Radosława Ridan.
W PPP 264 prezentuję skan postanowienia w.w. sędziów z 11 (albo 4...) sierpnia 2020 r., poświadczający ich linię - nazwijmy to - ROZUMOWANIA...
Co wszak najważniejsze, to że w.w. troje sędziów Sądu Najwyższego sporządziło dowód - postanowienie z 4 (albo 11...) sierpnia 2020 r. - na to, że sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Beata Stój popełniała, w celu osiągnięcia korzyści osobistej, przez prawie trzy lata - w okresie od 27 sierpnia 2013 r. do 15 marca 2016 r. - a zatem w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, przestępstwo niedopełnienia obowiązków, przekraczania uprawnień i działania na szkodę interesu publicznego i mojego interesu prywatnego - art. 231 par. 1 i 2 k.k.
Poświadczył to także, wcześniej, minister sprawiedliwości - prokurator generalny Zbigniew Ziobro w kasacji z dnia 12 czerwca 2019 r., wniesionej do Sądu Najwyższego na moją korzyść od postanowienia sędzi Beaty Stój z 15 marca 2016 r., którym ta zakończyła postępowanie, które Sąd w Dębicy prowadził przeciwko mnie przez ponad 9 lat, w tym sędzia Beata Stój przez ponad 5 lat. Mnóstwo dowodów - orzeczeń, zarządzeń sędzi Beaty Stój - znajduje się w aktach sprawy przeciwko mnie Sądu Rejonowego w Dębicy.
O Beacie Stój, jako sędzi, i moim losie zdecyduje rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar 24 września br.
Kiepsko to widzę... Raz już, trzy lata temu, w kwietniu 2017 r. stanął w obronie sędzi B. Stój, znaczy... oszukał mnie. No to chyba koniec nie, jako sędzi, Beaty Stój, ale mój... Jako... 29 września 2020 r. będą decydować o umieszczeniu mnie w szpitalu psychiatrycznym. Bo się na mnie pogniewał za słowa o nim prokurator Bartłomiej Legutko. Uczestnik przestęsptwa popełionego przez sędzię Beatę Stój.
Sympatyków kanału "Po pierwsze Polak" proszę o wsparcie finansowe: SKOK im. Franciszka Stefczyka, nr konta: 89 7065 0002 0651 9170 1304 0001
SWIFT: WBKPPLPP